W ramach powtórzenia wykonajcie prezentację na temat wybranej mniejszości etnicznej zamieszkującej Ukrainę. Prezentacja powinna mieć minimum 10 slajdów. 

У рамках повторення зробіть презентацію про обрану етнічну меншість, яка проживає в Україні. Презентація має містити не менше 10 слайдів.

Materiały z dwóch lekcji do sprawdzianu znajdują się w materiałach niżej. 

Матеріали з двох уроків для вікторини можна знайти в матеріалах нижче.