Print
Category: Ukraina
Hits: 94

Prezentacja na temat stanu wojennego w Polsce

https://view.genial.ly/5e8a3473d5aa510e32cab5df/presentation-wprowadzenie-stanu-wojennego