Od 25 maja ruszają konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klasy ósmej. Z tego powodu w planie zajęć zaszły zmiany, dotyczą one zwłaszcza godzin rozpoczęcia zajęć w poniedziałek i wtorek oraz dodatkowych lekcji w klasie ósmej. 

 

Regulamin IV Szkolnego Konkursu Wiedzy o Świętym Janie Pawle II
pt. Znam mojego Patrona


I. Założenia konkursu
Szkolny Konkurs Wiedzy o Świętym Janie Pawle II pt. Znam mojego Patrona adresowany jest do uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach


II. Cele konkursu
popularyzacja wiedzy o życiu i nauczaniu Świętego Jana Pawła II
kształtowanie postawy szacunku i uznania dla Papieża Polaka
poznanie wartości istotnych w nauczaniu Ojca Świętego
pielęgnowanie pamięci o Patronie naszej szkoły


III. Zasady konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów PSP w Chwałowicach i przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych:
klasy „0”-II szkoły podstawowej (praca plastyczna)
klasy III- V szkoły podstawowej (test wiedzy)
klasy VI – VIII szkoły podstawowej (test wiedzy)
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie plastycznym jest wysłanie przez ucznia drogą elektroniczną pracy plastycznej do wychowawcy lub nauczyciela plastyki.
3. Chęć przystąpienia do konkursu wiedzy uczeń zgłasza p. Agnieszce Kuzdralińskiej – Dyl.
4. Uczeń, przygotowując się do konkursu wiedzy, korzysta z dostępnych źródeł informacji.
                
IV. Tematyka konkursu
1. Fakty dotyczące życia Karola Wojtyły.
2. Pontyfikat Jana Pawła II.
V.    Przebieg konkursu
1. Uczniowie klas I - II przystępujący do konkursu przygotowują pracę plastyczną (format A4, technika dowolna) na temat „Obraz życia Świętego Jana Pawła II” – do 21.05.2020r.
2.  Konkurs wiedzy dla uczniów klas III-V i VI - VIII odbędzie się w dniu 22 maja i będzie miał formę testu online.
3. Uczniowie klas III-V rozwiązują test składający się z 20 pytań zamkniętych, uczniowie klas VI – VIII rozwiązują test składający się z 20 pytań otwartych.

 

 

Dyrektor Publicznej Biblioteki w Chwałowicach,

Pani Leokadia Gugała,

zwraca się z prośbą do wszystkich uczniów,

a szczególnie kończących 8 klasę,

 o zwrot wypożyczonych książek.