Słynny filozof Fryderyk Nietzsche powiedział kiedyś, że "co nas nie zabije, uczyni nas silniejszymi". Trudno oprzeć się wrażeniu, że zakończony niedawno rok szkolny, tak trudny przecież i obfitujący w liczne wyzwania, jest właśnie takim czynnikiem wzmacniającym. 

Nie było nam wszystkim łatwo, gdy w październiku 2020r. ogłoszono zawieszenie zajęć stacjonarnych i większość uczniów, a dwa tygodnie później wszyscy, rozpoczęli naukę zdalną, która towarzyszyła nam w mniejszym lub większym zakresie aż do końca maja 2021r. Siedem miesięcy odosobnienia, siedem miesięcy pracy przed komputerem - tak wyglądał kalendarz uczniów klas 4-8. Trochę więcej szczęścia i możliwości uczenia się w szkole miały klasy młodsze i uczniowie oddziału przedszkolnego. Mimo tych trudności wytrwaliśmy i wbrew pozorom nie był to rok zmarnowany. Nasi uczniowie nabywali wiedzę i umiejętności, przygotowywali się do egzaminów, brali udział w konkursach i akcjach szkolnych - uciążliwe były tylko warunki, w których te działania przebiegały. Mocno ucierpiały relacje - tak szeroko na co dzień rozwijane w szkole. Jak bardzo nam siebie brakowało pokazały pierwsze dni po powrocie do szkoły - gwar rozmów wrócił do szkolnych sal, każdy dzień przynosił radość ze spędzonego wspólnie czasu. Pomiędzy szkolnymi obowiązkami znalazło się miejsce na integrację, zabawy i bycie razem - tak po prostu. Wszystkim było nam tego bardzo potrzeba. Potrzebne nam było również, by w dniu zakończenia zajęć lekcyjnych - 25 czerwca, spotkać się po raz pierwszy od wielu miesięcy na wspólnej akademii i w takiej atmosferze pożegnać się na czas wakacji ze szkolnymi obowiązkami. 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się Mszą świętą, na którą udaliśmy się wszyscy z placu szkolnego pod przewodnictwem pocztu sztandarowego. Ksiądz Marian Bolesta zadbał o właściwą oprawę tej wyjątkowej, bardzo uroczystej mszy. Uczniowie złożyli na ołtarzu dary zgromadzone podczas tego roku szkolnego - wiedzę, czas, umiejętności i pracę. 

Po mszy udaliśmy się do sali gimnastycznej, gdzie wspólnie wysłuchaliśmy przemówienia Pani dyrektor Wioletty Maślach, która krótko podsumowała miniony rok szkolny. Cieszyliśmy się sukcesami uczniów, którzy tego dnia odebrali statuetki za najlepsze wyniki w nauce w klasach i w szkole, wzorową frekwencję oraz świadectwa z wyróżnieniem. 

W części oficjalnej nastąpiło również pożegnanie uczniów klasy ósmej, którzy z rąk Pani dyrektor i swojego wychowawcy - Pana Konrada Fietko odebrali pamiątkowe dyplomy absolwentów i  świadectwa. Specjalne wyróżnienie przyznano Karolinie Bartochowskiej, która otrzymała tytuł Absolwenta Idealnego.

Krótką część artystyczną rozpoczęła klasa czwarta, której uczniowie zaśpiewali własną wersję znanego hitu Sannah. Nowy tekst piosenki opowiadał o przebiegu mijającego roku szkolnego. Następnie głos zabrała klasa siódma, która w żartobliwy sposób pożegnała w imieniu całej społeczności uczniowskiej naszych absolwentów. 

Ósmoklasiści pożegnali się ze szkołą muzycznie, śpiewając piosenkę na melodię słynnego hitu Abby oraz utwór grupy Manchester "Ostatni raz z moją klasą", który wycisnął niejedną łzę. Nie zabrakło również klasycznego przemówienia pożegnalnego, które do akompaniamentu przygotowanego przez Zosię Kozłowską, odczytała Karolina Bartochowska. 

Na zakończenie wysłuchaliśmy wzruszającego mini koncertu Zosi Kozłowskiej, która zaśpiewała i zagrała na pianinie, a później wszyscy uczniowie zaśpiewali razem 'Bieszczadzki trakt" do gitarowego akompaniamentu Pani Ewy Kozłowskiej i naszej uczennicy Julii Molgi. 

Następnie uczniowie grupami udali się do klas na spotkania z wychowawcami, gdzie wręczone zostały pozostałe świadectwa, nagrody i dyplomy. 

Wszyscy bardzo cieszymy się, że udało nam się pożegnać przed wakacjami w atmosferze tak upragnionej normalności. Mamy wielką nadzieję, że przyszły rok szkolny będzie stawiał przed nami tylko edukacyjne wyzwania, które będziemy mogli podejmować, ucząc się stacjonarnie, bo jak śpiewała tego dnia klasa czwarta - Nikt już z nas nie chce być uczniem "onlajnowym".