W Dniu Edukacji Narodowej cała nasza społeczność szkolna świętuje, jest to bowiem nie tylko Dzień Nauczyciela, ale święto szkoły i wszystkich, którzy są blisko niej. W tym roku uroczystości związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej połączone były z pasowaniem pierwszoklasistów. 

Wśród zaproszonych gości, oprócz Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem - pana Jana Pyrkosza oraz Inspektora ds oświaty - pani Joanny Dudzińskiej, znaleźli się emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. 

Samorząd Uczniowski przygotował dla zebranych krótką scenkę humorystyczną ukazującą życie szkoły, a z pomocą uzdolnionych wokalnie koleżanek z klasy szóstej wyśpiewał wszystkim nauczycielom i zaproszonym gościom piękne życzenia. 

Okazji do świętowania było jednak więcej. Pani dyrektor Wioletta Maślach po krótkim przemówieniu i podziękowaniach pogratulowała pani Alicji Rybak uhonorowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty. Odznaczenie to, nadawane przez Ministra Edukacji Narodowej jest już kolejnym, które trafia w ręce nauczycieli naszej szkoły. Pięknym gestem były podziękowania złożone przez panią Alicję Rybak jej nauczycielom, a szczególnie obecnej na sali pani Krystynie Środek.

Nagrodę z rąk wójta odebrała ponadto pani Janina Sarwa za wspaniałą, wieloletnią pracę w naszej szkole, liczne sukcesy edukacyjne uczniów i wkład w wychowanie wielu młodych ludzi. Podobną nagrodę otrzymała również pani dyrektor. 

Pięć nauczycielek oraz jedna z pracownic obsługi szkoły otrzymały z rąk pani Wioletty Maślach nagrody dyrektora za wyróżniającą pracę. 

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, a w Dniu Edukacji Narodowej życzymy sobie, by w naszej szkole nadal panowała ciepła rodzinna atmosfera, sprzyjająca współpracy i osiąganiu wspaniałych celów edukacyjnych.