Poniżej zamieszczam linki do dwóch prezentacji na temat władzy ustawodawczej i wykonawczej w Polsce. 

Нижче наведено посилання на дві презентації про законодавчу та виконавчу владу в Польщі.
Władza ustawodawcza/ Законодавча влада:

Władza ustawodawcza UKR.pptx

Władza wykonawcza/Виконавча влада: 

https://sway.office.com/pYjIb3DLKnHVvVlE

 

W oparciu o obie prezentacje, wykonajcie kartę pracy otrzymaną od nauczyciela.

На основі обох презентацій складіть робочий аркуш, отриманий від вчителя.