Gminna Biblioteka Publiczna w Chwałowicach zorganizowała w ubiegłym tygodniu wspaniałe wydarzenie dla najmłodszych uczniów z terenu naszej gminy. Były to warsztaty literackie z panem Michałem Zawadką, autorem książek dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych czytelników. 
Warsztaty miały niezwykły charakter, a pan Michał Zawadka obudził nimi wielką motywację do działania w dzieciakach, podbudował ich poczucie własnej wartości i wzbudził chęć zespołowego działania. Trzygodzinne spotkanie z autorem pozostanie na długo w pamięci jego uczestników. 

Przypominamy, że wciąż zbieramy propozycje tytułów książek do zakupu dla szkolnej biblioteki w ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Uczniowie umieszczają swoje pomysły na "gadającej ścianie" na jednym ze szkolnych korytarzy, tych, którzy wolą formę elektroniczną zachęcamy do wypełnienia króciutkiego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: ZAPROPONUJ KSIĄŻKĘ!

Z nieukrywaną radością i satysfakcją pragniemy poinformować, że nasza szkoła znalazła się pośród placówek zakwalifikowanych do realizacji rządowego programu "Aktywna tablica"!

Program ten skierowany jest do szkół, które chcą wzbogacić bazę szkoły o narzędzia TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna). W ramach programu otrzymamy dotację w kwocie 17 500zł na zakup monitorów interaktywnych. Kwota przyznanej dotacji rządowej wynosi 14 000zł, 3 500zł jako wkład własny przyznaje organ prowadzący szkołę - Gmina Radomyśl nad Sanem.

Program, o którym mowa realizowany jest od 2017 roku, ale do tej pory nie mogły z niego skorzystać szkoły, które nie posiadają szybkiego łącza internetowego (minimum 30 Mb/s). Cieszymy się więc tym bardziej, że w ostatnim roku działania tego rządowego programu zapis ten został złagodzony i do złożenia wniosku dopuszczono również szkoły, które zadeklarowały, że do końca 2019r. zapewnią działanie łącza o wymaganej prędkości.

Przygotowany przez szkołę projekt zakłada zakupienie w ramach dotacji trzech monitorów interaktywnych firmy Promethean o przekątnej ekranu 65 cali, gwarantujących jakość obrazu 4K z systemem operacyjnym Android. Te nowoczesne urządzenia wzbogacą w znaczny sposób wyposażenie szkoły i pozwolą nauczycielom na większą swobodę w wykorzystaniu TIK na zajęciach lekcyjnych.

Warunki uczestnictwa w programie zakładają, że w szkole powołany zostanie zespół do spraw TIK, który koordynował będzie działania prowadzone przez wszystkich nauczycieli, prowadził szkolenia i lekcje otwarte publikował stworzone scenariusze lekcji z TIK oraz opisy dobrych praktyk. 

Nowy sprzęt powita uczniów w szkole wraz z nowym rokiem szkolnym.

21 maja uczniowie oddziału przedszkolnego (klasa "0") wraz z pierwszoklasistami oraz rodzicami i starszymi kolegami odwiedzili miasto Kraka. Pogoda tego dnia była wyjątkowo kapryśna, ale to nie przeszkodziło uczestnikom wycieczki w realizacji założonego programu. 
Dzieciaki odwiedziły krakowskie ZOO, gdzie spośród wszystkich zwierząt największe zainteresowanie wzbudziły pingwiny i małe tygrysiątko. Następnie udały się na Wawel, gdzie spotkały się z panią przewodnik. Grupa odwiedziła królewski zamek i zeszła w głąb smoczej jamy, by udać się na spotkanie ze Smokiem Wawelskim. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie starego miasta i słynnego w całym świecie krakowskiego rynku. Dzieci mogły poczuć się jak prawdziwi średniowieczni żacy, przebywając w Collegium Maius. Zwiedzanie rynku zakończyło się zakupem pamiątek. Ostatnią atrakcją, nieplanowaną w programie, był wyścig z deszczem do wycieczkowego autokaru. Musimy przyznać, że w tej rywalizacji deszcz okazał się szybszy. Mokrzy, ale szczęścili uczestnicy wyjazdu wrócili bezpiecznie do domu i już planują kolejne eskapady. 

 

 

Z wielką satysfakcją informujemy, że wniosek złożony przez naszą szkołę przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie w kwocie 4.000 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.  Aby przystąpić do programu, organ prowadzący szkołę musiał wnieść wkład własny w wysokości minimum 1.000 zł.  Oznacza to, że razem z otrzymaną dotacją mamy do wydania w 2019 roku 5.000 zł na zakup nowych książek do szkolnej biblioteki.

 W ramach pozyskanej dotacji:

  • książki będące nowościami wydawniczymi;
  • nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych;
  • książki do słuchania – audiobooki;
  • książki obrazkowe;
  • książki z powiększoną czcionką;
  • książki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.

W ramach udziału w programie musimy spełnić kilka warunków: zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek; podjąć współpracę z biblioteką publiczną w zakresie konsultowania planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo; zorganizować co najmniej 1 wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów; uwzględnić tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami; zrealizować co najmniej jednego projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej; dostosować organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczenia książek również na okres ferii zimowych i letnich.

Chcemy, by wszyscy zainteresowani: uczniowie, rodzice i nauczyciele włączyli się w konsultacje dotyczące zakupu nowych książek. Zachęcamy więc do zgłaszania propozycji tytułów ciekawych i wartościowych książek, które powinny uzupełnić nasz skromny księgozbiór. W  tym celu prosimy o wypełnienie internetowego formularza lub osobisty kontakt z nauczycielem bibliotekarzem lub polonistkami. 

Rzeczony formularz znajduje się pod adresem: Zaproponuj książkę!

 

Warto w tym miejscu nadmienić, że w ramach dotacji nie możemy kupić:

  • podręczników;
  • słowników, encyklopedii;
  • filmów;
  • gier komputerowych i planszowych.

Zgłoszone w wyniku konsultacji propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru i potrzeby czytelników. Ostateczna propozycja zakupu zostanie opublikowana na stronie internetowej. Zgodnie z warunkami programu lista zostanie również przedstawiona do zaopiniowania przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.