Program do obróbki i przygotowania wydruku 3D - dopasowany do drukarki Flashforge Adventurer 4

https://www.flashforge.com/download-center/63

Darmowe biblioteki modeli 3D

THINGIVERSE - największa biblioteka darmowych modeli 3D

https://www.thingiverse.com/

YEGGI

https://www.yeggi.com/

YOUMAGINE

https://www.youmagine.com/

 

Program do tworzenia modeli 3D - wersja edukacyjna dla ucznia i nauczyciela

https://www.tinkercad.com/dashboard

 

Zbiór scenariuszy do wykorzystania:

https://avtek.pl/scenariusze-zajec.html

 

 

Program Laboratoria Przyszłości, w którym uczestniczymy od września, najczęściej kojarzy się z przedmiotami ścisłymi, informatyką, techniką. Okazuje się jednak, że może on rozwijać naprawdę różne talenty. Sprzęt zakupiony w ramach programu pozwala na nabywanie różnorodnych umiejętności manualnych. 
W grudniu na zajęciach z szydełkowania powstawały przepiękne ozdoby choinkowe - ażurowe gwiazdeczki, a jedna z uczennic stworzyła piękną, szydełkową pszczółkę. 

 Klasa szósta na zajęciach Koła nowych technologii urządziła prawdziwe wyścigi zbudowanym przez siebie robotem żyroskopowym. Okazało się, że prosta trasa wyścigu może okazać się nie lada wyzwaniem, jeżeli robot musi sam utrzymywać równowagę i omijać przeszkody. 

 

W grudniu i styczniu szóstoklasiści pracowali również nad projektowaniem modeli 3D i drukowaniem ich. Stworzyli autorskie ozdoby choinkowe i świąteczne figurki, breloczki z własnym imieniem i ciekawe zakładki do książek. Ich projekty powoli przenoszą się ze świata wirtualnego do rzeczywistości. 

 

Piątoklasiści natomiast zaprzyjaźnili się z nową koleżanką. Ma na imię Ewa i jest maszyną do szycia firmy Łucznik, na której powstały podczas zajęć techniki piękne igielniki. 

 

 Zajęcia techniki w klasie szóstej przyjęły zaś zupełnie inny charakter. Uczniowie budowali obwody elektryczne i sprawdzali ich działanie dzięki "Fizyce z walizki", czyli zestawowi elementów do przeprowadzania eksperymentów fizycznych z dziedziny elektryczności. Tę wiedzę rozwijali później na zajęciach, podczas których wykonali świecące kartki świąteczne. 

 

Z przewodnictwem prądu eksperymentowali również piątoklasiści, którzy przy użyciu mikrokontrolera oraz programu Scratch wykonali grę zręcznościową. 
Jak widać Laboratoria Przyszłości mogą mieć naprawdę różne oblicza, ale zawsze wpływają na rozwój naszych uczniów. 

W październiku nasi uczniowie na różnych zajęciach kontynuowali przygodę ze sprzętem zakupionym w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Jak wyglądała ich praca?

Uczniowie klasy IV wyruszyli w październiku na spacer w celu obserwacji przyrody. Podczas spaceru zajrzeli do szkolnego ogródka, gdzie umieszczona została stacja pogodowa. Poznawali dzięki niej składniki pogody. 

Piątoklasiści korzystali z zakupionego sprzętu podczas zajęć geografii i historii.  Z użyciem modelu do rysowania poziomic poznawali zagadnienia związane z ukształtowaniem terenu, dowiedzieli się, czym jest poziomica i jak powstają mapy poziomicowe. 

Podczas lekcji historii poświęconej starożytnemu Izraelowi uczniowie klasy piątej przygotowali do wydruku i wydrukowali żydowski jad czyli specjalny wskaźnik służący do odczytywania słów Tory, której nikt nie powinien dotykać gołymi rękami, bo Żydzi wierzą, że słowa w niej zapisane są święte. Pozwoli im to na pewno zapamiętać, czym jest Tora. 

 

 

W ramach I Szkolnego Festiwalu Naukowego piątoklasiści opracowywali temat "FAUNA". Podczas przygotowań wykorzystali drukarkę 3D, by stworzyć drobne, użytkowe gadżety w kształcie zwierząt - podpórki pod telefon.

 

 

Uczennice z klasy piątej razem z Panią Anną Burdą uczestniczą w międzyszkolnym projekcie o ogólnopolskim zasięgu pod nazwą "Wydziergani", w ramach którego uczą się szydełkowania. Szydełka i kordonek to wyposażenie, które zostało zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

 

Szóstoklasiści w październiku uczestniczyli w czterech zajęciach Koła nowych technologii. Podczas zajęć uczyli się programowania z Ozobotami oraz robotem edukacyjnym Programming Time. Łączyli kodowanie z nauką innych przedmiotów - wiedzą z języka polskiego i historii.  Wykorzystali również drukarkę 3D do zaprojektowania i stworzenia ozdób w kształcie kropel wody, które wykorzystali na swoim stoisku naukowym podczas Szkolnego Festiwalu Naukowego. 

 

Klasa siódma korzystała na zajęciach z geografii ze wspomnianego wyżej zestawu do rysowania map poziomicowych, a podczas zajęć plastyki uczyła się podstaw fotografii, wykonując fotografie portretowe z użyciem odpowiednich nastaw przysłony i czasu naświetlania. 

 

Ósmoklasiści dzięki zakupionym w ramach programu Laboratoria Przyszłości sprzętom uczyli się fizyki w działaniu. Sprawdzali, jak można naelektryzować przedmioty przez indukcję, obserwowali dzięki elektroskopom przepływ ładunków elektrycznych, mierzyli natężenie prądu, a nawet budowali własne obwody elektryczne. 

 

Ze sprzętu Laboratoriów Przyszłości korzystały również przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego Jasia i Małgosi, które wykonały własne anemometry i porównywały ich działanie z profesjonalnym urządzeniem będącym częścią wyposażenia szkolnej stacji pogodowej. 

 

Poza wymienionymi formami wykorzystania sprzętu, w październiku z użyciem drukarki 3D zostały przygotowane tarcze szkolne dla pierwszoklasistów, które ozdobiły galowy strój uczniów podczas pasowania. 

 

 

Od początku września uczniowie naszej szkoły mają możliwość korzystania ze sprzętów zakupionych w  ramach programu Laboratoria Przyszłości. Okazały się one bardzo przydatne podczas prowadzenia nie tylko zajęć informatyki, ale także matematyki, przyrody, fizyki czy nauczania w klasach I-III. 

Podczas zajęć z matematyki, uczniowie kilku klas mieli okazję pracować z modelami brył, ćwicząc umiejętności związane z zagadnieniami z zakresu geometrii przestrzennej. Uczniowie klasy piątej rozpoznawali prostopadłościany pośród innych figur przestrzennych i opisywali ich cechy zgodnie z poznaną definicją. Z podobnym zadaniem mierzyli się również uczniowie klasy szóstej, którzy wśród modeli brył wyszukiwali graniastosłupy proste i opisywali je. 

Na zajęciach z fizyki ósmoklasiści korzystali z elektroskopów listkowych, dzięki którym sprawdzali naelektryzowanie ciał. 

Czwartoklasiści podczas zajęć przyrody, korzystając z podświetlanych lup badali elementy przyrody ożywionej w szkolnym ogrodzie. Dzięki temu poznawali warsztat przyrodnika i uczyli się korzystania z jego narzędzi. Poza lupami używali również gnomonu, dzięki któremu udowadniali ruch obrotowy ziemi i wyznaczali kierunek północny. 

Pierwszoklasiści budowali razem z wychowawczynią model Ziemi, Księżyca i Słońca oraz dowiadywali się, jak słońce oświetla naszą planetę podczas jej ruchu obrotowego i obiegowego. Zauważyli, że Księżyc nie krąży wokół Ziemi i świeci jedynie światłem odbitym. 

Klasa czwarta w związku z hasłem tego miesiąca "Kreatywny wrzesień" ćwiczyła zdolność kreatywnego myślenia w czasie zajęć z programowania z użyciem zestawów Scottie Go! Edu, pomagając Scottiemu zebrać zagubione części statku i wypełnić misje. 

W klasie szóstej od początku września prowadzone są dodatkowo zajęcia Koła nowych technologii, na których uczniowie ćwiczą umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami w szerokim zakresie. Wrześniowe zajęcia w całości poświęcone były programowaniu w różnych jego odsłonach, od manualnych ćwiczeń z zestawami Scottie Go! Edu, przez aplikacje internetowe takie jak Lightbot, po programowanie robotów edukacyjnych, między innymi Ozobotów. 

Dodatkowo klasa szósta w ramach zajęć wychowawczych uruchomiła w swojej sali studio fotograficzne z okazji Dnia Chłopaka i uczyła się podstaw kadrowania, wykonując zdjęcia koleżankom i kolegom, a nawet niektórym nauczycielom. 

W użyciu była również drukarka 3D, dzięki której wydrukowane zostały między innymi ordery, zaprojektowane przez samorząd uczniowski jako nagrody w szkolnym plebiscycie na Super Chłopaka. 

We wrześniu nasi nauczyciele odbywali również indywidualne szkolenia z zakresu wykorzystania sprzętów zakupionych w ramach programu np. szkolenia dotyczące używania mikrokontrolerów oraz oprogramowania do projektowania modeli 3D. 

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawierał zarówno wyposażenie podstawowe (obowiązkowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Dzięki wsparciu finansowemu z Programu nasza szkoła wzbogaciła się o sprzęt do nauki programowania, druku 3D, rozwijania myślenia matematycznego, rozwijania umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych i technologii, rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych oraz umożliwiający tworzenie materiałów audiowizualnych. 

Programowanie i robotyka:

Zakupiony sprzęt ilość wartość
Robot mbot Ranger - zestaw z akumulatorem i ładowarką 1szt 1189,00
Programing Time - zestaw do nauki kodowania i programowania 1szt 549,00
Drukarka 3D FlashForge Adventurer 4 z akcesoriami 1szt 6490,00
Filament do drukarki 3D 15kg 1335,00
Szafka na drukarkę 3D z pojemnikami na filament i akcesoria 1szt 1709,00
Mikrokontroler - zestaw startowy Arduino  1szt 549,00

Zajęcia techniczne:

Zakupiony sprzęt ilość wartość
Stacja lutująco-rozlutowująca za pomocą gorącego powietrza 1szt 390,00
Maszyna do szycia Łucznik "Ewa" 1szt. 670,00
Igły do maszyny do szycia  2kpl 24,00
Zestaw nici Talia 2kpl 140,00
Kordonek biały 10szt 40,00
Szydełko "2" 4szt 32,00
Szydełko "4" 4szt 52,00

 Matematyka, fizyka, chemia, zajęcia przyrodnicze, technologia i inżynieria:

Zakupiony sprzęt ilość wartość
Optyka. Walizka doświadczalna z kartami pracy 1szt 1199,00
Klasowa fizyka z walizki- elektryczność i obwody elektryczne  1szt 1979,00
Wielkie bryły szkieletowe  1kpl 199,00
Elektroniczna stacja pogody z bezprzewodowym czujnikiem 5 w 1  1szt 529,00
Molekuły - modele atomów - chemia organiczna 1szt 139,00
Molekuły - modele atomów - chemia nieorganiczna 1szt 139,00
Bryły geometryczne składane - zestaw 16 elementów 1kpl 165,00
Gnomon  1kpl 125,00
Słońce, Ziemia i Księżyc w ruchu 1kpl 320,00
Model do rysowania mapy poziomicowej 1kpl 115,00
Cyfrowy miernik uniwersalny 2szt 250,00
Lupa z podświetleniem LED 65mm 5szt 155,00
Lupa z podświetleniem LED 90mm 5szt 160,00
Mosty i ich konstrukcje KNEX 1kpl 199,00
Elektroskop dwulistkowy 2szt 256,00

Sprzęt audio - wideo:

 

Zakupiony sprzęt ilość wartość
Aparat Canon EOS M50 Mark II Kit + obiektyw EF-M 15-45 1szt 3600,00
Lampa Quadralite Video Led 600 2szt 1058,00
Statyw Walimex do zestawu zawieszania teł 2szt 258,00
Prostuff Softbox Flex Składany 60x90 2szt. 498,00
Kamera Sony HDR-CX240EB 1szt 1500,00
SanDisk MikroSD 128gb 1szt 179,00
Comica BoomX-D D2 (mikrofony bezprzewodowe) 1kpl 1089,00
Mikrofon super kierunkowy Comica CVM-VM20 1szt 698,00
Stabilizator gimbal DJI Ronin-SC 1szt 1300,00 
Prostuff dwustronne tło materiałowe niebieskie/zielone 1szt 200,00
Zestaw do zawieszania teł Prostuff 255cm belka 1szt 179,00
Statyw Cullmann Rondo 480M 1szt 449,00

Łączny koszt zakupionego sprzętu w ramach programu Laboratoria Przyszłości:  30 106zł

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.