Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

W związku z sytuacja epidemiologiczną zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych odbędzie się w innej formie niż dotychczas.

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem nie odbędzie się uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego ani poprzedzająca go Msza Święta. Uczniowie lub rodzice (opiekunowie prawni) odbiorą świadectwa szkolne i dyplomy 26 czerwca 2020 r. według ustalonego harmonogramu. Odbiór będzie odbywał się w salach lekcyjnych przyporządkowanych danej klasie. Jedynie uczniom z klasy VIII świadectwa i dyplomy zostaną wręczone na sali gimnastycznej.

Przypominam o stosowaniu się do zaleceń sanitarnych tj. każda osoba wchodząca do szkoły musi zdezynfekować ręce, mieć założoną maseczkę i zachować dystans społeczny. Uczniowie lub rodzice wchodzą do szkoły dwoma wejściami według ustalonego harmonogramu.

W przypadku nieodebrania dokumentów w wyznaczonym terminie można to zrobić w terminie późniejszym, po uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem szkoły.

                                                                                                                                                              Wioletta Maślach
                                                                                                                                                               dyrektor szkoły