Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

W związku z sytuacja epidemiologiczną zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych odbędzie się w innej formie niż dotychczas.

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem nie odbędzie się uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego ani poprzedzająca go Msza Święta. Uczniowie lub rodzice (opiekunowie prawni) odbiorą świadectwa szkolne i dyplomy 26 czerwca 2020 r. według ustalonego harmonogramu. Odbiór będzie odbywał się w salach lekcyjnych przyporządkowanych danej klasie. Jedynie uczniom z klasy VIII świadectwa i dyplomy zostaną wręczone na sali gimnastycznej.

Przypominam o stosowaniu się do zaleceń sanitarnych tj. każda osoba wchodząca do szkoły musi zdezynfekować ręce, mieć założoną maseczkę i zachować dystans społeczny. Uczniowie lub rodzice wchodzą do szkoły dwoma wejściami według ustalonego harmonogramu.

W przypadku nieodebrania dokumentów w wyznaczonym terminie można to zrobić w terminie późniejszym, po uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem szkoły.

                                                                                                                                                              Wioletta Maślach
                                                                                                                                                               dyrektor szkoły

Plan lekcji 08.06-10.06

 

W związku z przeprowadzanymi w dniach 16-18 czerwca egzaminami ósmoklasistów, dni te są wolne od zajęć dydaktycznych. 

 

Z wielką przyjemnością ogłaszamy wyniki IV Szkolnego Konkursu wiedzy o Świętym Janie Pawle II.

Tegoroczna edycja konkursu uświetniła obchody 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II i była okazją do wspomnień o wielkim Polaku.
W konkursie wzięło udział 50 uczniów. Najmłodsi uczniowie w artystyczny sposób przedstawili wydarzenia z życia naszego Patrona, a uczniowie klas starszych wykazali się ogromną wiedzą na temat życia Karola Wojtyły oraz pontyfikatu Jana Pawła II.

Zasiadająca w jury pani Ewa Kozłowska oceniła nadesłane prace plastyczne i przyznała następujące miejsca:

I msc. ex aequo

Antonina Szkutnik – klasa I


Emil Burda – klasa „0”


II msc. ex aequo

Maja Kata – klasa „0”


Marcelina Dyl - klasa I


Hanna Martowicz – klasa II


III msc. ex aequo

Cezary Rybak – klasa I


Aleksandra Maślach – klasa „0”


Błażej Kędziora – klasa I


Michał Sowa – klasa I


Wyróżnienia: Franciszek Wolak, Oskar Hołody, Michalina Polit, Szymon Ryba, Mateusz Rudy, Gabriela Polit, Piotr Hajduk,
Tobiasz Czech, Igor Bęc, Jan Niemczycki, Wojciech Pędrak, Antoni Krzeszewski, Lena Tys, Joanna Jagiełło.

 

W konkursie wiedzy laureatami zostali:


-w kategorii klas III – V:

I msc. Miłosz Polit – klasa V

II msc. Gabriel Zakościelny – klasa IV
III msc. Mikołaj Sałek – klasa IV


-w kategorii klas VI – VIII:

I msc. Oliwia Smolarek – klasa VII
II msc. Hubert Wolak – klasa VIII
III msc. Zofia Kozłowska – klasa VII

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za trud włożony w wykonanie prac plastycznych oraz czas poświęcony na poznawanie kolejnych faktów z życia św. Jana Pawła II.


O terminie odbioru dyplomów oraz nagród poinformujemy w późniejszym czasie.