Zajcia pozalekcyjne
Kalendarz
luty 2018
N P W Ś C Pt S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
Do wakacji pozostao:
Courtesy of Go Mylo Countdown
Perfect Facebook Like Box Sidebar
Logowanie
gru
16
2016

Wpisany przez Poprawiony (11 lutego 2017)
PDFDrukujEmail

Imieniny w. Mikoaja to wspaniay pretekst do witowania. Przecie wszyscy uwielbiamy tego chyba najbardziej docenianego przez dzieci witego. W tym roku oprcz tradycyjnego obdarowywania si drobnymi podarunkami postanowilimy zaprosi w. Mikoaja, by uczestniczy w przygotowanym dla niego festiwalu. W sali gimnastycznej krlowa kolor czerwony, a atmosfera bya po prostu wspaniaa.
Podczas festiwalu swoje talenty prezentowali uczniowie niemal wszystkich klas deklamujc wiersze dla Mikoaja, piewajc mu piosenki, taczc i rywalizujc w krtkich konkurencjach sportowych. Kady z uczestnikw festiwalu otrzyma sodki prezent od Mikoaja.
witemu tak spodobaa si nasza uroczysto, e obieca wizyt w przyszym roku. Powiedzia, e czeka na kolejn dawk artystycznych popisw naszych uczniw.
Dzikujemy Mikoajowi oraz Gminnej Komisji Przeciwdziaania Problemom Alkoholowym, ktra wspara szko w organizacji przedsiwzicia. Podzikowania nale si rwnie Pomocnikom witego Mikoaja z klasy I i II gimnazjum, ktrzy czuwali nad przebiegiem festiwalu.

wity Mikoaju, do zobaczenia za rok!

Wicej zdj w Galerii

gru
13
2016

Jubileuszowa akcja wolontariatu

Wpisany przez Agnieszka Martowicz Poprawiony (13 grudnia 2016)
PDFDrukujEmail

Uczniowie naszej szkoy od trzech lat prowadz regularn dziaalno wolontariack, wsppracujc z Tarnobrzeskim Bankiem ywnoci. Gimnazjalici dwa lub trzy razy w cigu roku bior udzia w organizowanych przez Bank ywnoci zbirkach. Ostatnia taka akcja miaa miejsce 25 listopada i bya to jubileuszowa, dwudziesta zbirka organizowana przez tarnobrzesk instytucj.

Pitnacioro naszych gimnazjalistw wraz z czworgiem opiekunw zbierao ywno w najwikszych stalowowolskich supermarketach. Podczas kilkugodzinnej zbirki modzie rozdawaa ulotki, promowaa akcj, zbieraa i segregowaa ywno, a nastpnie dokonaa jej dokadnego spisu i waenia. Zebrano ponad 288 kg ywnoci, ktra zostanie przekazana osobom najuboszym w najbliszej okolicy. W siedmiu akcjach, ktre wspomagali nasi wolontariusze przez ich rce przeszo ponad dwie tony ywnoci. Stanowia ona wielk pomoc dla potrzebujcych.

Za ogromny sukces oprcz duej iloci zebranych darw, naley rwnie uzna fakt, e do udziau w kadej zbirce zgasza si od 20 do nawet 32 gimnazjalistw. Liczby te zyskuj na znaczeniu, gdy dodamy, e w caym gimnazjum uczy si cznie zaledwie 53 osoby. Szkolni organizatorzy akcji dokadaj wszelkich stara, by jak najwiksza liczba uczniw moga wzi udzia w wyjazdach wolontariackich. Bez wsparcia nauczycieli i rodzicw nie byoby to moliwe.

Organizowanie dziaalnoci wolontariackiej i inspirowanie do dobroczynnoci to ju tradycja naszej szkoy. Od wielu lat bierzemy udzia w akcjach charytatywnych, w okresie witecznym zbieramy ywno i rodki czystoci w ramach "Szkolnej witecznej Paczki", w cigu roku szkolnego zbieramy nakrtki na potrzeby osb niepenosprawnych. Kadego roku chtnych do pracy w ramach wolontariatu przybywa, co niezwykle cieszy wszystkich nauczycieli i wychowawcw naszej szkoy.

gru
06
2016

Wpisany przez Samorzd Uczniowski
PDFDrukujEmail

witeczna Paczka

Samorzd Uczniowski

ogasza zbirk

ywnoci i rodkw czystoci.

Prosimy o przynoszenie ywnoci o wyduonym terminie przydatnoci (np. makaron, konserwy, mka...) oraz rodkw czystoci (np. proszek, mydo, pasta do zbw...).

Zbirka trwa do 16.12.2016

Klasa, ktra zbierze najwicej produktw zostanie nagrodzona.

gru
01
2016

Andrzejki

Wpisany przez Renata Saek Poprawiony (01 grudnia 2016)
PDFDrukujEmail

23 listopada odbya si w naszej szkole zabawa andrzejkowa.Dzieci z klas 0 - III wczeniej udekoroway sale, samodzielnie nakryy stoy, przygotoway poczstunek. Najwiksz atrakcj ( jak to na andrzejki przystao) byy andrzejkowe wrby, przygotowane wczeniej na zajciach wietlicowych. Nie zabrako Wrek, Czarownic, magii. Ciekaw tradycyjn wrb byo lanie wosku, przygotowane przez mamy z klasy I. Bya to tylko zabawa, cho wrby- (same dobre) mogyby si speni. W rytmie dziecicych przebojw wszyscy wirowali w tacu, byy take plsy i zabawy ze piewem. Zaprosilimy take przedszkolakw, aby byo bardziej wesoo i kolorowo.

lis
29
2016

Konkurs - A LETTER TO SANTA CLAUS

Wpisany przez Joanna Mynarska Poprawiony (29 listopada 2016)
PDFDrukujEmail

Regulamin Konkursu

A LETTER TO SANTA CLAUS

I. Cele konkursu

  • rozwijanie zainteresowa jzykiem angielskim uczniw klas I ?VI szkoy podstawowej,

  • rozwijanie wyobrani i pomysowoci,

  • rozwijanie wraliwoci estetycznej,

  • rozwijanie umiejtnoci gromadzenia sownictwa.

II. Postanowienia oglne

1. Regulamin okrela warunki uczestnictwa w konkursie..

2. Organizatorem konkursu jest nauczyciel anglista ? p. J. Mynarska.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikiem konkursu moe by kady ucze klas I-VI PSP im. Jana Pawa II w Chwaowicach.

2. Form pracy konkursowej jest twrcze przedstawienie (dowoln technik) listu do witego Mikoaja.

8. Prace wykonane dowoln technik pask lub wypuk, podpisane (imi i nazwisko, klasa) naley skada do 12 grudnia 2016 r. u p. Joanny Mynarskiej lub w sekretariacie naszej szkoy.

IV. Rozstrzygnicie konkursu

1. Zwycizcw wybierze jury, w skad ktrego wchodz nauczyciel jzyka angielskiego oraz zaj artystycznych.

2. Ogoszenie wynikw nastpi w dniu Wigilii Szkolnej.

V. Nagrody

1. Nagrodzeni zostan autorzy najlepszych prac w dwch kategoriach wiekowych klasy I-III oraz IV-VI.

2. Zwycizcy otrzymaj nagrody rzeczowe.

Więcej artykułów…