Wersja ukraińska:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dAqaoZDicU2BoN79oSFECxuwfh0HdshJsD0JI4D6QhhUMFQ0R0Y4S0hOQUI5WlJLNFdUQloxM1Q3SC4u

wersja polska:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dAqaoZDicU2BoN79oSFECxuwfh0HdshJsD0JI4D6QhhUMTNDQ1NDOUJVNjFYSFA5NDE1NjBNQUNKSi4u

У п’ятницю (8.04) тест з історії.        (W piątek (8.04) sprawdzian z historii.)

Тестові матеріали для 3 уроків розміщені на сайті школи

Materiały do sprawdzianu z zakresu 3 lekcji umieszczone są na szkolnej stronie internetowej

http://zschwalowice.pl

Tematy:

Комуністи при владі      (Komuniści u władzy)

Сталінізм у Польщі         (Stalinizm w Polsce)

Від сталінізму до «маленької стабілізації       (Od stalinizmu do małej stabilizacji”)