W Dniu Edukacji Narodowej cała nasza społeczność szkolna świętuje, jest to bowiem nie tylko Dzień Nauczyciela, ale święto szkoły i wszystkich, którzy są blisko niej. W tym roku uroczystości związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej połączone były z pasowaniem pierwszoklasistów. 

Wśród zaproszonych gości, oprócz Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem - pana Jana Pyrkosza oraz Inspektora ds oświaty - pani Joanny Dudzińskiej, znaleźli się emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. 

Samorząd Uczniowski przygotował dla zebranych krótką scenkę humorystyczną ukazującą życie szkoły, a z pomocą uzdolnionych wokalnie koleżanek z klasy szóstej wyśpiewał wszystkim nauczycielom i zaproszonym gościom piękne życzenia. 

Okazji do świętowania było jednak więcej. Pani dyrektor Wioletta Maślach po krótkim przemówieniu i podziękowaniach pogratulowała pani Alicji Rybak uhonorowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty. Odznaczenie to, nadawane przez Ministra Edukacji Narodowej jest już kolejnym, które trafia w ręce nauczycieli naszej szkoły. Pięknym gestem były podziękowania złożone przez panią Alicję Rybak jej nauczycielom, a szczególnie obecnej na sali pani Krystynie Środek.

Nagrodę z rąk wójta odebrała ponadto pani Janina Sarwa za wspaniałą, wieloletnią pracę w naszej szkole, liczne sukcesy edukacyjne uczniów i wkład w wychowanie wielu młodych ludzi. Podobną nagrodę otrzymała również pani dyrektor. 

Pięć nauczycielek oraz jedna z pracownic obsługi szkoły otrzymały z rąk pani Wioletty Maślach nagrody dyrektora za wyróżniającą pracę. 

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, a w Dniu Edukacji Narodowej życzymy sobie, by w naszej szkole nadal panowała ciepła rodzinna atmosfera, sprzyjająca współpracy i osiąganiu wspaniałych celów edukacyjnych. 

Uczniowie klas I - III wraz ze swoimi wychowawczyniami uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do pobliskiego Maruszowa, gdzie w skansenie spędzili kilka godzin na poznawaniu historii zamkniętej w tamtejszych eksponatach. Dzieci z wielkim zainteresowaniem obserwowały tak diametralnie różne od bliskiego im dziś otoczenie. Wiele spośród widzianych przedmiotów budziło zaskoczenie, duże wrażenie wywarło na uczestnikach wyposażenie dawnej sali lekcyjnej - zupełnie wolne od sprzętu elektronicznego. 

Bardzo dziękujemy panu Edwardowi Ziarko za zabranie dzieci w tę niezwykłą podróż historyczną. 

W piątek, 12 października słowo „ślubuję” wypowiedzieli uroczyście uczniowie klasy I, którzy przystąpili do ceremonii pasowania na ucznia.

Czworo pierwszoklasistów zaprezentowało społeczności szkolnej i zaproszonym gościom program artystyczny, w którym pokazało, jak wiele się już nauczyło. Zgromadzona publiczność z panią dyrektor Wiolettą Maślach i Wójtem Gminy Radomyśl nad Sanem – panem Janem Pyrkoszem na czele orzekła, że młodzi pretendenci do miana uczniów zasłużyli, by przyjąć ich do braci uczniowskiej.

Uroczystego pasowania dokonała Pani dyrektor, a następnie dzieci odebrały od wychowawczyni – pani Alicji Rybak pamiątkowe dyplomy. Ogromną radość sprawiło pierwszoklasistom udekorowanie ich złotymi medalami – prezentami od pana wójta.

Z całą pewnością pierwszaki zapamiętają na długo dzień swojego pasowania jako jeden z najradośniejszych dni spędzonych w szkole, dzień, który należał przede wszystkim do nich. Po ceremonii dzieci otrzymały prezenty od starszych kolegów z klasy II i od rodziców. Same podziękowały za pasowanie kwiatami wręczonymi pani dyrektor, panu wójtowi oraz wychowawczyni.

 

Nie pierwszego, a trzeciego września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym oraz akademią przygotowaną przez uczniów klasy szóstej i siódmej specjalnie na tę okazję. 

Pierwszego dnia szkoły w murach placówki powitała wszystkich pani dyrektor Wioletta Maślach, mówiąc w krótkim przemówieniu o swoich planach i nadziejach na nadchodzące 10 miesięcy nauki i przedstawiając zmiany, jakie zaszły w budynku szkoły przez okres wakacji. Pani dyrektor oficjalnie przedstawiła i powitała w społeczności szkolnej nowych uczniów, z których przybycia wszyscy się cieszymy, a następnie zaprosiła na część artystyczną. Szóstoklasiści z pomocą starszych kolegów pokazali zebranym, co ich czeka w nowym roku szkolnym, jakie zadania przyniosą kolejne miesiące i jakie wspomnienia zostawią nam po sobie. Po krótkiej części artystycznej wykonane zostały tradycyjne już zdjęcia klasowe, po nich uczniowie udali się wraz z wychowawcami do sal, by zapoznać się z organizacją roku szkolnego i nowym planem lekcyjnym. 

Pamiętając, że nowy rok szkolny to nowe możliwości, mamy nadzieję na wspaniałą współpracę, liczne sukcesy i świetną atmosferę w szkole przez cały rozpoczęty rok szkolny. 

„Wdzięczni za wolność ojczyzny w 100. rocznicę Jej odzyskania” – taki napis widnieje na poświęconej 7 października tablicy pamiątkowej, umieszczonej przy kościele parafialnym w Chwałowicach.  Uroczystego odsłonięcia tablicy, osadzonej na głazie zwieńczonym zabytkowym krzyżem, dokonał Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem Jan Pyrkosz wraz z Radną Rady Powiatu Stalowowolskiego - panią Leokadią Gugałą i sołtysem wsi Chwałowice – panem Adamem Majewskim.

Uroczystość rozpoczęła msza święta odprawiona przez ks. proboszcza Jana Jasiewicza. W kościele zgromadzili się nie tylko mieszkańcy Chwałowic, ale również przedstawiciele władz samorządowych i zaproszeni goście. W imieniu gospodarzy głos zabrała Pani Wioletta Maślach – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach, której uczniowie uświetnili wydarzenie swoimi występami. Młodzież przygotowała montaż słowno – muzyczny inspirowany 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Ogromne wrażenie na zgromadzonych wywarła pantomima przedstawiająca wydarzenia z historii naszego kraju, zaprezentowana do poruszającej muzyki Jarosława Chojnackiego. Program artystyczny zwieńczył występ tancerzy Dziecięco – Młodzieżowego Zespołu Tanecznego „Sanowiślaczki”, którzy pokazali układ choreograficzny z flagami oraz tańce narodowe.

Stworzenie w Chwałowicach miejsca pamięci historycznej było odpowiedzią na zaproszenie wójta Jana Pyrkosza, który na rok przed rozpoczęciem obchodów stulecia niepodległości, przedstawił propozycję uczczenia radosnej rocznicy poprzez budowę pomników – dowodów pamięci mieszkańców gminy o bohaterskiej walce Polaków o niepodległość.