Zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty uczniowie będą mogli odebrać

w sekretariacie szkoły 9 lipca 2021 r. (piątek), w godzinach od 10.00 do 14.00