Niezmiernie miło jest nam poinformować wszystkich, że nasz uczeń - Filip Gabrysiak - drugoklasista jest laureatem I nagrody Międzynarodowego Konkursu Językowo - Plastycznego "My Town" organizowanego przez Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II i Publiczną Szkołę Podstawową nr 25 im. W. Broniewskiego w Lublinie.

Wzięło w nim udział 115 uczestników reprezentujących 65 szkół podstawowych w Polsce oraz 7 szkół zagranicznych (z Rumunii, Rosji, Białorusi i Słowacji). Zadaniem uczniów było wykonanie albumów w języku angielskim, przedstawiającego swoje miasto lub miejscowość za pomocą dowolnej techniki plastycznej. 

Filip przygotował na konkurs kilkunastostronicową pracę o Chwałowicach i najbliższej okolicy, którą zilustrował i opisał w języku angielskim. Fragmenty pracy Filipa i pozostałych uczestników można obejrzeć w galerii nagrodzonych prac pod adresem http://www.sp25.lublin.eu/?page_id=3666

Bardzo gratulujemy Filipowi zwycięstwa i wspaniałych zdolności językowych oraz życzymy mu dalszych sukcesów. 

Rekrutacja do I klasy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w terminie od 8 kwietnia do 16 kwietnia 2019r. (przyjmowanie wniosków).

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w terminie od 4 do 20 marca 2019r. (przyjmowanie wniosków).

 Niezbędne dokumenty zostały umieszczone w BIP http://www.zschwalowice.naszbip.pl/rekrutacja

Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego Jasia i Małgosi w Chwałowicach na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w terminie od 6 marca do 21 marca 2019r. (przyjmowanie wniosków).

Niezbędne dokumenty dostępne w sekretariacie szkoły.

Nie od dziś wiadomo, że jednym  największych marzeń uczniów naszej szkoły jest posiadanie na jej terenie sklepiku szkolnego, niestety przepisy zabraniają szkołom prowadzenia takiej działalności. Okazuje się jednak, że istnieje sposób na zrealizowanie tego marzenia, a jest nim utworzenie Spółdzielni Uczniowskiej. 

Spółdzielczość Uczniowska ma w naszym kraju ponad stuletnią tradycję, pierwsze spółdzielnie powstawały na początku XX wieku, jednak informacje o ich działalności nie są dobrze rozpropagowane, same spółdzielnie nie cieszą się popularnością w naszym regionie, a szkoda, bo okazuje się, że mają one niezwykle ważny wpływ na kształtowanie postaw obywatelskich u dzieci i młodzieży. 

Po dokładnym zagłębieniu się w przepisy regulujące funkcjonowanie spółdzielni uczniowskich okazuje się, że ich głównym celem statutowym jest kształtowanie zespołowego działania i gospodarowania w warunkach gospodarki rynkowej, kształtowanie postaw przedsiębiorczości i odpowiedzialności, propagowanie zdrowego stylu życia oraz ekologii, nauka oszczędzania i gospodarowania nadwyżką, wstępna orientacja zawodowa młodzieży poprzez prowadzenie działalności gospodarczej. W całej Polsce funkcjonuje kilkaset spółdzielni uczniowskich współpracujących z Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie, która to instytucja propaguje i wspiera działalność spółdzielni, organizując kursy, szkolenia, sejmiki oraz konkursy promujące dobre praktyki stosowane w spółdzielniach. 

Obecne przepisy prawne pozwalają na utworzenie spółdzielni uczniowskiej liczącej przynajmniej 10 członków (spośród uczniów danej szkoły) w wieku powyżej 10 lat. Taka spółdzielnia nie posiada osobowości prawnej, ale może prowadzić drobną działalność gospodarczą - np. w postaci sklepiku szkolnego, działalność wytwórczą lub drobną działalność usługową. Zgodnie z przepisami jest ona zwolniona z podatku od uzyskanych dochodów. 

Zarobki spółdzielni uczniowskiej przeznaczane są na jej działalność statutową (zgodnie z zapisami w statucie powstałej spółdzielni), może to być organizacja imprez okolicznościowych, działalność charytatywna, promowanie zdrowego stylu życia, działalność proekologiczna, zakup pomocy dydaktycznych i wiele innych celów wspierających działanie szkoły i sprzyjających poprawie warunków codziennej nauki dzieci i młodzieży. 

Założenie spółdzielni uczniowskiej w naszej szkole może więc przynieść wielowymiarowe korzyści i będzie czynnikiem wyróżniającym naszą szkołę w gminie, a nawet powiecie. Przy odpowiednim wsparciu opiekunów oraz rodziców może okazać się dużym sukcesem. 

Czekamy na uczniów chętnych do działania w ramach spółdzielni. Zgłoszenia przyjmuje p. Agnieszka Martowicz - opiekunka samorządu uczniowskiego. 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia