KONKURS NA

PIELĘGNACJĘ PASTWISK ZNAJDUJĄCYCH

SIĘ W OBRĘBIE SOŁECTWA CHWAŁOWICE”

 

  1. ZAMAWIAJĄCY:

 

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA

INICJATYW LOKALNYCH W CHWAŁOWICACH

CHWAŁOWICE 132

37-455 RADOMYŚL NAD SANEM

NIP: 865-23-24-075, REGON: 831310912

TEL. 158453353

 

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pielęgnację pastwisk znajdujących się w obrębie sołectwa Chwałowice w 2019 r.

 

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA:

Lp.

Czynności pielęgnacyjne i inne

Ilość ha

Termin wykonania

1

 Wykaszanie pozostałości trawy                      i chwastów kosiarką bijakową lub innym sprzętem pod warunkiem sprzątnięcia pozostałości trawy i chwastów

65

do 20 lipca 2019 r.

 

  1. KRYTERIA OCENY OFERTY: najniższa cena

 

  1. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 19 czerwca 2019 r. do godz. 1500

 w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach.

 

  1. INFORMACJE DODATKOWE:
  2. Oferent o wynikach konkursu zostanie poinformowany telefonicznie do dnia 21.06.2019 r.
  3. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur lub rachunku (umowa o dzieło) przedłożonego przez Wykonawcę w siedzibie Stowarzyszenia potwierdzonego protokołem odbioru prawidłowo wykonanych prac przez dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.
  4. Oferent przedkłada w ofercie cenę jednostkową brutto za 1 ha.

                                                                                                                                         Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych

w Chwałowicach

Od 7 czerwca uczennice naszej szkoły - tancerki Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Tanecznego "Sanowiślaczki" wraz z opiekunką - panią Ewą Kozłowską i panią Anną Strusińską - choreografką zespołu, uczestniczą w Polsko - Ukraińskim Festiwalu Kultury w Truskawcu na Ukrainie. Dziewczęta reprezentują tam naszą gminę, ale jednocześnie polską kulturę ludową. Poniżej kilka migawek z tego wydarzenia. 

 

Przypominamy, że wciąż zbieramy propozycje tytułów książek do zakupu dla szkolnej biblioteki w ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Uczniowie umieszczają swoje pomysły na "gadającej ścianie" na jednym ze szkolnych korytarzy, tych, którzy wolą formę elektroniczną zachęcamy do wypełnienia króciutkiego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: ZAPROPONUJ KSIĄŻKĘ!

Gminna Biblioteka Publiczna w Chwałowicach zorganizowała w ubiegłym tygodniu wspaniałe wydarzenie dla najmłodszych uczniów z terenu naszej gminy. Były to warsztaty literackie z panem Michałem Zawadką, autorem książek dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych czytelników. 
Warsztaty miały niezwykły charakter, a pan Michał Zawadka obudził nimi wielką motywację do działania w dzieciakach, podbudował ich poczucie własnej wartości i wzbudził chęć zespołowego działania. Trzygodzinne spotkanie z autorem pozostanie na długo w pamięci jego uczestników. 

21 maja uczniowie oddziału przedszkolnego (klasa "0") wraz z pierwszoklasistami oraz rodzicami i starszymi kolegami odwiedzili miasto Kraka. Pogoda tego dnia była wyjątkowo kapryśna, ale to nie przeszkodziło uczestnikom wycieczki w realizacji założonego programu. 
Dzieciaki odwiedziły krakowskie ZOO, gdzie spośród wszystkich zwierząt największe zainteresowanie wzbudziły pingwiny i małe tygrysiątko. Następnie udały się na Wawel, gdzie spotkały się z panią przewodnik. Grupa odwiedziła królewski zamek i zeszła w głąb smoczej jamy, by udać się na spotkanie ze Smokiem Wawelskim. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie starego miasta i słynnego w całym świecie krakowskiego rynku. Dzieci mogły poczuć się jak prawdziwi średniowieczni żacy, przebywając w Collegium Maius. Zwiedzanie rynku zakończyło się zakupem pamiątek. Ostatnią atrakcją, nieplanowaną w programie, był wyścig z deszczem do wycieczkowego autokaru. Musimy przyznać, że w tej rywalizacji deszcz okazał się szybszy. Mokrzy, ale szczęścili uczestnicy wyjazdu wrócili bezpiecznie do domu i już planują kolejne eskapady.