12 października uczniowie naszej szkoły wraz z panią dyrektor, wychowawcami, nauczycielami, w towarzystwie Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem - pana Jana Pyrkosza i p. Ilony Pietruszki - pracownika Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomyślu nad Sanem, brali udział w sadzeniu 100 drzewek na stulecie niepodległości. Akcja miała charakter ekologiczny - posadzenie klonów i lip sprzyjać ma bioróżnorodności, a ponadto pomaga zagospodarować tereny wokół Orlika. 
Mamy nadzieję, że wszystkie drzewa się przyjmą i za kilkadziesiąt lat wokół Orlika wyrośnie wspaniały las. 

 

Uczniowie klas I - III wraz ze swoimi wychowawczyniami uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do pobliskiego Maruszowa, gdzie w skansenie spędzili kilka godzin na poznawaniu historii zamkniętej w tamtejszych eksponatach. Dzieci z wielkim zainteresowaniem obserwowały tak diametralnie różne od bliskiego im dziś otoczenie. Wiele spośród widzianych przedmiotów budziło zaskoczenie, duże wrażenie wywarło na uczestnikach wyposażenie dawnej sali lekcyjnej - zupełnie wolne od sprzętu elektronicznego. 

Bardzo dziękujemy panu Edwardowi Ziarko za zabranie dzieci w tę niezwykłą podróż historyczną. 

W Dniu Edukacji Narodowej cała nasza społeczność szkolna świętuje, jest to bowiem nie tylko Dzień Nauczyciela, ale święto szkoły i wszystkich, którzy są blisko niej. W tym roku uroczystości związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej połączone były z pasowaniem pierwszoklasistów. 

Wśród zaproszonych gości, oprócz Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem - pana Jana Pyrkosza oraz Inspektora ds oświaty - pani Joanny Dudzińskiej, znaleźli się emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. 

Samorząd Uczniowski przygotował dla zebranych krótką scenkę humorystyczną ukazującą życie szkoły, a z pomocą uzdolnionych wokalnie koleżanek z klasy szóstej wyśpiewał wszystkim nauczycielom i zaproszonym gościom piękne życzenia. 

Okazji do świętowania było jednak więcej. Pani dyrektor Wioletta Maślach po krótkim przemówieniu i podziękowaniach pogratulowała pani Alicji Rybak uhonorowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty. Odznaczenie to, nadawane przez Ministra Edukacji Narodowej jest już kolejnym, które trafia w ręce nauczycieli naszej szkoły. Pięknym gestem były podziękowania złożone przez panią Alicję Rybak jej nauczycielom, a szczególnie obecnej na sali pani Krystynie Środek.

Nagrodę z rąk wójta odebrała ponadto pani Janina Sarwa za wspaniałą, wieloletnią pracę w naszej szkole, liczne sukcesy edukacyjne uczniów i wkład w wychowanie wielu młodych ludzi. Podobną nagrodę otrzymała również pani dyrektor. 

Pięć nauczycielek oraz jedna z pracownic obsługi szkoły otrzymały z rąk pani Wioletty Maślach nagrody dyrektora za wyróżniającą pracę. 

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, a w Dniu Edukacji Narodowej życzymy sobie, by w naszej szkole nadal panowała ciepła rodzinna atmosfera, sprzyjająca współpracy i osiąganiu wspaniałych celów edukacyjnych. 

Nie pierwszego, a trzeciego września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym oraz akademią przygotowaną przez uczniów klasy szóstej i siódmej specjalnie na tę okazję. 

Pierwszego dnia szkoły w murach placówki powitała wszystkich pani dyrektor Wioletta Maślach, mówiąc w krótkim przemówieniu o swoich planach i nadziejach na nadchodzące 10 miesięcy nauki i przedstawiając zmiany, jakie zaszły w budynku szkoły przez okres wakacji. Pani dyrektor oficjalnie przedstawiła i powitała w społeczności szkolnej nowych uczniów, z których przybycia wszyscy się cieszymy, a następnie zaprosiła na część artystyczną. Szóstoklasiści z pomocą starszych kolegów pokazali zebranym, co ich czeka w nowym roku szkolnym, jakie zadania przyniosą kolejne miesiące i jakie wspomnienia zostawią nam po sobie. Po krótkiej części artystycznej wykonane zostały tradycyjne już zdjęcia klasowe, po nich uczniowie udali się wraz z wychowawcami do sal, by zapoznać się z organizacją roku szkolnego i nowym planem lekcyjnym. 

Pamiętając, że nowy rok szkolny to nowe możliwości, mamy nadzieję na wspaniałą współpracę, liczne sukcesy i świetną atmosferę w szkole przez cały rozpoczęty rok szkolny.