1. Rozpoczynamy czas Wielkiego Tygodnia, lecz w warunkach zupełnie odmiennych niż przez ostatnie dziesiątki lat. Dołączamy do próśb władz kościelnych i państwowych o pozostanie w domu i o ostrożność. Zachęcamy do domowej modlitwy i uczestniczenia w liturgii za pośrednictwem mediów.
 2. Zachęcamy, aby spowiedź wielkanocną odłożyć na czas późniejszy, kiedy zakończy się epidemia a Komunię św. przyjąć w sposób duchowy.    

       W dalszym ciągu obowiązuje limit 5 osób na Mszy św. Bardzo prosimy, aby dać szansę tym, którzy chcą uczestniczyć w   zamówionej Mszy św.

 1. Triduum Paschalne:

  - Wielki Czwartek. Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. 

  - Wielki Piątek. Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00.

        - Wielka Sobota. Msza św. Wigilii Paschalnej o godz. 18.00

 1. W Wielka Sobotę nie ma poświęcenia pokarmów w świątyni. Prosimy, aby przy śniadaniu wielkanocnym, odmówić z całą rodziną modlitwę błogosławieństwa /tekst modlitwy zamieszczamy poniżej/
 2. W Wielki Czwartek, po Mszy św. do godz. 22.00, w Wielki Piętek i Wielką Sobotę od godz. 8.00 - 22.00 świątynia będzie otwarta, by móc przyjść na krótką adorację. Pamiętajmy o tym, że jednocześnie nie może w kościele przebywać więcej niż 5 osób. Podczas adoracji zachowajmy odległość od siebie /co najmniej 2 m./ Hołd Krzyżowi oddajemy przez ukłon. Nie podchodzimy, by dotknąć czy ucałować krzyż
 3. Wielkanoc rezurekcja bez procesji rozpocznie się o g. 6.00, a potem Msze św. jak w każdą niedzielę: godz. 11.00; 15.00. W niedzielę Zmartwychwstania przez cały dzień kościół będzie otwarty. W poniedziałek Wielkanocny Msze św. o godz. 8.00; 11.00 oraz 15.00

Co oznacza w praktyce Żal doskonały?

 W sytuacji, gdy nie ma możliwości wyznania grzechów przed kapłanem, należy:

 1. wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia sakramentu pokuty (z postanowieniem  przystąpienia do niego przy najbliższej okazji);
 2.  zrobić rachunek sumienia
 3. w odniesieniu do wykrytych grzechów postanowić nie popełniać ich w przyszłości (jak w ramach przygotowania do spowiedzi sakramentalnej);
 4. wzbudzić w sobie żal za popełnione grzechy ze względu na miłość Boga - tak uczciwie, jak tylko potrafimy;
 5. pożyteczne  przyjąć sobie jakiś czyn pokutny w ramach pokuty za grzechy

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM

W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 Módlmy się:

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: 

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

1. Zgodnie z zaleceniem władz państwowych i dekretem ks. Biskupa we Mszy św. może brać udział pięciu uczestników. Dlatego jako proboszcz proszę i nalegam:
- zostańcie w domu i Drogę Krzyżową, Gorzkie Żale oraz niedzielne Msze św. przeżywajcie, uczestnicząc przez media. Zwłaszcza w niedzielę będę zmuszony o poproszenie niewchodzenia do kościoła, jeśli liczba uczestników będzie większa niż 5 osób. /przychodzą tylko ci, którzy zamówili intencję mszalną/

-  odwiedziny chorych i starszych w domu mogą mieć miejsce tylko wtedy gdy istnieje zagrożenie życia wiernego.

- odwołane nabożeństwa w Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobotę Miesiąca

- spowiedź św. – patrz zarządzenie Biskupa

W przedsionku kościoła są „baranki wielkanocne” jako wspomożenie działalności Caritasu.

- Niedziela Palmowa: zróbmy palmy i pozostańmy w domu łącząc się duchowo

- Zostały zakończone prace w kościele /ten etap, zdjęcia w galerii/. Zachęcam do wstępowania do kościoła poza Mszą św. na chwilę modlitwy indywidualnej/

- Nie będzie spowiedzi ogólnej przed Wielkanocą. Zgodnie z sugestią Biskupów wierny, który chciałby się wyspowiadać indywidualnie uzgodni to z kapłanem. Spowiedź parafialna zostanie zorganizowana po ustaniu epidemii.

Ks. Jasiewicz - proboszcz

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia znajduje się tutaj oraz została wywieszona przy głównym wejściu do szkoły.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani dostarczyć do szkoły  dokument potwierdzający chęć zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego w terminie do 8 kwietnia 2020 r.

Druk można odebrać ze szkoły w godzinach dyżurowania  (przedsionek przy głównym wejściu) lub pobrać tutaj