Nie od dziś wiadomo, że jednym  największych marzeń uczniów naszej szkoły jest posiadanie na jej terenie sklepiku szkolnego, niestety przepisy zabraniają szkołom prowadzenia takiej działalności. Okazuje się jednak, że istnieje sposób na zrealizowanie tego marzenia, a jest nim utworzenie Spółdzielni Uczniowskiej. 

Spółdzielczość Uczniowska ma w naszym kraju ponad stuletnią tradycję, pierwsze spółdzielnie powstawały na początku XX wieku, jednak informacje o ich działalności nie są dobrze rozpropagowane, same spółdzielnie nie cieszą się popularnością w naszym regionie, a szkoda, bo okazuje się, że mają one niezwykle ważny wpływ na kształtowanie postaw obywatelskich u dzieci i młodzieży. 

Po dokładnym zagłębieniu się w przepisy regulujące funkcjonowanie spółdzielni uczniowskich okazuje się, że ich głównym celem statutowym jest kształtowanie zespołowego działania i gospodarowania w warunkach gospodarki rynkowej, kształtowanie postaw przedsiębiorczości i odpowiedzialności, propagowanie zdrowego stylu życia oraz ekologii, nauka oszczędzania i gospodarowania nadwyżką, wstępna orientacja zawodowa młodzieży poprzez prowadzenie działalności gospodarczej. W całej Polsce funkcjonuje kilkaset spółdzielni uczniowskich współpracujących z Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie, która to instytucja propaguje i wspiera działalność spółdzielni, organizując kursy, szkolenia, sejmiki oraz konkursy promujące dobre praktyki stosowane w spółdzielniach. 

Obecne przepisy prawne pozwalają na utworzenie spółdzielni uczniowskiej liczącej przynajmniej 10 członków (spośród uczniów danej szkoły) w wieku powyżej 10 lat. Taka spółdzielnia nie posiada osobowości prawnej, ale może prowadzić drobną działalność gospodarczą - np. w postaci sklepiku szkolnego, działalność wytwórczą lub drobną działalność usługową. Zgodnie z przepisami jest ona zwolniona z podatku od uzyskanych dochodów. 

Zarobki spółdzielni uczniowskiej przeznaczane są na jej działalność statutową (zgodnie z zapisami w statucie powstałej spółdzielni), może to być organizacja imprez okolicznościowych, działalność charytatywna, promowanie zdrowego stylu życia, działalność proekologiczna, zakup pomocy dydaktycznych i wiele innych celów wspierających działanie szkoły i sprzyjających poprawie warunków codziennej nauki dzieci i młodzieży. 

Założenie spółdzielni uczniowskiej w naszej szkole może więc przynieść wielowymiarowe korzyści i będzie czynnikiem wyróżniającym naszą szkołę w gminie, a nawet powiecie. Przy odpowiednim wsparciu opiekunów oraz rodziców może okazać się dużym sukcesem. 

Czekamy na uczniów chętnych do działania w ramach spółdzielni. Zgłoszenia przyjmuje p. Agnieszka Martowicz - opiekunka samorządu uczniowskiego. 

 

 

Karta zgłoszenia

Muzeum i Miejsce Pamięci Auschwitz – Birkenau jest zdecydowanie jednym z tych miejsc, które każdy człowiek powinien odwiedzić chociaż raz w życiu. Niezwykle ważne jest, by ludzie byli  świadomi ogromu zbrodni dokonanych w czasie II wojny  światowej na ziemiach polskich. To uświadomienie nie może być oczywiście zbyt wczesne, nie o wszystkim możemy bowiem powiedzieć dzieciom, ale mimo tego powinno ono rozpocząć się już w szkole podstawowej.

Tradycją naszej szkoły od wielu już lat jest organizacja wizyt w miejscach pamięci narodowej, w obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu – Brzezince i na Majdanku. Dokładamy starań, by każdy uczeń kończący naszą szkołę miał okazję uczestnictwa w chociaż jednym takim wyjeździe. Z takiej właśnie szansy skorzystali uczniowie klasy VII, VIII i III gimnazjum, którzy w czwartek, 25 października zwiedzali Państwowe Muzeum i Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau.

Wizytę w Oświęcimiu trudno nazwać wycieczką, nie ma ona bowiem nic wspólnego z przyjemnością. Niezmiennie wywiera na uczestnikach ogromne wrażenie i pozostawia w pamięci obrazy, o których trudno zapomnieć. Historia, o której czyta się w szkolnych podręcznikach zaczyna ożywać,  zdjęcia znane z książek okazują się mieć konteksty w biografiach ludzi, dla których Auschwitz – Birkenau stał się częścią życia. Tak przeżyta lekcja historii musi poruszać i porusza do głębi nawet tę beztroską, wydawałoby się, młodzież.

Z dumą możemy powiedzieć, że nasi wychowankowie wykazali, jako wizytujący obóz, ogromną dojrzałość. Z powagą, zainteresowaniem i w nieprawdopodobnej wręcz ciszy wsłuchiwali się w słowa przewodniczek, przeżywali historie więźniów ukazane na muzealnych wystawach oraz wszystkie inne, będące udziałem milionów ludzi, którzy choć chwilę swojego życia spędzili w tym miejscu.

Wizyta w Auschwitz wzbudziła wiele refleksji i sprowokowała pytania, których nie spodziewalibyśmy się po tak młodych ludziach. Najważniejsza jednak nauka, która wyniesiona została za bramę obozu jest taka, by nigdy nie zapominać o historii, bo z chwilą kiedy to się stanie, zostaniemy skazani na ponowne jej przeżycie. Wszyscy mamy nadzieję, że to nigdy nie nastąpi między innymi dzięki wizycie takiej, jak ta, której byliśmy uczestnikami.

 

Obowiązek wyborczy spełniony dziś został wzorowo przez społeczność naszej szkoły. Frekwencja w wyborach wyniosła ponad 87%! Wszystkie głosy ważne. To bardzo nas cieszy, bo świadczy o tym, że dzieci i młodzież bardzo dojrzale podeszli do wyboru swoich reprezentantów. 
Aż 12 kandydatów ubiegało się o "fotel" Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego, byli to uczniowie klasy IV, V, VI, VII i III gimnazjum. Największe zaufanie zdobył gimnazjalista Piotr Zbiżek i to on będzie sprawował najwyższą funkcję w radzie, wspierać jako zastępczyni będzie go Karolina Bartochowska - uczennica klasy szóstej. Pozostali kandydaci również zostali oddelegowani do pracy w Radzie.

Gratulujemy zwycięzcy i życzymy wielu sukcesów, w tym spełnienia złożonych obietnic wyborczych. 

 

Tegoroczna, osiemnasta odsłona Dnia Papieskiego odbywała się pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”. W sposób szczególny ten dzień chcieli uczcić uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Chwałowicach, która od roku 2005 nosi imię świętego Jana Pawła II.

Po niedzielnej mszy świętej, 14 października, zgromadzeni w kościele mieszkańcy Chwałowic i  przedstawiciele społeczności szkolnej mogli zobaczyć program artystyczny przygotowany przez najmłodszych uczniów szkoły.

Dzieci poprzez zaprezentowane wiersze i piosenki próbowały przekazać głębię myślenia o ojcostwie zawartą w nauce świętego Jana Pawła II. Przedstawiły publiczności utwory poetyckie Papieża i dziękowały za przekazaną naukę.