Regulamin „Konkursu filmowego na najlepszą relację z Dnia Nowych Technologii w Edukacji”

 I. Organizator

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwałowicach.

 II. Adresaci konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach.
 2. Prace konkursowe można zgłaszać indywidualnie lub zespołowo.
 3. Zespół nie powinien liczyć więcej niż 3 osób.
 4. Każdy uczestnik/zespół może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

 

 III. Cele konkursu

 1. Popularyzacja filmu jako dziedziny sztuki.
 2. Promocja twórczości uczniów.
 3. Nauka korzystania z nowoczesnych technologii.
 4. Propagowanie postawy kreatywności uczniowskiej.
 5. Wzmacnianie aktywności uczniów.

IV. Przedmiot oceny konkursowej

Komisja będzie oceniać prace uczniów pod kątem zgodności z tematem, zgodności z wymaganiami formalnymi dla prac, oryginalności, pomysłowości i jakości wykonania (w tym jakości montażu).

V. Wymagania formalne dla prac

 1. Prace zgłaszane do konkursu nie mogą być krótsze niż 2 minuty.
 2. Maksymalna długość filmu to 5 minut.
 3. Relacja nie może składać się w całości z prezentacji zdjęć. Przeważająca część materiałów musi być relacją filmową, prezentacja zdjęć może być jedynie elementem wzbogacającym.
 4. Film powinien być nagrywany w możliwie najlepszej jakości.
 5. Praca konkursowa musi zostać złożona w formacie umożliwiającym jej odtworzenie na popularnych urządzeniach.
 6. Film musi być zgodny z tematem konkursu.
 7. Praca konkursowa nie może zostać wcześniej nigdzie opublikowana.

 VI. Terminarz konkursu

 1. Filmy muszą być zarejestrowane 21 marca 2019r. podczas Dnia Nowych Technologii w Edukacji.
 2. Praca konkursowa musi zostać złożona do 31 marca 2019r. w sekretariacie szkoły lub do p. Agnieszki Martowicz.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas kwietniowego ogólnoszkolnego apelu.

 VII. Rozwiązanie konkursu i nagrody

 1. Spośród zgłoszonych prac wybrana zostanie jedna praca zwycięska.
 2. Wręczone zostaną również wyróżnienia.
 3. Twórcy najlepszej pracy i wyróżnionych filmów otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
 4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz drobne upominki.
 5. Nagrodzone filmy zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej.

 VIII. Uwagi końcowe

 1. Uczniowie przygotowujący materiały filmowe 21 marca 2019r. na terenie naszej szkoły nie mogą w żaden sposób upubliczniać zarejestrowanego materiału poza zgłoszeniem filmu do konkursu.