Klasa III gimnazjum zakończyła niedawno omawianie tematów związanych z funkcjonowaniem samorządów terenowych w Polsce, co stało się pretekstem do zorganizowania wizyty w Urzędzie Gminy Radomyśl nad Sanem. Uczniowie mogli, dzięki uprzejmości władz i pracowników urzędu, przyglądnąć się pracy najniższego szczebla systemu samorządowego w Polsce.

Gimnazjaliści odwiedzili Urząd Stanu Cywilnego, gdzie Pani Kierownik Agata Wydra w ciekawy i szczegółowy sposób opowiedziała o pracy urzędu oraz zakresie obowiązków i sprawach, w jakich w najbliższym czasie młodzi ludzie mogą się pojawić w USC. Pani Kierownik zaprezentowała również archiwalne księgi urodzeń i zgonów z roku 1846 oraz opowiedziała o trudnościach związanych ze znajdującymi się w nich zapisami łacińskimi. Uczniowie dowiedzieli się, jak prawidłowo wypełnić wniosek o dowód i poznali statystyki dotyczące mieszkańców naszej gminy. 

Kolejnym odwiedzonym przez uczniów referatem był Referat podatków i opłat, w którym pani Danuta Chamera zaznajomiła uczniów ze swoją pracą, mówiąc o tym, jakiego rodzaju opłaty i podatki zasilają budżet gminy. Wyjaśniła również, jakie są największe zawiłości związane z codzienną pracą urzędników podatkowych. 

W Referacie Infrastruktury, Gospodarki i Ochrony Środowiska, pani Izabela Szałaj zapoznała uczniów z projektami prowadzonymi przez kierowany przez nią zespół na terenie gminy, opowiedziała o sposobach zdobywania funduszy na prowadzenie działań poprawiających infrastrukturę gminy, wyjaśniła również, na czym polega współpraca jej zespołu z wyższymi szczeblami samorządu terytorialnego. 

Ostatnim punktem wizyty było spotkanie z p. Joanną Dudzińską, która w Urzędzie Gminy zajmuje się sprawami najbliższymi uczniom. Jako Inspektor do spraw oświaty opowiedziała o swojej pracy, współpracy z dyrektorami oraz wprowadzaniu zmian wywołanych nową reformą edukacji. 

Uczniowie klasy III podsumowali wizytą w Urzędzie Gminy kilka tygodni teoretycznego poznawania działania systemu samorządowego w Polsce. Niewątpliwie taka żywa lekcja wiedzy o społeczeństwie pozwoli na utrwalenie treści i przyczyni się do zwiększenia świadomości uczniów.