31 maja oraz 1 czerwca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach pn. „Wolontariat dla misji”, które miały miejsce w Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie Dużym oraz w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Program spotkań był bardzo bogaty i wzbudzający zainteresowanie wszystkich uczestników. Nasi uczniowie mogli poznać założenia działalności Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, którego priorytetowymi zadaniami są budowa kościoła lokalnego w Afryce oraz promowanie posługi misyjnej osób świeckich.

Warsztaty prowadzone przez misjonarzy kombonianów pokazały jak można bezgranicznie poświęcić się pracy na rzecz najbiedniejszych z odległych państw Afryki czy Azji. O swojej posłudze misyjnej opowiadali o. Marcin Zieliński ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, o. Paweł Opioła od Misjonarzy Kombonianów, o. Juan Carlos Araya, o. Luca Bovio - sekretarz krajowy Misji Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia, p. Ewa Maziarz – misjonarka świecka oraz inni młodzi misjonarze.

Warsztaty miały nie tylko wymiar edukacyjny. Były okazją do integracji z uczniami ze szkół: w Komorowie, Hucie Komorowskiej, Woli Rusinowskiej oraz Raniżowie.
Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy mogli podziwiać piękno Starego Miasta w Warszawie.


Bardzo dziękujemy ks. Danielowi Korycińskiemu za udział w warsztatach będących przygotowaniem do pracy w wolontariacie na rzecz misji. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć finansowo budowę szkoły w Zambii. 

Informacja

Czas pracy Oddziału Przedszkolnego przy PSP im. Jana Pawła II w Chwałowicach w okresie letnich wakacji:

 

01.07.2019r. - 12.07.2019r.

Oddział przedszkolny otwarty

13.07.2019r. – 25.08.2019r.

Oddział przedszkolny zamknięty

26.08.2019r. – 31.08.2019r.

Oddział przedszkolny otwarty

 

KONKURS NA

PIELĘGNACJĘ PASTWISK ZNAJDUJĄCYCH

SIĘ W OBRĘBIE SOŁECTWA CHWAŁOWICE”

 

  1. ZAMAWIAJĄCY:

 

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA

INICJATYW LOKALNYCH W CHWAŁOWICACH

CHWAŁOWICE 132

37-455 RADOMYŚL NAD SANEM

NIP: 865-23-24-075, REGON: 831310912

TEL. 158453353

 

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pielęgnację pastwisk znajdujących się w obrębie sołectwa Chwałowice w 2019 r.

 

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA:

Lp.

Czynności pielęgnacyjne i inne

Ilość ha

Termin wykonania

1

 Wykaszanie pozostałości trawy                      i chwastów kosiarką bijakową lub innym sprzętem pod warunkiem sprzątnięcia pozostałości trawy i chwastów

65

do 20 lipca 2019 r.

 

  1. KRYTERIA OCENY OFERTY: najniższa cena

 

  1. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 19 czerwca 2019 r. do godz. 1500

 w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach.

 

  1. INFORMACJE DODATKOWE:
  2. Oferent o wynikach konkursu zostanie poinformowany telefonicznie do dnia 21.06.2019 r.
  3. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur lub rachunku (umowa o dzieło) przedłożonego przez Wykonawcę w siedzibie Stowarzyszenia potwierdzonego protokołem odbioru prawidłowo wykonanych prac przez dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.
  4. Oferent przedkłada w ofercie cenę jednostkową brutto za 1 ha.

                                                                                                                                         Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych

w Chwałowicach

Informacja

Czas pracy Przedszkola Jasia i Małgosi w Chwałowicach w okresie letnich wakacji:

01.07.2019r. - 02.08.2019r. przedszkole otwarte w godz. od 7:30 do 15:30

03.08.2019r. - 26.08.2019r. przedszkole zamknięte

27.08.2019r. - 30.08.2019r.

dni otwarte

Od 7 czerwca uczennice naszej szkoły - tancerki Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Tanecznego "Sanowiślaczki" wraz z opiekunką - panią Ewą Kozłowską i panią Anną Strusińską - choreografką zespołu, uczestniczą w Polsko - Ukraińskim Festiwalu Kultury w Truskawcu na Ukrainie. Dziewczęta reprezentują tam naszą gminę, ale jednocześnie polską kulturę ludową. Poniżej kilka migawek z tego wydarzenia.