Szanowni Państwo, 

od 1 czerwca uruchomione zostają konsultacje dla uczniów klas 4-7 oraz poszerzone konsultacje dla klasy 8. W związku z tym informujemy, że uczeń ma obowiązek poinformować dzień wcześniej nauczyciela przedmiotu o zamiarze udziału w konsultacjach, by umożliwić przygotowanie niezbędnych materiałów oraz kontrolować liczbę uczniów obecnych w szkole w związku z wprowadzonymi ograniczeniami. Uczeń lub rodzic zgodę/informację o udziale w konsultacjach powinien przekazać drogą elektroniczną przez dziennik lub wiadomość. 
Obecnie plan dotyczy tylko poniedziałku i wtorku, ale w ciągu najbliższych godzin zostanie zaktualizowany.