W ramach powtórzenia wykonajcie prezentację na temat wybranej mniejszości etnicznej zamieszkującej Ukrainę. Prezentacja powinna mieć minimum 10 slajdów. 

У рамках повторення зробіть презентацію про обрану етнічну меншість, яка проживає в Україні. Презентація має містити не менше 10 слайдів.

Materiały z dwóch lekcji do sprawdzianu znajdują się w materiałach niżej. 

Матеріали з двох уроків для вікторини можна знайти в матеріалах нижче.

Wersja ukraińska:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dAqaoZDicU2BoN79oSFECxuwfh0HdshJsD0JI4D6QhhUMFQ0R0Y4S0hOQUI5WlJLNFdUQloxM1Q3SC4u

wersja polska:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dAqaoZDicU2BoN79oSFECxuwfh0HdshJsD0JI4D6QhhUMTNDQ1NDOUJVNjFYSFA5NDE1NjBNQUNKSi4u

У п’ятницю (8.04) тест з історії.        (W piątek (8.04) sprawdzian z historii.)

Тестові матеріали для 3 уроків розміщені на сайті школи

Materiały do sprawdzianu z zakresu 3 lekcji umieszczone są na szkolnej stronie internetowej

http://zschwalowice.pl

Tematy:

Комуністи при владі      (Komuniści u władzy)

Сталінізм у Польщі         (Stalinizm w Polsce)

Від сталінізму до «маленької стабілізації       (Od stalinizmu do małej stabilizacji”)

Український переклад «Пана Тадеуша»

https://chtyvo.org.ua/authors/Adam_Mickiewicz/Pan_Tadeush_vyd_2020/Postawy wobec innych narodów - 

Postawy wobec innych narodów (Prezentacja (16:9)) autorstwa tricksterka

Państwo, jego istota, cechy i funkcje

 

Państwo autorstwa tricksterka

Od stalinizmu do małej stabilizacji autorstwa tricksterka