Tuż po zimowych feriach rozpoczęły się przygotowania do odegrania Misterium Męki Pańskiej, opartego na podstawie "Jezusa z Nazaretu" Romana Branstaettera. Chętnych do udziału uczniów zgłosiło się dwa razy więcej niż postaci przewidywanych w scenariuszu, więc ostatecznie do wykonania sztuki zaproszona została tylko część młodzieży z klas gimnazjalnych. 

Pomysłodawcą przedsięwzięcia był ks. Marian Bolesta, który wraz z p. Agnieszką Martowicz i p. Ewą Kozłowską przeprowadzał liczne próby sceniczne z młodymi aktorami. Mimo wielu drobnych przeciwności technicznych i organizacyjnych, udało się zdążyć na czas, tak by pokaz sztuki zawierającej fragmenty Ewangelii według św. Mateusza mógł odbyć się w Niedzielę Palmową i korespondował z liturgią tego dnia. 

Premiera miała miejsce w sali zaprzyjaźnionego ze szkołą Gminnego Centrum Kultury, gdzie po mszy świętej zgromadziła się liczna i wielopokoleniowa publiczność. Na scenie młodzież pokazała kunszt aktorski i pozwoliła zebranym na przeżycie prawdziwego duchowego Misterium. Do sukcesu wydarzenia przyłożyła się również funkcjonująca przy kościele parafialnym diakonia muzyczna, której członkinie uświetniły pokaz swoim śpiewem.

Serdeczne podziękowania składamy aktorom i opiekującym się nimi nauczycielom, a także zaangażowanym w przygotowania rodzicom oraz wszystkim, którzy swoją pomocą i życzliwością przyczynili się do powstania sztuki.

Obsada:

Jezus - Jakub Chciuk

Matka Boża - Aleksandra Sowa

Judasz - Filip Chmura

Piotr - Piotr Zbiżek

Jan - Marcin Ziółkowski

Jakub - Kacper Oskroba

Piłat - Maciej Zegzuła

Anioł: Klaudia Tys

Kajfasz: Bartłomiej Maj

Odźwierna Elżbieta: Wiktoria Rostecka

Służąca Piłata: Zofia Kozłowska

Strażnicy: Michał Oskroba, Dawid Bartochowski, Szymon Szkutnik, Kacper Ziółkowski

Pozostali apostołowie: Adrian Machowski, Franciszek Kozłowski, Norbert Szeliga, Dawid Czuj, Bartłomiej Maj, Maciej Zegzuła

Tłum: Maria Mauer, Julia Idec, Julia Dudzińska, Adrian Machowski, Norbert Szeliga, Dawid Czuj