Zajcia pozalekcyjne
Perfect Facebook Like Box Sidebar

cze
27
2016

Innowacyjny projekt OK zeszyt

Wpisany przez Administrator Poprawiony (12 listopada 2016)
PDFDrukujEmail

Od 1 marca 2016r. uczniowie Zespou Szk w Chwaowicach uczestniczyli w pilotaowym programie Centrum Edukacji Obywatelskiej. Polega on na wdroeniu w codziennej pracy na lekcjach innowacyjnego zeszytu - Ok zeszytu.

Autork pomysu bya p. Danuta Sterna ekspert w dziedzinie wdraania oceniania ksztatujcego w szkoach. Celem projektu stao si uczynienie uczniw wspautorami procesu ich uczenia si, tak by byo one skuteczniejsze i przynosio jak najlepsze efekty. Program wdraaa w naszej szkole p. Agnieszka Martowicz, ktra jako jedna z 60 nauczycieli w Polsce przystpia do projektu.

Podczas lekcji jzyka polskiego uczniowie klasy szstej i pierwszej gimnazjum prowadzili Ok zeszyty, notujc w nich cele lekcji, kryteria sukcesu, czyli wskazwki, jak osign wyznaczone cele oraz pytania kluczowe, wymuszajce na uczniach twrcze podejcie do omawianych zagadnie. W swoich zeszytach uczniowie dokonywali rwnie samooceny metod wiate, oznaczajc najsabiej i najlepiej opanowane umiejtnoci; wpisywali ocen koleesk do prac innych uczniw oraz snuli refleksje na temat swojego uczenia si.

Wprowadzenie innowacji przynioso wymierne efekty w postaci wyszych ocen zdobytych z kartkwek i sprawdzianw. Uczniowie pod koniec roku szkolnego podsumowali prac z OK zeszytem i ocenili go. Wyrazili przekonanie, e Ok zeszyt pomaga im w nauce oraz zadeklarowali, e w kolejnym roku szkolnym nadal chc go prowadzi.

Zeszyty uczniw naszej szkoy zostay zaprezentowane podczas oglnopolskiej konferencji nauczycieli Ok zeszytu w Serocku pod Warszaw i wywoay tam zachwyt ogldajcych. Wszyscy uczniowie otrzymali pamitkowe dyplomy udziau w projekcie.

maj
16
2016

Cytat dla grupy 4

Wpisany przez Agnieszka Martowicz Poprawiony (16 maja 2016)
PDFDrukujEmail

"Krlestwo powiada si chrzecijaskim, ale obyczaje s w nim pogaskie"

Kto wypowiedzia te sowa?

Wskazwka: Kolejne zadanie znajdziecie tam, gdzie ksiek wiele i dokumentw cae stosy.

maj
16
2016

Cytat dla grupy 3

Wpisany przez Agnieszka Martowicz Poprawiony (16 maja 2016)
PDFDrukujEmail

"Mieczw Ci u nas dostatek, ale i te przyjmuj jako wrb zwycistwa, ktr mi sam Bg przez wasze rce zsya"
Kto i kiedy dokadnie wypowiedzia te sowa?

Wskazwka: Kolejne zadanie znajdziecie tam, gdzie ksiek wiele i dokumentw cae stosy.

maj
16
2016

Cytat dla grupy 2

Wpisany przez Agnieszka Martowicz Poprawiony (16 maja 2016)
PDFDrukujEmail

""To mi i Ty dziecko!"
Kto wypowiedzia te sowa?

lub

Do kogo zostay wypowiedziane te sowa?

Wskazwka: Kolejne zadanie znajdziecie tam, gdzie ksiek wiele i dokumentw cae stosy.

maj
16
2016

Cytat dla grupy 1

Wpisany przez Agnieszka Martowicz Poprawiony (16 maja 2016)
PDFDrukujEmail

"Kto przeciw Krzyakowi rk podnosi, synem ciemnoci jest"
O kim mowa w cytacie?
lub
Kto wypowiedzia te sowa?

Wskazwka: Kolejne zadanie znajdziecie tam, gdzie ksiek wiele i dokumentw cae stosy.

Wskazwka: Kolejne zadanie znajdziecie tam, gdzie ksiek wiele i dokumentw cae stosy.

Więcej artykułów…

Strona 1 z 3