Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia znajduje się tutaj oraz została wywieszona przy głównym wejściu do szkoły.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani dostarczyć do szkoły  dokument potwierdzający chęć zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego w terminie do 8 kwietnia 2020 r.

Druk można odebrać ze szkoły w godzinach dyżurowania  (przedsionek przy głównym wejściu) lub pobrać tutaj

 

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia została wywieszona przy głównym wejściu do szkoły.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani dostarczyć do szkoły  dokument potwierdzający chęć zapisania dziecka do Punktu Przedszkolnego w terminie do 8 kwietnia 2020 r.

Druk można odebrać ze szkoły w godzinach dyżurowania  (przedsionek przy głównym wejściu) lub pobrać tutaj

Szanowni Państwo!

Ministerstwo Cyfryzacji przekazało informację o uruchomieniu dotacji dla samorządów na zakup sprzętu komputerowego, tabletów i internetu mobilnego jako wsparcia organizacji nauki zdalnej. W ramach programu od 1 kwietnia samorządy mogą wnioskować o dotację. Pozyskany sprzęt ma zostać przekazany szkołom, które będą go wypożyczać uczniom na czas zdalnej nauki. 
Szerzej na ten temat można przeczytać na stronach Ministerstwa Cyfryzacji

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie potrzeb w zakresie wspomagania organizacji zdalnej nauki. Dzięki tym informacjom będziemy mogli przekazać do organu prowadzącego zapotrzebowanie na sprzęt, który wspomoże naukę uczniów naszej szkoły. Sprawa jest pilna. 

 

Platforma www.epodreczniki.pl to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne. Zachęcamy uczniów, rodziców do odkrywania znajdujących się tam zasobów i ich szerokiego wykorzystywania.

Wszystkie treści dostępne są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania.

Login oraz hasło dostępu każdy uczeń otrzyma od swojego wychowawcy. Instrukcja pierwszego logowania dostępna jest pod tym linkiem:

 https://pspchwalowice-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sekretarz_pspchwalowice_onmicrosoft_com/EZC4uFKmqLxIoLdHxbkMjl8BOk7LqX7q02XNYC5QYogNyw?e=NO1im9