21 maja uczniowie oddziału przedszkolnego (klasa "0") wraz z pierwszoklasistami oraz rodzicami i starszymi kolegami odwiedzili miasto Kraka. Pogoda tego dnia była wyjątkowo kapryśna, ale to nie przeszkodziło uczestnikom wycieczki w realizacji założonego programu. 
Dzieciaki odwiedziły krakowskie ZOO, gdzie spośród wszystkich zwierząt największe zainteresowanie wzbudziły pingwiny i małe tygrysiątko. Następnie udały się na Wawel, gdzie spotkały się z panią przewodnik. Grupa odwiedziła królewski zamek i zeszła w głąb smoczej jamy, by udać się na spotkanie ze Smokiem Wawelskim. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie starego miasta i słynnego w całym świecie krakowskiego rynku. Dzieci mogły poczuć się jak prawdziwi średniowieczni żacy, przebywając w Collegium Maius. Zwiedzanie rynku zakończyło się zakupem pamiątek. Ostatnią atrakcją, nieplanowaną w programie, był wyścig z deszczem do wycieczkowego autokaru. Musimy przyznać, że w tej rywalizacji deszcz okazał się szybszy. Mokrzy, ale szczęścili uczestnicy wyjazdu wrócili bezpiecznie do domu i już planują kolejne eskapady. 

 

 

Z nieukrywaną radością i satysfakcją pragniemy poinformować, że nasza szkoła znalazła się pośród placówek zakwalifikowanych do realizacji rządowego programu "Aktywna tablica"!

Program ten skierowany jest do szkół, które chcą wzbogacić bazę szkoły o narzędzia TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna). W ramach programu otrzymamy dotację w kwocie 17 500zł na zakup monitorów interaktywnych. Kwota przyznanej dotacji rządowej wynosi 14 000zł, 3 500zł jako wkład własny przyznaje organ prowadzący szkołę - Gmina Radomyśl nad Sanem.

Program, o którym mowa realizowany jest od 2017 roku, ale do tej pory nie mogły z niego skorzystać szkoły, które nie posiadają szybkiego łącza internetowego (minimum 30 Mb/s). Cieszymy się więc tym bardziej, że w ostatnim roku działania tego rządowego programu zapis ten został złagodzony i do złożenia wniosku dopuszczono również szkoły, które zadeklarowały, że do końca 2019r. zapewnią działanie łącza o wymaganej prędkości.

Przygotowany przez szkołę projekt zakłada zakupienie w ramach dotacji trzech monitorów interaktywnych firmy Promethean o przekątnej ekranu 65 cali, gwarantujących jakość obrazu 4K z systemem operacyjnym Android. Te nowoczesne urządzenia wzbogacą w znaczny sposób wyposażenie szkoły i pozwolą nauczycielom na większą swobodę w wykorzystaniu TIK na zajęciach lekcyjnych.

Warunki uczestnictwa w programie zakładają, że w szkole powołany zostanie zespół do spraw TIK, który koordynował będzie działania prowadzone przez wszystkich nauczycieli, prowadził szkolenia i lekcje otwarte publikował stworzone scenariusze lekcji z TIK oraz opisy dobrych praktyk. 

Nowy sprzęt powita uczniów w szkole wraz z nowym rokiem szkolnym.

30 kwietnia 2019r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji sprzątania pól i lasów w obrębie łowisk Wojskowego Koła Łowieckiego "Sęp" z Mielca. Młodzież wraz z opiekunami przemierzyła kilkukilometrową trasę w głąb lasu, zbierając po drodze dziesiątki kilogramów śmieci. Wszyscy uczestnicy akcji byli przerażeni ogromem zanieczyszczeń znalezionych w lesie, ale też zadowoleni z efektów sprzątania. Las dzięki naszej pracy odzyskał dawną urodę. 

Na "mecie" trasy czekał na dzieci poczęstunek - kiełbaski z grilla, napoje i słodkości oraz podziękowania. Akcję wspierali strażacy z OSP w Chwałowicach, którzy sprawili naszym uczniom wspaniałą niespodziankę, schładzając uczestników sprzątania fontanną wody. 

Z wielką satysfakcją informujemy, że wniosek złożony przez naszą szkołę przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie w kwocie 4.000 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.  Aby przystąpić do programu, organ prowadzący szkołę musiał wnieść wkład własny w wysokości minimum 1.000 zł.  Oznacza to, że razem z otrzymaną dotacją mamy do wydania w 2019 roku 5.000 zł na zakup nowych książek do szkolnej biblioteki.

 W ramach pozyskanej dotacji:

  • książki będące nowościami wydawniczymi;
  • nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych;
  • książki do słuchania – audiobooki;
  • książki obrazkowe;
  • książki z powiększoną czcionką;
  • książki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.

W ramach udziału w programie musimy spełnić kilka warunków: zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek; podjąć współpracę z biblioteką publiczną w zakresie konsultowania planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo; zorganizować co najmniej 1 wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów; uwzględnić tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami; zrealizować co najmniej jednego projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej; dostosować organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczenia książek również na okres ferii zimowych i letnich.

Chcemy, by wszyscy zainteresowani: uczniowie, rodzice i nauczyciele włączyli się w konsultacje dotyczące zakupu nowych książek. Zachęcamy więc do zgłaszania propozycji tytułów ciekawych i wartościowych książek, które powinny uzupełnić nasz skromny księgozbiór. W  tym celu prosimy o wypełnienie internetowego formularza lub osobisty kontakt z nauczycielem bibliotekarzem lub polonistkami. 

Rzeczony formularz znajduje się pod adresem: Zaproponuj książkę!

 

Warto w tym miejscu nadmienić, że w ramach dotacji nie możemy kupić:

  • podręczników;
  • słowników, encyklopedii;
  • filmów;
  • gier komputerowych i planszowych.

Zgłoszone w wyniku konsultacji propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru i potrzeby czytelników. Ostateczna propozycja zakupu zostanie opublikowana na stronie internetowej. Zgodnie z warunkami programu lista zostanie również przedstawiona do zaopiniowania przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

18 maja 1920r. urodził się w Wadwicach Karol Wojtyła, przyszły papież i patron naszej szkoły. 99. rocznica jego urodzin stała się dla nas kolejną okazją do przypomnienia życiorysu i słów papieża Jana Pawła II. 

Uczennice klasy VI i V pod opieką pani Ewy Kozłowskiej przygotowały montaż słowno-muzyczny, który zaprezentowały społeczności szkolnej. Uroczystość przeprowadzona została z towarzystwem pocztu sztandarowego. Wszyscy zebrani odśpiewali hymn szkoły. 

Podczas akademii nastąpiło również rozwiązanie konkursu plastycznego "Portret Patrona mojej szkoły" przeprowadzonego wśród uczniów klas IV - VII. Młodzi artyści szkicowali papieskie portrety ołówkiem. Był to konkurs wyjątkowy, ponieważ prace w całości wykonane zostały podczas zajęć plastycznych w szkole. Uczniowie mogli jedynie korzystać z materiałów poglądowych i wskazówek nauczyciela, całą pracę musieli wykonać samodzielnie. Efekty okazały się wspaniałe. Jury, w składzie którego zasiadły panie: Zofia Moskal, Anna Burda i Agnieszka Martowicz wyróżniło prace z każdej klasy, przyznało również Grand Prix konkursu oraz dwa wyróżnienia specjalne.

Zwycięzcą konkursu został Patryk Trzeciak - uczeń klasy VI, którego papieski portret najpiękniej oddawał podobieństwo postaci. 

Wyróżnienia specjalne otrzymały uczennice klasy II PSP, które wykonały prace podczas zajęć kółka plastycznego działającego od tego roku w naszej szkole.

W klasie IV wyróżniono prace Kornelii Szeligi (I miejsce), Mileny Maj (II miejsce) i Marcel Kozłowski (III miejsce).

W klasie V za najlepszą pracę uznano portret autorstwa Julii Molgi, II miejsce przyznano Igorowi Pelcowi.

W klasi VI wyróżniono prace Justyny Laby (I miejsce), Karoliny Bartochowskiej (II miejsce) i Zofii Kozłowskiej (III miejsce).

Wśród siódmoklasistów I miejsce przyznano Erykowi Głowaczowi, II miejsce otrzymał Kamil Pawłowski, a III miejsce przyznano Oliwii Drop.

Wszystkie wyróżnione prace można obejrzeć w holu szkoły. Serdecznie zapraszamy do podziwiania talentu naszych uczniów.

Wielkie podziękowanie za zaangażowanie w przygotowanie akademii oraz konkursu składamy pani Ewie Kozłowskiej - artystycznemu duchowi naszej szkoły.