W dniu 19 września na stadionie lekkoatletycznym w Stalowej Woli odbyły się powiatowe indywidualne mistrzostwa w lekkiej atletyce dzieci i młodzieży szkolnej. 

Naszą szkołę reprezentowało czternaścioro zawodników w różnych konkurencjach. Trójka naszych zawodników zajęła pierwsze miejsca, które ich uprawniają do startu w zawodach wojewódzkich.

Na 100m chłopców pierwsze miejsce zajął Kacper Rybak z czasem 12,92.

Na 300m chłopców pierwsze miejsce zajął Mikołaj Kozłowski z czasem 43,44.

Na 1000m chłopców również pierwsze miejsce zajął Jan Ścipień z czasem 3:10 

Należy wyróżnić Marcelinę Dyl, która na 600m zajęła trzecie miejsce z wynikiem 2:10 oraz Antoninę Szkutnik też z trzecim miejscem w piłeczce palantowej z wynikiem 28,00 m.

Chłopcom życzymy dalszych sukcesów w zawodach wojewódzkich, które odbędą się również w Stalowej Woli w dniu 28 września.

Drodzy Rodzice! Kochani Uczniowie! Przyjaciele szkoły!

Nasza szkoła bierze udział w programie "Szkoły pełne talentów" organizowanym przez Lidl Polska. 
Jeśli robicie Państwo zakupy w supermarketach LIDL, prosimy o zbieranie dla nas małych kuponów - TALENCIAKÓW.  
TALENCIAKI można przynieść do szkoły i wrzucić do odpowiedniego pojemnika (w szatniach lub w sekretariacie szkoły) ALBO zarejestrować osobiście na stronie https://szkoly.lidl.pl/Talenciaki/szkola?partyId=87040006151 , wpisując numer TALENCIAKA RĘCZNIE lub skanując kod QR widoczny na kuponie. 

Po zebraniu odpowiedniej liczby TALENCIAKÓW szkoła będzie mogła wybrać nagrodę z katalogu zaproponowanego przez LIDL. Wśród nagród znajdują się ciekawe pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, wyposażenie szkoły i sal lekcyjnych. 

Będziemy wdzięczni za każdy zebrany dla nas kupon!

 

Szanowni Państwo, 

mając na uwadze usprawnienie procesu zgłaszania nieobecności dziecka na obiedzie, przygotowaliśmy dla Państwa specjalny formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest w dzienniku elektronicznym. 
Jeśli korzystają Państwo z dziennika elektronicznego za pomocą przeglądarki w komputerze, link do formularza znajdą Państwo na stronie startowej dziennika w sekcji INFORMACJE podświetlającej się na zielono. 
Jeśli korzystają Państwo z aplikacji Dzienniczek+ UONET, sekcję informacji znajdą Państwo po kliknięciu przycisku WIĘCEJ (trzy kropeczki) w prawym dolnym rogu aplikacji. W informacjach znajdą Państwo link do formularza. 
W formularzu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, daty nieobecności oraz swoje dane i kliknąć PRZEŚLIJ. 

Od środy (6 września) będą Państwo mogli również zgłaszać nieobecności dzieci telefonicznie w godzinach 7.00-8.00.

Przypominamy, że nieobecność dziecka można zgłosić najpóźniej do godziny 8.00 w dniu nieobecności. 

Nowy rok szkolny 2023/2024 rozpoczęliśmy nietypowo, bo czwartego , a nie pierwszego, września. Po uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły udali się do Gminnego Centrum Kultury, w którym odbyła się akademia przygotowana przez uczniów klasy piątej. 

Po krótkim wprowadzeniu głos zabrała pani dyrektor Wioletta Maślach, mówiąc w krótkim przemówieniu o swoich planach i nadziejach na nadchodzące 10 miesięcy nauki i przedstawiając zmiany, jakie zaszły w budynku szkoły podczas wakacji. Pani dyrektor oficjalnie powitała w społeczności szkolnej nowych uczniów. Następnie rozpoczęła się część artystyczna.

Piątoklasiści w krótkiej scence pożegnali lato i wakacje. Podczas swojego występu przypomnieli także, że wszyscy (uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji) tworzymy atmosferę szkoły, która jest naszym drugim domem. I to od nas zależy, jak będzie ona wyglądała, jak będziemy się w niej czuli.

Po części artystycznej wykonane zostały tradycyjne już zdjęcia klasowe. Następnie uczniowie udali się wraz z wychowawcami do swoich sal, by zapoznać się z organizacją roku szkolnego i nowym planem lekcyjnym. 

Rozpoczynamy rok szkolny z nadzieją na wspaniałą współpracę, liczne sukcesy i świetną atmosferę w szkole. 

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Chwałowicach

informuje, że w dniach od 01.09.2023 do 08.09.2023 r.

będzie prowadzona rekrutacja do świetlicy szkolnej na rok 2023/2024 

Dzieci przyjmowane są na podstawie karty zgłoszeń (do odbioru w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej- zakładka BIP Świetlica) składanej przez rodziców.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

 

Regulamin świetlicy

Karta zgłoszenia

Karta zgłoszenia - dowóz

 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej długoletniej nauczycielki - pani Lidii Szulc (Pawliny). 
Pozostanie na zawsze w pamięci przyjaciół, uczniów i rodziców. 

Msze święte w intencji zmarłej zostaną odprawione w kościele parafialnym w Chwałowicach - pierwsza z nich zostanie odprawiona w piątek 25 sierpnia o godzinie 18.00.

"Tempus fugit" mawiali Rzymianie, a my nie możemy im nie przyznać racji, bo ten rok szkolny minął nam wyjątkowo szybko. Czas jednak wcale nam nie uciekł, wykorzystaliśmy go w stu procentach na naukę, wychowanie, budowanie relacji oraz rozwijanie pasji i talentów. To był zdecydowanie bardzo aktywny, intensywny i ciekawy rok szkolny.

Tradycyjnie pierwszym punktem programu uroczystości zakończenia roku szkolnego była msza święta z udziałem pocztu sztandarowego. Po niej uczniowie, nauczyciele i rodzice zgromadzili się w sali gimnastycznej. 

Część oficjalną uroczystości poprowadziła pani dyrektor Wioletta Maślach. W krótkim przemówieniu podsumowała miniony rok szkolny, wyrażając zadowolenie z jego efektów. Następnie podziękowała uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły za cały rok wytężonej pracy oraz przyjaciołom szkoły za współpracę, życzliwość i ofiarność. 

Wśród wspomnianych przyjaciół szkoły znaleźli się: Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem - pan Jan Pyrkosz, Radna Powiatu Stalowowolskiego - pani Leokadia Gugała, księża - Tadeusz Kopacz i Jan Jasiewicz, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałowicach, zarząd Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Chwałowicach, sponsorzy: Marta i Mateusz Kozłowscy, Agata i Damian Kamińscy, Anna i Andrzej Górniakowi oraz rodzice, a wśród nich Piotr Rybak, Piotr Ryba i Karol Dyl. Szczególne podziękowania pani dyrektor przekazała pani Katarzynie Polit, która w roku szkolnym 2022/2023 pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Rodziców i wykazywała się dużym zaangażowaniem, pomysłowością i pracowitością. Wszyscy przyjaciele szkoły zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami. 

W kolejnej części uroczystości p. dyrektor wraz z wychowawcami wręczyła świadectwa z wyróżnieniem uczniom klas IV-VIII. W tym roku było ich aż dwadzieścioro czworo. Najwięcej wyróżnień otrzymali uczniowie klasy VI (10) oraz klasy IV (8). 

Pamiątkowe statuetki przyznano uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w każdej klasie. Byli to: Wiktoria Kamińska, Hanna Martowicz, Hanna Dudek, Dominika Dyl, Filip Gabrysiak, Kacper Rybak, Kornelia Szeliga i Jan Kuśmierz. Tytuł "Primus Inter Pares" przypadł w tym roku czwartoklasistce - Wiktorii Kamińskiej. Statuetkami wyróżniono również Milenę Maj, Kornelię Szeligę i Miłosza Polita, którzy przez ostatnie lata pełnili wzorową służbę w poczcie sztandarowym naszej szkoły. Dyplom uznania za wzorową frekwencję odebrał natomiast Dawid Mauer, który w tym roku szkolnym nie opuścił żadnej godziny lekcyjnej. 

Pani dyrektor nagrodziła również pamiątkowymi dyplomami uczniów, którzy są aktywni w szkole i poza nią, działając na rzecz lokalnej społeczności i rozwijając swoje pasje i zainteresowania na zajęciach dodatkowych. Wyróżniono w ten sposób 31 uczniów z klas I - VIII. Każdy z nich prócz dyplomu otrzymał również długopis z nazwą szkoły i hasłem "Uczeń na medal". 

Pan Konrad Fietko wręczył dyplomy uczestnikom Szkolnego Klubu Sportowego, a pani dyrektor przekazała uczniom nagrody i wyróżnienia z konkursów na wysokim szczeblu, które zostały w ostatnim czasie przesłane do szkoły. 
Hanna Martowicz i Filip Gabrysiak otrzymali dyplomy Mistrzów Polski w Konkursie Wielka Liga Czytelników, a ich młodsi koledzy - Izabela Tworek, Wiktoria Kozińska i Adrian Ziobrowski, dyplomy I Wicemistrzów Polski. Julia Czubacka z klasy I odebrała z rąk p. dyrektor nagrodę z konkursu plastycznego organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Stalowej Woli, a Filip Gabrysiak odebrał gratulacje Starosty Powiatowego za udział w plebiscycie dla uczniów "Najzdolniejsza młodzież Podkarpacia". 

Kolejną częścią uroczystości było pożegnanie ósmoklasistów przygotowane przez klasę siódmą. Każdy absolwent otrzymał pamiątkowy medal i drobny upominek oraz usłyszał żartobliwy opis, z którego mógł dowiedzieć się, jak zostanie zapamiętany przez młodszych kolegów. Następnie ósmoklasiści odebrali z rąk pani dyrektor świadectwa i dyplomy ukończenia szkoły oraz nagrody książkowe. 

Na zakończenie przyszedł czas na przygotowaną przez absolwentów część artystyczną. W kilku krótkich skeczach ósmoklasiści opowiedzieli najśmieszniejsze historie z ich szkolnego życia, a następnie w pięknych słowach przemówienia pożegnali się ze szkołą. Nie zapomnieli o zasadzeniu pamiątkowego drzewa. Ostatnim punktem uroczystości było spotkanie z wychowawcami, podczas którego wręczone zostały pozostałe świadectwa, wyróżnienia i upominki.  

Przed uczniami dwa miesiące odpoczynku. Serdecznie życzymy im, by był to aktywnie spędzony czas, pełen przygód, spotkań z przyjaciółmi i kreatywnych zabaw. 
Bezpiecznych i pięknych wakacji!

Do zobaczenia we wrześniu!

 

W dniach 12-13 czerwca 2023 roku 44 uczniów klas IV – VIII uczestniczyło w dwudniowej wycieczce turystyczno-krajoznawczej do Ojcowskiego Parku Narodowego oraz do stolicy Małopolski - Krakowa.  

Eksplorację terenów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego. Na początku obejrzeliśmy dwa filmy – pierwszy poświęcony tworzeniu doliny Prądnika od czasu górnej jury po czasy współczesne, drugi poświęcony Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu. Następnie mogliśmy podziwiać ekspozycję przyrodniczą, m. in.: liczne eksponaty geologiczne i paleontologiczne, rekonstrukcję jaskini, makietę parku narodowego wraz z sąsiednimi terenami oraz dioramę ukazującą różne środowiska roślin i zwierząt. Pod opieką pani przewodnik, pokonując szlak Łokietka, dotarliśmy na szczyt Chełmowej Góry, a tam do Jaskini Łokietka, gdzie zwiedziliśmy wnętrze groty i wysłuchaliśmy informacji o legendarnym schronieniu króla Polski.  Ostatnim punktem był ogromny twór skalny zwany Bramą Krakowską.  Z tego miejsca wszyscy mogliśmy zobaczyć skałę Rękawicę znajdującą się u wejścia do Groty Ciemnej i wysłuchać pięknej legendy o ocaleniu miejscowej ludności broniącej się przed Tatarami. Po dość intensywnym wysiłku nastąpiła pora relaksu. Udaliśmy się do miejsca zakwaterowania. Po krótkim poobiednim odpoczynku przeszliśmy do zamku w Pieskowej Skale, a następnie mogliśmy poleniuchować na łące tuż obok Maczugi Herkulesa. Dzień zakończyliśmy wspólnym grillem oraz zabawami na świeżym powietrzu.  

Poranek kolejnego dnia rozpoczął się dość wcześnie. Już o godzinie 9.00 jechaliśmy do Krakowa. U podnóża Wawelu czekała na nas pani przewodnik, która w bardzo profesjonalny sposób oprowadziła nas po najciekawszych i najpiękniejszych atrakcjach Krakowa, dodatkowo opowiadając niezwykłe historie o tym mieście. Będąc na Wawelu mogliśmy podziwiać wnętrze Katedry Wawelskiej m.in.: Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie, Kryptę Wieszczów, Kaplicę Zygmuntowską, a następnie podziwiać eksponaty zgromadzone w Muzeum Katedralnym. Mogliśmy zachwycić się przepięknym renesansowym dziedzińcem arkadowym Zamku Królewskiego, a nawet przejść krużgankami pierwszego piętra. Po opuszczeniu Wawelu, wszyscy skierowaliśmy się w stronę Smoczej Jamy. Kręte schody, prowadzące przez dawny szyb studni zamkowej, doprowadziły nas pod rzeźbę Smoka Wawelskiego. Stamtąd udaliśmy się poznawać kolejne atrakcje Krakowa: Planty, Barbakan, mury obronne, Teatr im. Juliusza Słowackiego. Przygoda w Krakowie zakończyła się na Rynku Głównym, gdzie jeszcze mogliśmy podziwiać ołtarz Wita Stwosza w Kościele Mariackim oraz dzieła znakomitych polskich malarzy w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku. Po dokonaniu zakupów w Sukiennicach wyruszyliśmy w drogę powrotną. 

To był niezapomniany czas dla uczniów, którzy mogli nie tylko zobaczyć ważne i ciekawe miejsca w Polsce, ale przede wszystkim integrować się, budować właściwe relacje rówieśnicze i promować zdrowy styl życia wolny od nałogów i uzależnień. 

Naszą wycieczkę zasiliły środki finansowe w wysokości 7278 złotych. Kwotę 3278 złotych otrzymaliśmy z Urzędu Gminy Radomyśl nad Sanem z Funduszu prof. Kuczmana, którego celem jest dofinansowanie wycieczek szkolnych mających w programie zwiedzanie Wawelu. Kwotę 4000 złotych uzyskaliśmy ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Radomyśl nad Sanem. 

Za wszelką pomoc bardzo serdecznie dziękujemy.