NaCoBeZU do sprawdzianu (zagadnienia, które musisz umieć):

1. Wiem, co to jest historia, kim jest historyk i czym się zajmuje chronologia. 

2. Znam różnicę między przyczyną a skutkiem wydarzenia, potrafię wskazać, co jest przyczyną a co skutkiem.

3. Potrafię zaznaczać daty na osi czasu.

4. Znam podstawowe jednostki mierzenia czasu (rok, wiek, tysiąclecie)  i wiem, co to jest data. 

5. Znam cyfry rzymskie od 1 do 1000. 

6. Umiem odróżnić daty pochodzące z naszej ery od tych sprzed naszej ery. 

7. Umiem określać wieki na podstawie daty (np. 1410r. to XV wiek) i zapisywać wieki cyframi rzymskimi. 

8. Umiem obliczać, ile lat minęło między dwoma wydarzeniami (z tej samej ery lub pomiędzy wydarzeniami sprzed naszej ery i naszej ery).

9. Wiem, co to jest archeologia i czym zajmuje się archeolog.

10. Rozróżniam źródła historyczne (materialne, niematerialne, pisanie, niepisane).

11. Wiem, czym jest rodzina, ród, przodek.

12. Umiem wytłumaczyć, czym się zajmuje genealogia, kim jest genealog i co to jest drzewo genealogiczne. 

13. Umiem powiedzieć, dlaczego warto zbierać pamiątki rodzinne. 

14. Wiem, jakim krajem jest Polska i z kim graniczy. 

15. Znam regiony Polski i miasta, które w nich leżą.

16. Wiem, czym jest mała i duża ojczyzna.

17. Umiem podać przykłady patriotycznego zachowania.

18. Znam polskie symbole narodowe i umiem o nich opowiedzieć. 

19. Wiem, czym są miejsca pamięci narodowej.

20. Potrafię podać daty najważniejszych świąt narodowych. 

Materiały do ćwiczenia

 Poćwicz określanie wieków na podstawie daty z ćwiczeniami na Wordwallu i LearningApps:

 

 

 

4

Filmik o obliczaniu różnicy czasu w historii:

Filmik o określaniu wieków:

Sąsiedzi Polski:

Regiony Polski:

Zagraj w QUIZ:
QUIZ powtórzeniowy

I jeszcze jeden QUIZ:

Quiz powtórzeniowy 2

Tutaj znajdziesz książeczkę powtórzeniową:


Książeczka z powtórzeniem z historii - Miłej zabawy!