Poniżej zamieszczam krzyżówkę dotyczącą treści pierwszego rozdziału książki. Zapraszam do jej wykonania. Wymaga to doskonałej pamięci i zdolności koncentracji uwagi podczas słuchania lub czytania. 
Powodzenia!