WPŁATA NA KOMITET RODZICIELSKI:

1 i 2 dziecko z rodziny – 40 zł

3 dziecko z rodziny – 20 zł

4 i kolejne dziecko z rodziny - zwolnione

PŁATNE PRZEZ RODZICA DO 31.10.2021

U WYCHOWAWCY

LUB WPŁATA NA KONTO RADY RODZICÓW:

62943910172001000001850001