Na podstawie art. 108a ust. 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) informuję, że z dniem 22 maja 2021 r. na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach zostanie wprowadzony monitoring.         

Infrastruktura placówki, która będzie objęta monitoringiem wizyjnym to:

  1. wejście główne do szkoły,
  2. wejście nr 2 do szkoły,
  3. plac przed wejściem głównym,
  4. dziedziniec szkolny,
  5. plac zabaw,
  6. parking przed szkołą,
  7. wyjście ewakuacyjne z sali gimnastycznej,
  8. boisko sportowe Orlik.