Instrukcja korzystania z dziennika w języku ukraińskim. 

https://www.vulcan.edu.pl/strona/uonet-ukr-907