Ranking finałowy

Nasza szkoła zajęła 62 miejsce na 286 wszystkich placówek biorących udział w akcji.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zbiórkę bilonu oraz pomoc w jego sortowaniu.

Szkolny koordynator akcji

Tradycją naszej szkoły stała się wspólna szkolna Wigilia, podczas której odczytujemy fragmenty Pisma Świętego i odkrywamy tajemnicę Bożego Narodzenia poprzez występ artystyczny uczniów najmłodszych klas. 20 grudnia podczas szkolnej uroczystości przedstawienie jasełkowe wystawili dla nas uczniowie z Oddziału Przedszkolnego i klasy III przygotowywani przez panie Jolantę Fietko i Renatę Majewską - Sałek. 

Po obejrzeniu spektaklu uczniowie wraz w wychowawcami udali się do swoich klas, by tam wspólnie podzielić się opłatkiem, zjeść wigilijne potrawy i kolędować. 

W takiej atmosferze przygotowywaliśmy się do rodzinnego świętowania w ostatni dzień zajęć szkolnych przed przerwą świąteczną, a już w niedzielę, 5 stycznia, mieliśmy okazję ponownie obejrzeć przygotowane przez maluchy jasełka. Tym razem wystawione zostały one jednak w zupełnie nowych okolicznościach - na dużej scenie Gminnego Centrum Kultury i przed liczną publicznością składającą się już nie tylko z uczniów i nauczycieli naszej szkoły, ale mieszkańców naszej miejscowości, a nawet gminy oraz przedstawicieli władz samorządowych, na których czele stał Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem - pan Jan Pyrkosz. 

Całość spektaklu można obejrzeć na szkolnym kanale You Tube, do którego subskrybowania zachęcamy wszystkich uczniów, rodziców i sympatyków naszej szkoły. 

 

Początkiem grudnia minionego roku miało miejsce niezwykle ważne dla całej społeczności szkolnej wydarzenie. Nasza szkolna rodzina powiększyła się za sprawą misyjnego dzieła, jakim jest Adopcja Serca. Zyskaliśmy dwoje uczniów - Tatianę i Wagnera, którzy choć mieszkają tysiące kilometrów od nas, stali się nam niezwykle bliscy. 

Ideą programu Adopcji Serca jest pomoc misjom wyrażająca się w duchowej i materialnej opiece nad najuboższymi dziećmi i młodzieżą z krajów misyjnych. W ramach tej formy pomocy darczyńcy niejako adoptują dzieci, przekazując ofiary pieniężne na pokrycie kosztów związanych z życiem i kształceniem tych konkretnych dzieci przez pewien czas. Roczny koszt takiej adopcji to zaledwie 720zł (60zł miesięcznie) - niewielka suma, która dla dziecka z kraju misyjnego może oznaczać otwarcie drzwi do lepszego świata. 

Uczniowie naszej szkoły co miesiąc ofiarowują symboliczną złotówkę i w ten sposób umożliwiają Tatianie i Wagnerowi korzystanie z edukacji, która dla tych dzieci jest szansą na nowe, lepsze życie. 

Tatiana i Wagner mieszkają na Wyspach Zielonego Przylądka, w wiosce Rincao na wyspie Santiago. Oboje pochodzą z wielodzietnych rodzin, są ochrzczenia i chcą się uczyć. Tatiana ma obecnie 12 lat, a Wagner 15 lat. Ogromną dumą napawa nas fakt, że dzięki nam mogą spełnić swoje marzenia. 

Nasza Adopcja Serca jest możliwa dzięki ogromnej pracy Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera z Krosna, które od lat sprawują posługę na Wyspach Zielonego Przylądka oraz wsparciu ks. Daniela Korycińskiego, który pokierował nas na odpowiednią misyjną drogę. 

Z całego serca zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do rozważenia możliwości dokonania Adopcji Serca, by podobnie jak my włączyć się w misyjne dzieło i zmienić trudne życie chociażby jednego dziecka. Szczegółowych informacji o Adopcji Serca udziela Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera w Krośnie.

Piękne podziękowania za koordynowanie zbiórki pieniędzy kierujemy do pani Marzeny Oskroby. 

Poniżej zamieszczamy zdjęcia Tatiany i Wagnera, które otrzymaliśmy od Sióstr Misjonarek oraz zdjęcia i informacje na temat Wysp Zielonego Przylądka i wioski, w której mieszkają nasi afrykańscy przyjaciele.

 Tatiana Gomes Borges 

Wagner Gomes Pereira

Wioska Rincao

Informacje o Wyspach Zielonego Przylądka

W niedzielę, 29 grudnia w kościele parafialnym w Chwałowicach miało miejsce wspólne kolędowanie uczniów naszej szkoły oraz diakonii muzycznej. Dziesięcioro dzieci z najmłodszych klas zaprezentowało zgromadzonej publiczności najpiękniejsze kolędy i pastorałki. 

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z tego wydarzenia. 

 

Brak dostępnego opisu zdjęcia.