14 marca będziemy obchodzić Dzień Liczby Pi. Jest to święto obchodzone corocznie, głównie w amerykańskich kręgach akademickich i szkolnych (lokalnie w Polsce). Datę święta wybrano na 14 marca z powodu skojarzenia z pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby pi, jako że data „14 marca” zapisywana jest w USA jako „3.14”.

Liczba π (czytaj: liczba pi) inaczej ludolfina jest to stała matematyczna, która pojawia się w wielu działach matematyki i fizyki. Liczba π jest definiowana jako stosunek obwodu koła do długości jego średnicy. Pojawia się także w geometrii euklidesowej we wzorze na pole koła i objętość kuli, a współczesna analiza matematyczna dostarcza wielu wzorów, w których występuje π, oraz wielu metod wyliczania jej przybliżeń z dowolną dokładnością.

3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640626208998628034825342117067982148086513282306647093844609550582231725359408124811174502841027019385211055596446229489549303819644288109756659334461284756482337867831652712019091456485669234603486104543266482133936072602491412737245870066063155881...

Zapamiętanie kilkunastu początkowych cyfr po przecinku w rozwinięciu dziesiętnym liczby Pi, nie jest sprawą łatwą, lecz tutaj matematyce przychodzi na pomoc poezja. Znane są wiersze, które bardzo prosto rozwiązują ten problem. Licząc litery w poszczególnych wyrazach otrzymujemy kolejne cyfry Pi. Liczba Pi weszła także do języka potocznego: "pi razy oko". Oto przykład wiersza i powiedzenia pozwalających zapamiętać kolejne cyfry liczby Pi:

Kazimierz  Cwojdziński (pisownia wiersza dawna)

Kuć i orać 
w dzień zawzięcie,
bo plonów
niema bez trudu.
Złocisty szczęścia okręcie
kołyszesz....
Kuć.
My nie czekajmy cudu.
Robota.
To potęga ludu.

 

Daj, o pani, o boska Mnemozyno, pi liczbę, którą też zowią ponętnie ludolfiną, pamięci przekazać tak, by jej dowolnie oraz szybko do pomocy użyć, gdy się zadania nie da inaczej rozwiązać, pauza - to zastąpić liczbami.

Jak z tego widać nawet tak „nudna” według niektórych uczniów dyscyplina wiedzy jaką jest matematyka ma swoje święto. Przecież matematyka nazywana jest Królową Nauk. Z tego też powodu proponuję uczniom naszej szkoły przygotowanie plakatów zachęcających do nauki matematyki. Zdjęcia prac proszę przesłać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 21.03.2021r. Na artystów czeka niespodzianka.