Zajcia pozalekcyjne
Perfect Facebook Like Box Sidebar
lut
27
2015

Wpisany przez Agnieszka Martowicz Poprawiony (27 lutego 2015)
PDFDrukujEmail

Szkoa staje si coraz bardziej cyfrowa, to nie ulega wtpliwoci. wiadcz o tym chociaby wdraane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programy oraz to, e wiele placwek wzbogaca swoje wyposaenie o sprzt cyfrowy najnowszej generacji (laptopy, tablice multimedialne, rzutniki, sie wi-fi). Niemal kade dziecko posiada dzi dostp do internetu(w domu, w szkole lub bibliotece), nasi uczniowie swobodnie poruszaj si w internetowym wiecie, a ich cyfrowe kompetencje s na naprawd wysokim poziomie. Jednak by suyy one rozwojowi dzieci, a nie bezmylnemu "klikaniu", naley nimi odpowiednio pokierowa. Warto wic wykorzystywa TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) na zajciach i to niezalenie od prowadzonego przedmiotu.

Wraz z uczniami klasy pitej czsto korzystamy na lekcjach jzyka polskiego z pracowni komputerowej lub sprztu elektronicznego. Uczymy si z pomoc multibook'a i tablicy multimedialnej, ale rwnie dziki laptopom, tabletom i smartfonom z dostpem do internetu.

Najwiksze emocje wzbudzaj zajcia, w ktrych pojawia si element rywalizacji. Tak byo podczas dzisiejszej lekcji jzyka polskiego, podczas ktrej przeprowadzilimy klasowy turniej pt. "Znawcy lektur", ktry w tej edycji dotyczy czytanych niedawno opowieci o Mikoajku R. Goscinnego i J.J. Sempe.

Uczniowie podzieleni na grupy musieli udziela odpowiedzi dotyczcych treci lektury. Pracowali w zespoach, co wymagao od nich umiejtnoci organizacji pracy i duego zaangaowania. Cay turniej skada si z czterech rund, z ktrych dwie przeprowadzone byy w oparciu o narzdzia internetowe. Pitoklasici wiczyli czytanie ze zrozumieniem, wykazywali si wiedz z lektury, rozwizujc testy i krzywki, by w ostatniej rundzie popisa si dobr pamici i zdolnociami retorycznymi przy opowiadaniu wylosowanej przygody gwnego bohatera utworu.

Wszyscy wietnie si podczas dzisiejszej lekcji bawilimy, ale nie sama zabawa jest zalet tych zaj, nios one bowiem o wiele wicej korzyci: pozwalaj na podsumowanie zdobytej podczas cyklu lekcji z lektur wiadomoci, powtrzenie ich i utrwalenie, rozwijaj umiejtnoci pracy w zespole, ucz podziau obowizkw i odpowiedzialnoci za grup. I wszystko to w bardzo atrakcyjnej dla uczniw formie.

TIK na naszych lekcjach zagociy nie po raz pierwszy i zapewne rwnie nie po raz ostatni.

Agnieszka Martowicz