Uczniowie klas IV- VIII nadal realizują nauczanie z wykorzystaniem technik na odległość (zdalnie).

Od poniedziałku, 26 kwietnia uczniowie klas I-III będą realizować naukę w systemie hybrydowym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  zajęcia w szkole może mieć nie więcej niż 50 % uczniów klas I-III oraz co najmniej 50 % - zdalnie.

W związku z powyższym przedstawiam harmonogram prowadzenia zajęć w klasach I-III w formie stacjonarnej (w szkole) od 26 kwietnia do 2 maja 2021 r.:

Poniedziałek

26.04

Wtorek

27.04

Środa

28.04

Czwartek

29.04

Piątek

30.04

klasa I

klasa II

klasa III

klasa II

klasa I

 Klasy nie wymienione w harmonogramie w danym dniu realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik na odległość (zdalnie).

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla dzieci, które w danym dniu uczestniczą w zajęciach stacjonarnych. Warunkiem objęcia dziecka opieką świetlicową jest złożenie przez rodzica wniosku o objęcie opieką świetlicową.

Jednocześnie informuję, że opieką świetlicową niezależnie od harmonogramu nauki stacjonarnej mogą być objęte dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wymienionych w § 5 Rozporządzenia MEiN z dnia 26 kwietnia 2021 r. (Dz.U z 2021 r. poz. 561).

Uczniowie wchodzą do szkoły zgodnie z ustalonym harmonogramem, rodzice pozostają na zewnątrz.

Indywidualny harmonogram przychodzenia do szkoły:

Nowe wejście:

  • Od godziny 7:30 do 7:50 oraz od 8:30 – Punkt Przedszkolny Jasia i Małgosi
  • Od godziny 7:55 do 8:20 klasa II (wtorek, czwartek) i klasa III (środa).

Stare wejście: 

  •  Od godziny 7:45 do 8:00 – Oddział Przedszkolny (zerówka)
  • Od godziny 8:05 – klasa I (poniedziałek i piątek)