Uczniowie klas 4 i 6 biorą udział w konkursie dla szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego na wykonanie przez uczniów na terenie swojej szkoły tzw.: “Klimatycznego Zakątka”. 

Na “Klimatyczny Zakątek” będą się składać elementy takie jak: przygotowanie i wysianie łąki kwietnej, samodzielne wykonany domek dla owadów, zainstalowanie pojemnika “łapacza” wody deszczowej i szkolnej tablicy edukacyjno-informacyjnej. 

Konkurs realizowany jest w ramach zadania realizowanego przez Województwo Podkarpackie – przeprowadzenie kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych, konferencji, konkursów w zakresie ochrony klimatu, odnawialnych źródeł energii i gospodarki obiegu zamkniętego. 

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi uczestników (uczniów, ich rodzin i całych środowisk szkolnych) na potrzebę przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatycznym jakie następują w skali globalnej, regionalnej i lokalnej. Konkurs ma uświadomić cywilizacyjne zagrożenia klimatu Ziemi oraz niezbędne działania adaptacyjne do zmian klimatycznych. 

Wszystkie prace wykonane będą za zgodą dyrekcji szkoły przy dopuszczalnym wsparciu i/lub pomocy dorosłych. 

Więcej informacji oraz regulamin konkursu pod adresem https://www.podkarpackie.pl/index.php/srodowisko/aktualnosci/konkurs-dla-szkol-podstawowych-klimatyczny-zakatek 

Zachęcam do zapoznania się z publikacją Ośrodka Rozwoju Edukacji na temat wpływu gier komputerowych na dzieci i młodzież. Publikacja znajduje się pod linkiem Dzieci w świecie gier

Na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji zajdziecie Państwo materiały do wykorzystania podczas swoich lekcji wychowawczych. Zachęcam do lektury.

 

Link do strony ORE Zdrowie psychiczne dzieci i mlodzieży