Zajcia pozalekcyjne
Perfect Facebook Like Box Sidebar
Logowanie

Informacje o szkole

Prezentacja historii

PDFDrukujEmail

Prezentacja

PDFDrukujEmail


Najwczeniej istniaa w zabudowaniach dworskich w Ludwinie szkka prowadzona przez

crk waciciela, Ludwik Jaboszewsk. Uczono w niej od w. Mikoaja do w. Wojciecha.


W latach 40-tych XIX wieku w rejonie Chwaowic zaczy si pojawia szkki gminne

zwane popularnie ?zimowymi?. Byy one utrzymywane przez gminy lub samych chopw.

Niekiedy otrzymyway wsparcie w postaci lokalu, czy opau od miejscowych dziedzicw.

Nauczanie w tego typu placwkach ograniczao si zazwyczaj do miesicy zimowych,

dziki czemu szkoa nie przeszkadzaa chopom w wykorzystywaniu potomstwa do pracy

w polu.


Dokumenty szkolne

PDFDrukujEmail

STATUT SZKOY