Zajcia pozalekcyjne
Perfect Facebook Like Box Sidebar
Logowanie

sty
14
2016

Wpisany przez sekretariat Poprawiony (14 stycznia 2016)
PDFDrukujEmail

WYWIADWKA

21.01.2016 (CZWARTEK)

1630 ? ZEBRANIE RAD ODDZIAOWYCH (TRJEK KLASOWYCH)

1700 - SPOTKANIE Z WYCHOWAWC KLAS 0, I, II, III, IV, V, VI Publicznej Szkoy Podstawowej im. Jana Pawa II w Chwaowicach oraz I, II, III Publicznego Gimnazjum w Chwaowicach


gru
07
2015

Wpisany przez Anna Burda Poprawiony (07 grudnia 2015)
PDFDrukujEmail

Samorzd Uczniowski Zespou Szk w Chwaowicach ogasza

KONKURS na NAJADNIEJSZY WITECZNY WYSTRJ KLASY

Regulamin Konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Samorzd Uczniowski.
2. W konkursie mog wzi udzia uczniowie klas 1-3 psp, 4-6 psp oraz 1-3 gimnazjum.
3.
Konkurs trwa od 8 grudnia do 21 grudnia 2015 roku.
4.
Warunkiem przystpienia do konkursu jest udekorowanie klasy ozdobami witecznymi.
5.
Do wykonania ozdb mona uywa dowolnych materiaw.
6. Ocenie podlega bd:
- samodzielno wykonania ozdb,
- pomysowo,
- wkad pracy,
- estetyka wykonania,
- oddanie atmosfery wit Boego Narodzenia,
- ozdoby dodatkowe: przybrana w witeczne ozdoby choinka lub witeczny stroik.
7. Oceny dokona komisja konkursowa powoana przez organizatora.
8. Spord wszystkich dekoracji komisja wyoni trzy klasy.
9. Zwycizcy otrzymaj od organizatora konkursu nagrody w postaci dyplomw i odpowiednio: 1000 g, 750 g i 500 g sodkiego co nieco.
10. Ogoszenie wynikw oraz wrczenie nagrd nastpi 22 grudnia 2015 roku podczas uroczystej akademii z okazji wit Boego Narodzenia.

lis
18
2015

Wpisany przez Joanna Mynarska
PDFDrukujEmail

Festiwal Nauki to trzydniowa impreza naukowa skierowana do uczniw wszystkich szczebli edukacji szkolnej: podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Jego ide jest promocja nauki, przede wszystkim nauk cisych, kierunkw politechnicznych oraz pokazanie, e nauka moe by doskona przygod, zabaw czy pasj.Organizatorem Festiwalu Nauki jest Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu ?Dolina Lotnicza?. Festiwal nauki odbdzie si w dniach 9-11 grudnia 2015 r., na terenie Politechniki Rzeszowskiej im. I. ukasiewicza,Partnerami wydarzenia s: Politechnika Rzeszowska im. I. ukasiewicza, firma ABB Polska, Pratt&Whitney Rzeszw oraz Koo Naukowe Automatykw i Robotykw ROBO.Festiwal Nauki zosta objty Patronatem honorowym Marszaka Wojewdztwa Podkarpackiego, Starosty Rzeszowskiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Podkarpackiego Kuratora Owiaty.


https://dolina-wiedzy.pl/festiwal/aktualnosci/festiwal-nauki-9-11-grudnia-2015/

sie
30
2015

Informacja

Wpisany przez Agnieszka Martowicz
PDFDrukujEmail

sie
09
2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

Wpisany przez Agnieszka Martowicz Poprawiony (03 września 2015)
PDFDrukujEmail

Program ?Wyprawka szkolna? w 2015 r.
Zgodnie z rozwizaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podrcznikw do ksztacenia oglnego, w tym podrcznikw do ksztacenia specjalnego , obejmie si:
1) uczniw uczszczajcych w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoy podstawowej
2) uczniw:
a) sabowidzcych,
b) niesyszcych,
c) sabosyszcych,
d) z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu lekkim,
e) z niepenoprawnoci intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepenosprawnoci ruchow, w tym z afazj,
g) z autyzmem, w tym z zespoem Aspergera,
h) z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno wymieniona powyej
? posiadajcych orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego, o ktrym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty, zwanej dalej ?ustaw?, uczszczajcych w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szk podstawowych dla dzieci i modziey oraz klasy II i III gimnazjum
W przypadku uczniw wymienionych w punkcie 1, ktrzy bd ubiega si o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o wiadczeniach rodzinnych. Oznacza to, e w br. kwota uprawniajca do otrzymania pomocy wynosi bdzie do 574 z na osob w rodzinie.
Uczniowie wymienieni w punkcie 2 mog ubiega si o pomoc bez wzgldu na wysoko dochodu na osob w rodzinie
Dofinansowanie zakupu podrcznikw bdzie wynosi:
1) dla uczniw uczszczajcych do klasy III szkoy podstawowej do 225 z
2) dla uczniw sabowidzcych, niesyszcych, sabosyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu lekkim, z niepenosprawnoci ruchow, w tym z afazj, z autyzmem, w tym z zespoem Aspergera, oraz uczniw z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno wymieniona wyej, uczszczajcych do: klasy III szkoy podstawowej do 225 z
3) dla uczniw sabowidzcych, niesyszcych, sabosyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu lekkim, z niepenosprawnoci ruchow, w tym z afazj, z autyzmem, w tym z zespoem Aspergera, z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno wymieniona wyej, uczszczajcych do: klas V i VI szkoy podstawowej do kwoty 325 z
4) dla uczniw sabowidzcych, niesyszcych, sabosyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu lekkim, z niepenosprawnoci ruchow, w tym z afazj, z autyzmem, w tym z zespoem Aspergera, z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno wymieniona wyej, uczszczajcych do: klas II i III szkoy gimnazjum do kwoty 350 z
Wnioski o pomoc materialn ? Wyprawka szkolna 2015? s do pobrania w sekretariacie szkoy lub na stronie www.zschwalowice.pl (TUTAJ).
Wnioski naley skada w sekretariacie szkoy od 25.08.2015r. do 10.09.2015r..

Więcej artykułów…