6 lutego, jeszcze podczas trwania ferii zimowych, obchodziliśmy Dzień bezpiecznego internetu. Z tego powodu pani pedagog Anna Burda zainicjowała w szkole działania profilaktyczne i wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa dzieci w internecie. Przygotowano gazetkę ścienną propagującą właściwe zachowania w sieci, a na godzinach z wychowawcą przeprowadzone zostały zajęcia dotyczące niebezpiecznych treści, na które natknąć mogą się uczniowie podczas swobodnego przebywania w przestrzeni internetowej. Klasy gimnazjalne rozmawiały o pornografii i jej szkodliwym wpływie na postrzeganie uczuć, emocji i otaczającego świata. Przeprowadzone lekcje oparte zostały na materiałach przygotowanych przez Fundację "Dajemy dzieciom siłę", która wspiera działania związane z bezpieczeństwem dzieci w internecie. 

Podsumowaniem działań prowadzonych w klasach były przygotowane plakaty. Klasa II gimnazjum stworzyła dwa, których tematyka dotyczyła zagadnień poruszanych w dyskusji podczas zajęć, czyli kwestia miłości, jako uczucia wielowymiarowego, które nie może być sprowadzane jedynie do sfery cielesnej oraz kwestia unikania w internecie treści nieprzeznaczonych dla młodego odbiorcy, w tym treści pornograficznych. 

Uczniowie klasy IV w ramach omawiania lektury "Mikołajek" J.J. Sempe i R. Goscinnego przygotowywali streszczenia wylosowanych przygód głównego bohatera. Uzupełnienie do nich stanowiły własnoręcznie przygotowane przez czwartoklasistów ilustracje. Opowiadania zostały przedstawione w teatrzyku kamishibai i stanowiły urozmaicenie zajęć dla kolegów z zerówki, którzy z zainteresowaniem poznawali historię Mikołajka. 

 

Informacje dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach na rok szkolny 2018/2019 znajduje się w BIP w zakładce Rekrutacja http://www.zschwalowice.naszbip.pl/rekrutacja

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Chwałowicach ogłasza nabór na rok szkolny 2018/2019 dzieci w wieku 2,5 do 5 lat do Punktu Przedszkolnego "Jasia i Małgosi" w Chwałowicach.Nabór jest prowadzony od06.03.2018 r. do 21.03.2018 r. Wniosek o przyjęcie można odebrać w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach. Wszelkich informacje można uzyskać osobiście w sekretariacie szkoły lub pod numerem tel. 158453353.

 

Informacje dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach na rok szkolny 2018/2019 znajduje się w BIP w zakładce Rekrutacja http://www.zschwalowice.naszbip.pl/rekrutacja