31 maja 2019r. odbyło się pierwsze Walne Zebranie członków Spółdzielni Uczniowskiej "Pauza", która tego dnia została powołana do życia. 
Młodzi spółdzielcy podjęli uchwały o powołaniu spółdzielni, jej nazwie, przyjęciu statutu, wyborze jej Zarządu i Rady Nadzorczej. 

Niezwykle miło nam jest poinformować, że Spółdzielnia Uczniowska "Pauza" rozpoczęła na dobre swoją działalność. A oto skład najważniejszych jej organów.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Prezes: Zofia Kozłowska

Zastępca Prezesa: Patryk Trzeciak

Członek: Oliwia Smolarek

 

RADA NADZORCZA:

Przewodniczący: Hubert Wolak

Zastępca Przewodniczącego: Gabriela Sowa

Członek: Piotr Kaczmarzyk

 

OPIEKUN SPÓŁDZIELNI: Agnieszka Martowicz

Poniżej zamieszczamy statut naszej Spółdzielni i zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.