Zajcia pozalekcyjne
Perfect Facebook Like Box Sidebar
Logowanie

wrz
03
2014

Wpisany przez Agnieszka Martowicz Poprawiony (03 września 2014)
PDFDrukujEmail

ZAPISY DO WIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WANE INFORMACJE

 1. Szkoa zapewnia zajcia wietlicowe dla uczniw, ktrzy pozostaj w szkole duej ze wzgldu na:

a) czas pracy rodzicw ? na wniosek rodzicw;

b) organizacj dojazdu do szkoy lub inne okolicznoci wymagajce zapewnienia opieki w szkole.

 1. Na zajciach wietlicowych pod opiek jednego nauczyciela nie moe pozostawa wicej ni 25 uczniw.
 2. W roku szkolnym 2014/2015 wietlica czynna bdzie w godzinach od 7.30 do 8.20 i po zakoczonych zajciach lekcyjnych. Plan wietlicy zostanie wywieszony na tablicach ogosze ZS w Chwaowicach.
 3. Do wietlicy mog uczszcza dzieci nie chodzce na lekcje religii lub oczekujce na zajcia dodatkowe w szkole, ale po wczeniejszym zgoszeniu przez rodzicw (opiekunw) konkretnych dni i godzin.
 4. Warunkiem przyjcia dziecka do wietlicy jest zapoznanie si izaakceptowanie regulaminu wietlicy przez rodzicw (opiekunw).
 5. Rodzice (opiekunowie) zobowizani s do punktualnego odbioru dziecka ze wietlicy.
 6. Rodzice (opiekunowie) przekazuj dziecko pod opiek nauczycielom-wychowawcom wietlicy.
 7. Nauczyciele-wychowawcy wietlicy wsppracuj z rodzicami, wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym w celu rozwizywania napotkanych trudnoci wychowawczych.
 8. We wrzeniu odbdzie si spotkanie z rodzicami/opiekunami w celu omwienia organizacji pracy w wietlicy.

Podstawa prawna: Ustawa zdnia 24.04.2014 r.o zmianie ustawy osystemie owiaty (Dz.U. z2014 r. poz. 642).

PROCEDURA PRZYJMOWANIA DZIECI

Aby zgosi dziecko do wietlicy na rok 2014/15 naley:

 1. Pobra druk KARTY ZGOSZENIA DZIECKA.
  Rodzic lub opiekun moe to zrobi osobicie w sekretariacie bd pobra druk ze strony internetowej szkoy w terminie do 12 wrzenia 2014.
 2. Wypeni pobran KART ZGOSZENIA DZIECKA.
  Karta zawiera podstawowe informacje o dziecku, jego sytuacji rodzinnej, miejscu pracy rodzicw oraz telefony kontaktowe. Informacje te stanowi podstaw przyjcia dziecka do wietlicy oraz su zapewnieniu bezpieczestwa.
 3. Zoy wypenion KART ZGOSZENIA DZIECKA.
  Naley zrobi to w sekretariacie szkoy do 15 wrzenia 2014 roku.

Zoone dokumenty rozpatrzy komisja powoana przez Dyrektora Szkoy i sporzdzi list dzieci przyjtych do wietlicy do 17 wrzenia 2014 r.

Pliki do pobrania :

Karta zgoszenia ucznia PSP do wietlicy szkolnej (uczniowie objci dowozem)

Karta zgoszenia ucznia PSP do wietlicy szkolnej (oglna)

Karta zgoszenia ucznia PG do wietlicy szkolnej (uczniowie dowoeni)

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

ZAPISY DO WIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WANE INFORMACJE

 1. Szkoa zapewnia zajcia wietlicowe dla uczniw, ktrzy pozostaj w szkole duej ze wzgldu na:

a) czas pracy rodzicw ? na wniosek rodzicw;

b) organizacj dojazdu do szkoy lub inne okolicznoci wymagajce zapewnienia opieki w szkole.

 1. Na zajciach wietlicowych pod opiek jednego nauczyciela nie moe pozostawa wicej ni 25 uczniw.
 2. W roku szkolnym 2014/2015 wietlica czynna bdzie w godzinach od 7.30 do 8.20 i po zakoczonych zajciach lekcyjnych. Plan wietlicy zostanie wywieszony na tablicach ogosze ZS w Chwaowicach.
 3. Do wietlicy mog uczszcza dzieci nie chodzce na lekcje religii lub oczekujce na zajcia dodatkowe w szkole, ale po wczeniejszym zgoszeniu przez rodzicw (opiekunw) konkretnych dni i godzin.
 4. Warunkiem przyjcia dziecka do wietlicy jest zapoznanie si izaakceptowanie regulaminu wietlicy przez rodzicw (opiekunw).
 5. Rodzice (opiekunowie) zobowizani s do punktualnego odbioru dziecka ze wietlicy.
 6. Rodzice (opiekunowie) przekazuj dziecko pod opiek nauczycielom-wychowawcom wietlicy.
 7. Nauczyciele-wychowawcy wietlicy wsppracuj z rodzicami, wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym w celu rozwizywania napotkanych trudnoci wychowawczych.
 8. We wrzeniu odbdzie si spotkanie z rodzicami/opiekunami w celu omwienia organizacji pracy w wietlicy.

Podstawa prawna: Ustawa zdnia 24.04.2014 r.o zmianie ustawy osystemie owiaty (Dz.U. z2014 r. poz. 642).

PROCEDURA PRZYJMOWANIA DZIECI

Aby zgosi dziecko do wietlicy na rok 2014/15 naley:

 1. Pobra druk KARTY ZGOSZENIA DZIECKA.
  Rodzic lub opiekun moe to zrobi osobicie w sekretariacie bd pobra druk ze strony internetowej szkoy w terminie do 12 wrzenia 2014.
 2. Wypeni pobran KART ZGOSZENIA DZIECKA.
  Karta zawiera podstawowe informacje o dziecku, jego sytuacji rodzinnej, miejscu pracy rodzicw oraz telefony kontaktowe. Informacje te stanowi podstaw przyjcia dziecka do wietlicy oraz su zapewnieniu bezpieczestwa.
 3. Zoy wypenion KART ZGOSZENIA DZIECKA.
  Naley zrobi to w sekretariacie szkoy do 15 wrzenia 2014 roku.

Zoone dokumenty rozpatrzy komisja powoana przez Dyrektora Szkoy i sporzdzi list dzieci przyjtych do wietlicy do 17 wrzenia 2014 r.

ZAPISY DO WIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WANE INFORMACJE

 1. Szkoa zapewnia zajcia wietlicowe dla uczniw, ktrzy pozostaj w szkole duej ze wzgldu na:

a) czas pracy rodzicw ? na wniosek rodzicw;

b) organizacj dojazdu do szkoy lub inne okolicznoci wymagajce zapewnienia opieki w szkole.

 1. Na zajciach wietlicowych pod opiek jednego nauczyciela nie moe pozostawa wicej ni 25 uczniw.
 2. W roku szkolnym 2014/2015 wietlica czynna bdzie w godzinach od 7.30 do 8.20 i po zakoczonych zajciach lekcyjnych. Plan wietlicy zostanie wywieszony na tablicach ogosze ZS w Chwaowicach.
 3. Do wietlicy mog uczszcza dzieci nie chodzce na lekcje religii lub oczekujce na zajcia dodatkowe w szkole, ale po wczeniejszym zgoszeniu przez rodzicw (opiekunw) konkretnych dni i godzin.
 4. Warunkiem przyjcia dziecka do wietlicy jest zapoznanie si izaakceptowanie regulaminu wietlicy przez rodzicw (opiekunw).
 5. Rodzice (opiekunowie) zobowizani s do punktualnego odbioru dziecka ze wietlicy.
 6. Rodzice (opiekunowie) przekazuj dziecko pod opiek nauczycielom-wychowawcom wietlicy.
 7. Nauczyciele-wychowawcy wietlicy wsppracuj z rodzicami, wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym w celu rozwizywania napotkanych trudnoci wychowawczych.
 8. We wrzeniu odbdzie si spotkanie z rodzicami/opiekunami w celu omwienia organizacji pracy w wietlicy.

Podstawa prawna: Ustawa zdnia 24.04.2014 r.o zmianie ustawy osystemie owiaty (Dz.U. z2014 r. poz. 642).

PROCEDURA PRZYJMOWANIA DZIECI

Aby zgosi dziecko do wietlicy na rok 2014/15 naley:

 1. Pobra druk KARTY ZGOSZENIA DZIECKA.
  Rodzic lub opiekun moe to zrobi osobicie w sekretariacie bd pobra druk ze strony internetowej szkoy w terminie do 12 wrzenia 2014.
 2. Wypeni pobran KART ZGOSZENIA DZIECKA.
  Karta zawiera podstawowe informacje o dziecku, jego sytuacji rodzinnej, miejscu pracy rodzicw oraz telefony kontaktowe. Informacje te stanowi podstaw przyjcia dziecka do wietlicy oraz su zapewnieniu bezpieczestwa.
 3. Zoy wypenion KART ZGOSZENIA DZIECKA.
  Naley zrobi to w sekretariacie szkoy do 15 wrzenia 2014 roku.

Zoone dokumenty rozpatrzy komisja powoana przez Dyrektora Szkoy i sporzdzi list dzieci przyjtych do wietlicy do 17 wrzenia 2014 r.

sie
29
2014

Wpisany przez sekretariat Poprawiony (29 sierpnia 2014)
PDFDrukujEmail

Bus dowocy uczniw z Janiszowa, Kosina, Borowa i ku Chwaowskiego w dniu 1 wrzenia (poniedziaek) kursuje wedug poniszego rozkadu:

Wyjazd z Janiszowa - 750

ek Chwaowski - 805

Borw - 810

sie
22
2014

Wpisany przez Agnieszka Martowicz Poprawiony (22 sierpnia 2014)
PDFDrukujEmail

INFORMACJA


Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podrcznikw dla uczniw uczszczajcych w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III lub VI szkoy podstawowej dostpne s w sekretariacie Zespou Szk w Chwaowicach lub na stronie internetowej szkoy, w zakadce "Pliki do pobrania - WYPRAWKA 2014". [ABY POBRA WNIOSEK KLIKNIJ --->TUTAJ]

Poprawnie wypeniony wniosek naley zoy w sekretariacie szkoy w dniach: 25.08.2014 r. - 05.09.2014 r. (wniosek skada si w szkole, do ktrej bdzie uczszcza ucze).


Z Programu Wyprawka Szkolna 2014 mog korzysta:

1) uczniowie pochodzcy z rodzin, w ktrych dochd na osob w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o ktrym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych, tj. 539 z netto na osob w rodzinie;

2) uczniowie, ktrzy nie speniaj ww. kryterium dochodowego, jeli w ich rodzinach wystpuj przypadki okrelone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (np. ubstwo, sieroctwo, bezdomno, bezrobocie, przemoc w rodzinie, bezradno w sprawach opiekuczo-wychowawczych, zwaszcza w rodzinach niepenych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe). Kada gmina ma moliwo przyzna tak pomoc do 5 % uczniw z klas objtych programem;

3) uczniowie niepenosprawni z orzeczeniem o potrzebie ksztacenia specjalnego bez wzgldu na kryterium dochodowe.

lip
16
2014

Wpisany przez Agnieszka Martowicz Poprawiony (16 lipca 2014)
PDFDrukujEmail

Zesp Szk w Chwaowicach Publiczna Szkoa Podstawowa im. Jana Pawa II
w Chwaowicach -
wykaz podrcznikw dla Oddziau Przedszkolnego (klasa ?0?) na rok szkolny 2014/2015


Dokadne informacje podane bd we wrzeniu.

Religia- ?Jezus mnie kocha? podrcznik , ks. S. abendowicz, wyd. Sandomierz ? AZ ? 03 ? 03/2 ? 0 (podrcznik zostanie zamwiony we wrzeniu przez ksidza).


wykaz podrcznikw dla klasy I szkoy podstawowej na rok szkolny 2014/2015

Lp.

Przedmiot

Tytu

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia -uwagi

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Podrczniki refundowane przez MEN. Dokadne informacje podane bd we wrzeniu.

2.

J. angielski

Dokadne informacje podane bd we wrzeniu.

3.

Religia

Jestemy w rodzinie Jezusa

ks. S. abendowicz

Sandomierz

AZ-11-01/10-RA-1/11

Ksidz zamwi we wrzeniu

wykaz podrcznikw dla klasy II szkoy podstawowej na rok szkolny 2014/2015

Lp.

Przedmiot

Tytu

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia -uwagi

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Nasze Razem w szkole ? klasa II

J. Brzzka, K. Hormak

WSiP,

kupi cay komplet (box)

2.

J. angielski

Bugs World 2

Podrcznik i wiczenia

C. Read, Ana Sabero

Macmillan

30/2/2010

kupi nowy komplet

3.

Religia

Kochamy Pana Jezusa-

Katechizm i zeszyt wicze

ks. S. abendowicz

Sandomierz

RA-12-01/10-RA-2/13

Katechizm i wiczenia ksidz zamwi we wrzeniu

wykaz podrcznikw dla klasy III szkoy podstawowej na rok szkolny 2014/2015

Lp.

Przedmiot

Tytu

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia-uwagi

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Nasze ?Razem w szkole? ? klasa III

Jolanta Brzzka, Katarzyna Horman

WSiP,

484/5/2014

484/6/2014

kupi cay komplet (box)

2.

J. angielski

Quest 3

Podrcznik i wiczenia

J. Corbett, R. O?Farrell,

M. Kondro

Macmillan

473/3/2013

kupi nowy komplet

3.

Religia

Przyjmujemy Pana Jezusa-katechizm i zeszyt wicze

ks. S. abendowicz

Sandomierz

RA-13-01/10-RA-1/14

Katechizm i wiczenia ksidz zamwi we wrzeniu
wykaz podrcznikw dla klasy IV szkoy podstawowej na rok szkolny 2014/2015

Lp.

Przedmiot

Tytu

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia -uwagi

1

Jzyk polski

?Sowa na start!? ? podrcznik do ksztacenia literackiego i kulturowego

?Sowa na start? ? podrcznik do ksztacenia jzykowego cz. 1 i cz. 2

M. Derlukiewicz

A. Wojciechowska

Nowa Era

338/1/2011

338/2/2011

podrcznik mona odkupi, wiczenia kupi nowe

2

Historia i spoeczestwo

Wczoraj i dzi ? podrcznik do historii i spoeczestwa dla klasy IV szkoy podstawowej + zeszyt ucznia (wiczenie)

G. Wojciechowski

Nowa Era

443/1/2012

podrcznik mona odkupi, wiczenie kupi nowe

3

Przyroda

Tajemnice przyrody. Podrcznik dla klasy czwartej szkoy podstawowej + 2 wiczenia

M.Marko-Worowska, F. Szlajfer

Nowa Era

399/1/2011

podrcznik mona odkupi, wiczenia kupi nowe

4

Matematyka

Matematyka z plusem. Podrcznik dla klasy czwartej szkoy podstawowej + trzy zeszyty wicze:

Liczby naturalne

Uamki

Figury geometryczne

M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

P. Zarzycki

S. Wojtan, P. Zarzycki

GWO

340/1/2011

podrcznik mona odkupi, wiczenia kupi nowe

5

Jzyk angielski

Evolution plus 1

N. Beare

Macmillan

675/1/2014

Kupi nowy komplet (podrcznik + wiczenie)

6

Zajcia komputerowe

Lekcje z komputerem- Podrcznik do zaj komputerowych dla szkoy podstawowej (4)

W. Jachemczyk, I. Krajewska,

W. Krans, A. Samulska,

M. Wyczkowski

WSiP

453/1/2012

Kupi nowy podrcznik lub odkupi

7

Religia

Jestem chrzecijaninem? podrcznik do religii +wiczenie

ks.S. abendowicz

Sandomierz

AZ ? 21-01/10 ? RA-1/13

Katechizm i wiczenie ksidz zamwi we wrzeniu

8

Muzyka

Lekcja muzyki

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

589/1/2012

podrcznik mona odkupi

9

Zajcia techniczne

Zajcia techniczne. Cz techniczna. Odkrywamy na nowo. Podrcznik do szkoy podstawowej

Praca zbiorowa

OPERON

384/2/2012

Kupi nowy podrcznik (wyd. z 2012r, zwrci uwag na numer dopuszczenia)

(na 3 lata)

10

Plastyka

Plastyka ? podrcznik do szkoy podstawowej (4)

S. K. Stopczyk, B. Neubrat

WSiP

440/1/2012

Kupi nowy podrcznik lub odkupi

wykaz podrcznikw dla klasy V szkoy podstawowej na rok szkolny 2014/2015

Lp

Przedmiot

Tytu

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia -uwagi

1

Jzyk polski

?Sowa na start!?

Podrcznik do ksztacenia literackiego i kulturowego.

Podrcznik do ksztacenia jzykowego (wiczenia)

M. Derlukiewicz

A.Wojciechowska

A. Marcinkiewicz

Nowa Era

338/4/2013

338/3/2013

podrcznik mona odkupi, wiczenia kupi nowe

2

Historia i spoeczestwo

Wczoraj i dzi ? podrcznik do historii i spoeczestwa dla klasy V szkoy podstawowej + zeszyt ucznia (wiczenie) + atlas historyczny ? Od staroytnoci do wspczesnoci?

G. Wojciechowski

Nowa Era

443/2/2013

podrcznik mona odkupi, wiczenie kupi nowe

3

Przyroda

Tajemnice przyrody 5

Zeszyt wicze cz. 1

Zeszyt wicze cz. 2

J. lusarczyk, R. Kozik, F. Szlajfer

Nowa Era

399/2/2013

podrcznik mona odkupi, wiczenia kupi nowe

4

Matematyka

Matematyka z plusem. Podrcznik dla klasy 5 szkoy podstawowej + trzy zeszyty wicze:

Liczby cakowite i uamki cz. 1

Liczby cakowite i uamki cz. 2

Geometria

M. Dobrowolska, M. Karpiski

P. Zarzycki, M. Jucewicz,

Z. Bolaek, M. Dobrowolska,

A. Mysior S. Wojtan,

P. Zarzycki

GWO

340/2/2013

podrcznik mona odkupi, wiczenia kupi nowe

5

Jzyk angielski

Evolution plus 2

N. Beare

Macmillan

675/3/2014

Kupi nowy komplet (podrcznik + wiczenie)

6

Zajcia komputerowe

Lekcje z komputerem- Podrcznik do zaj komputerowych dla szkoy podstawowej (5)

W. Jachemczyk, I. Krajewska,

W. Krans,

WSiP

453/2/2013

Kupi nowy podrcznik lub odkupi

7

Religia

Wierz w Boga? podrcznik do religii +wiczenie

ks.S. abendowicz

Sandomierz

RA-22-01/10-RA-3/13

Katechizm i wiczenie ksidz zamwi we wrzeniu

8

Muzyka

Lekcja muzyki

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

589/2/2013

Kupi nowy

podrcznik lub odkupi

9

Zajcia techniczne

Zajcia techniczne 4-6.

Cz KOMUNIKACYJNA- odkrywamy na nowo. Podrcznik do szkoy podstawowej

U. Biaka

OPERON

384/1/2012

Kupi now cz komunikacyjn a z kl. 4 zostawi do koca szkoy podstawowej

10

Plastyka

Plastyka 5 ? podrcznik do klasy 5 szkoy podstawowej

S. K. Stopczyk

WSiP

440/2/2013

Kupi nowy podrcznik lub odkupi

wykaz podrcznikw dla klasy VI szkoy podstawowej na rok szkolny 2014/2015

Lp

Przedmiot

Tytu

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia - uwagi

1

Jzyk polski

?Sowa na start!?

Podrcznik do ksztacenia literackiego i kulturowego.

Podrcznik do ksztacenia jzykowego cz. 1 i cz. 2 (wiczenia)

M. Derlukiewicz

Nowa Era

338/5/2014

338/6/2014

zakupi cay nowy komplet

2

Historia i spoeczestwo

Wczoraj i dzi ? podrcznik do historii i spoeczestwa dla klasy VI + zeszyt ucznia

G. Wojciechowski

Nowa Era

443/3/2014

zakupi cay nowy komplet

3

Przyroda

Tajemnice przyrody. Podrcznik 6

Zeszyt wicze cz. 1

Zeszyt wicze cz. 2

J. Stwarz, F. Szlajfer

Nowa Era

399/3/2014

zakupi cay nowy komplet

4

Matematyka

Matematyka z plusem 6. Podrcznik dla klasy 6 szkoy podstawowej + trzy zeszyty wicze:

Liczby i wyraenia algebraiczne. Cz 1

Liczby i wyraenia algebraiczne. Cz 2

Geometria

M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

M. Karpiski, P. Zarzycki

A. Demby,

GWO

340/3/2014

zakupi cay nowy komplet

5

Jzyk angielski

Evolution plus 3 - podrcznik + wiczenia

Sprawdzian szstoklasisty (Macmillan)

N. Beare

Macmillan

675/3/2014

Kupi nowy komplet (podrcznik + wiczenie)

Sprawdzian musz kupi ci co nie maj

6

Zajcia komputerowe

Lekcje z komputerem- Podrcznik do zaj komputerowych dla szkoy podstawowej (6)

W. Jachemczyk, I. Krajewska,

W. Krans,

WSiP

Kupi nowy podrcznik

7

Plastyka

Plastyka 6

S. K. Stopczyk, B. Neubart,

B. Mikulik, J. Chaaciska

WSiP

440/3/2014

Kupi nowy podrcznik

8

Religia

Wierz w Koci - podrcznik do religii + wiczenia

ks. S. abendowicz

Sandomierz

RA-23-01/10-RA-2/14

Katechizm i wiczenia ksidz zamwi we wrzeniu

9

Muzyka

Lekcja muzyki

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

589/3/2014

Kupi nowy

podrcznik

10

Zajcia techniczne

Zajcia techniczne 4-6.

U. Biaka

OPERON

384/2/2012

Podrcznik z klasy IV- nie kupowa nowych

wykaz podrcznikw dla klasy I gimnazjum na rok szkolny 2014/2015

Lp

Przedmiot

Tytu

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1

Jzyk polski

?Sowa na czasie? Podrcznik do ksztacenia literackiego i kulturowego dla klasy pierwszej gimnazjum.

?Sowa na czasie? Podrcznik do ksztacenia jzykowego z wiczeniami dla klasy pierwszej gimnazjum

Magorzata Chmiel, Wilga Herman, Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski

Anna Grabarczyk

Nowa Era Sp. z o. o

Wydawnictwo Era Sp. z o. o.

95/1/2009

95/2/2009

podrcznik mona odkupi, wiczenia trzeba kupi nowe

2

Historia

ladami przeszoci. Podrcznik do historii dla klasy I gimnazjum cz. I + zeszyt wicze

S. Roszak

Nowa Era Sp. z o.o.

60/1/2009

podrcznik mona odkupi lub kupi nowy, wiczenia trzeba kupi nowe

3

Matematyka

Matematyka 2001. Gimnazjum. Podrcznik dla klasy 1.

2 zeszyty wicze, (cz 1 i 2 )

Anna Bazyluk, Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Zbigniew Gralewicz, Tomasz Malicki, Piotr Piskorski, Henryk Sienkiewicz, Andrzej Ziemieczuk

WSiP Sp. z o.o.

39/1/2009

podrcznik mona odkupi, wiczenia trzeba kupi nowe

4

Chemia

Chemia Nowej Ery. Cz 1. Podrcznik dla gimnazjum

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

Spka z o. o.

49/1/2009

podrcznik mona odkupi

5

Geografia

Planeta Nowa. Podrcznik do geografii dla klasy pierwszej

Zeszyt wicze Planeta Nowa

Roman Malarz

Nowa Era

Spka z o. o.

7/1/2009

podrcznik mona odkupi, wiczenia trzeba kupi nowe

6

Biologia

Puls ycia 1. Podrcznik do biologii dla gimnazjum.

Zeszyt wicze ? Puls ycia

Magorzata Jefimow, M. Skow

Nowa Era

Spka z o. o.

58/1/2009

podrcznik mona odkupi, wiczenia trzeba kupi nowe

7

Fizyka

?Spotkania z fizyk? . Podrcznik dla gimnazjum z pyt CD. Cz I + zeszyt wicze

+ Zbir zada z fizyki dla gimnazjum (na 3 lata)

Grayna Francuz-Ornat, Teresa Kowalik, Maria Nowotny-Raska

Nowa Era

Spka z o. o.

93/1/2009

podrcznik mona odkupi, wiczenia trzeba kupi nowe,

zbir mona odkupi

8

Jzyk angielski

Voices 2 podrcznik i wiczenia

C. McBeth, K. & S. Bilsborough

Macmillan Education

313/2/2011

zakupi cay nowy komplet

9

Jzyk niemiecki

KOMPASS 1 neu

Podrcznik + wiczenia do nauki jzyka niemieckiego

E. Reymont, A. Sibiga, M. Jezierska-Wiejek

WSPWN

622/1/2012

zakupi cay nowy komplet

10

Informatyka

Informatyka. Cz 1. Podrcznik dla gimnazjum

Marek Koodziej

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON

91/1/2009

podrcznik mona odkupi ale z pyt

11

Religia

Spotkanie ze sowem-Podrcznik do religii.+ zeszyt wicze

ks. S. abendowicz

Sandomierz

RA-31-01/10-RA-1/12

Katechizm i wiczenia ksidz zamwi we wrzeniu

wykaz podrcznikw dla klasy II gimnazjum na rok szkolny 2014/2015

Lp

Przedmiot

Tytu

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia-uwagi

1

Jzyk polski

?Sowa na czasie? . Podrcznik do ksztacenia literackiego i kulturowego dla klasy drugiej gimnazjum.

?Sowa na czasie? . Podrcznik do ksztacenia jzykowego z wiczeniami dla klasy drugiej gimnazjum.

Magorzata Chmiel, Wilga Herman, Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski

Wilga Herman

Nowa Era Sp. z o. o

Wydawnictwo Era Sp. z o. o.

95/3/2009

95/4/2009

podrcznik mona odkupi, wiczenia trzeba kupi nowe

2

Historia

?ladami przeszoci? podrcznik do historii dla klasy II gimnazjum. + zeszyt wicze

S. Roszak

Nowa Era. Sp. z o. o. Wydawnictwo Era Sp. z o. o.

60/2/2010

podrcznik mona odkupi, wiczenia trzeba kupi nowe

3

WOS

Dzi i jutro. Wiedza o spoeczestwie - podrcznik z wiczeniami dla klas I-III gimnazjum. Cz 1

I. Janicka, A. Kucia, T. Mackowski

Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo Era Sp. z o.o.

77/1/2009

mona odkupi

4

Matematyka

Matematyka 2001. Gimnazjum. Podrcznik dla klasy 2.

+2 zeszyty wicze, (cz 1 i 2 )

 1. Bazyluk, A. Dubiecka

B. Dubiecka - Kruk

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

39/2/2009

podrcznik mona odkupi, wiczenia trzeba kupi nowe

5

Chemia

Chemia Nowej Ery. Cz 2. Podrcznik dla gimnazjum

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

Nowa Era Sp. z o.o.

49/2/2009

podrcznik mona odkupi

6

Geografia

Planeta Nowa. Podrcznik do geografii dla klasy drugiej gimnazjum, cz. 2

?Planeta Nowa? zeszyt wicze

Dawid Szczypiski, Mirosaw Wjtowicz

Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo Era Sp. z o.o.

7/2/2009

podrcznik mona odkupi, wiczenia trzeba kupi nowe

7

Biologia

Puls ycia 2. Podrcznik do biologii dla gimnazjum + zeszyt wicze

Magorzata Jefimow, Marian Sktas

Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo Era Sp. z o.o.

58/2/2009

podrcznik mona odkupi, wiczenia trzeba kupi nowe

8

Fizyka

? Spotkania z fizyk? Cz 2 i 3. Podrcznik dla gimnazjum + zeszyt wicze cz. 2 i 3

+ Zbir zada z fizyki dla gimnazjum (na 3 lata)

Grayna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Raska

Nowa Era Spka z o.o.

93/2/2010

93/3/2010

podrcznik mona odkupi, wiczenia trzeba kupi nowe, zbir kto nie ma odkupi

9

Jzyk angielski

INTERFACE 3 ? ksika ucznia + dostp do zeszytu wicze online

Emma Heyderman, Fiona Mauchline

Macmillan

626/3/2013

kupi nowy

10

Jzyk niemiecki

KOMPASS 2. Neu Podrcznik + wiczenia do nauki jzyka niemieckiego

E. Reymont, M. Jezierska-Wiejek,

A. Sibiga

WSPWN

622/2/2012

zakupi cay nowy komplet

11

Informatyka

Informatyka. Cz 2. Podrcznik dla gimnazjum

M. Koodziej

Wydawnictwo OPERON

91/2/2010

podrcznik mona odkupi ale z pyt

12

Zajcia techniczne

Zajcia kulinarne- - zeszyt tematyczny z wiczeniami dla ucznia

Wychowanie komunikacyjne- zeszyt tematyczny z wiczeniami dla ucznia

M. Rybarska K. Wilczek, E. Uluijasz

U. Biaka, J. Chrabszcz

Wydawnictwo OPERON

196/3/2009

kupi nowe obydwie czci

13

Religia

Aby nie usta w drodze -podrcznik do religii + zeszyt wicze

ks. S. abendowicz

Sandomierz

RA-32-01/10-RA-4/13

Katechizm i wiczenia ksidz zamwi we wrzeniu

14

Zajcia artystyczne

Bez podrcznika

wykaz podrcznikw dla klasy III gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015

Lp

Przedmiot

Tytu

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia-uwagi

1

Jzyk polski

?Sowa na czasie? podrcznik + wiczenia

M. Chmiel, W. Herman

Nowa Era

95/5/2010

podrcznik mona odkupi, wiczenia trzeba kupi nowe

2

Historia

?ladami przeszoci 3? Podrcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum + zeszyt wicze

S. Roszak, A. aszkiewicz

Nowa Era

60/3/2011

podrcznik mona odkupi, wiczenia trzeba kupi nowe

3

WOS

?Dzi i jutro?. Wiedza o spoeczestwie. Podrcznik z wiczeniami

I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia,

T. Makowski

Nowa Era

77/2/2010

podrcznik mona odkupi

4

Matematyka

Matematyka 2001. Gimnazjum. Podrcznik dla

klasy 3. +2 zeszyty wicze, (cz 1 i 2 )

A. Dubiecka

B. Dubiecka - Kruk

WSiP

39/3/2009

podrcznik mona odkupi, wiczenia trzeba kupi nowe

5

Chemia

Chemia Nowej Ery cz. 3 Podrcznik dla gimnazjum

J Kulawik, T Kulawik, M. Litwin

Nowa Era

49/3/2010

podrcznik mona odkupi

6

Geografia

Planeta Nowa 3 podrcznik + wiczenia

M. Szubert

Nowa Era

7/3/2010

podrcznik mona odkupi, wiczenia trzeba kupi nowe

7

Biologia

Puls ycia 3 podrcznik + wiczenia

B. Sgin, A. Boczarowski

Nowa Era

58/3/2010

podrcznik mona odkupi, wiczenia trzeba kupi nowe

8

Fizyka

?Spotkania z fizyk? cz. 4 podrcznik + Zeszyt wicze cz. 4 + Zbir zada z fizyki dla gimnazjum (na 3 lata)

Grayna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Raska

Nowa Era

93/4/2010

podrcznik mona odkupi, wiczenia kupi nowe

9

Jzyk angielski

Egzamin gimnazjalny. Repetytorium z testami.

M. Rosiska, G. piewak

Macmillan

348/2011

kupi nowe Repetytorium

10

Jzyk niemiecki

KOMPASS 2. Podrcznik + wiczenia do nauki jzyka niemieckiego

E. Reymont, M. Jezierska-Wiejek,

A. Sibiga

WSPWN

51/2/2009

podrcznik z klasy II

11

Informatyka

Informatyka podrcznik cz. 2

M. Koodziej

OPERON

91/2/2010

podrcznik z klasy II

12

Religia

y w mioci Boga -podrcznik do religii + zeszyt wicze

ks. S. abendowicz

Sandomierz

RA-33-01/10-RA-3/14

Katechizm i wiczenia ksidz zamwi we wrzeniu

13

Edukacja dla bezpieczestwa

?yj i dziaam bezpiecznie?

Podrcznik z wiczeniami dla klas 1-3 gimnazjum

Jarosaw Soma, Grzegorz Zajc, Grzegorz Cebula

Nowa Era

17/2009

kupi nowe

14

Zajcia techniczne

Technika. Podrcznik dla gimnazjum

Zajcia papieroplastyczne ? zeszyt tematyczny z wiczeniami dla ucznia

U. Biaka

I. Kowalczyk

OPERON

podrcznik mona odkupi, wiczenia trzeba kupi nowe

15

Zajcia artystyczne

Bez podrcznika

16

Muzyka

Gra muzyka

J. Oleszkowicz

Nowa Era

20/2009

podrcznik mona odkupi lub kupi nowy

17

Plastyka

Bliej sztuki

S. K. Stopczyk, B. Neubart,

B. Mikulik

WSiP

68/2009

podrcznik mona odkupi lub kupi nowy

lut
26
2014

Wpisany przez Administrator
PDFDrukujEmail

SPOTKANIE DLA RODZICW UCZNIW KL. "0"

ODBDZIE SI 26.02.2014 R. O GODZ. 1700

TEMAT SPOTKANIA-6-LATKI W SZKOLE

OBECNO OBOWIZKOWA!

Więcej artykułów…