Zajcia pozalekcyjne
Perfect Facebook Like Box Sidebar
Logowanie
pa
23
2016

Wpisany przez Agnieszka Martowicz Poprawiony (12 listopada 2016)
PDFDrukujEmail

W niedziel, 23 padziernika 2016r. w Gminnym Centrum Kultury w Chwaowicach odbyo si spotkanie pod hasem "Jan Pawe II - papie miosierdzia". W jego przygotowaniu brali udzia uczniowie naszej szkoy.

Gimnazjalici z klasy drugiej pod opiek p. Dariusza Smolarka i ks. Dariusza Wodki zaprezentowali scenki teatralne pokazujce, jak w codziennym yciu mona okazywa miosierdzie oraz kiedy taka postawa jest od nas wymagana. Zaprezentowane sytuacje i zdarzenia mog spotka nas kadego dnia - warto wiedzie, jak reagowa.
w programie spotkania nie zabrako rwnie piewu i taca - ich wykonawcami byli uczniowie naszej szkoy. Wszyscy zebrani w sali Gminnego Centrum Kultury mieli okazj obejrze film przypominajcy najwaniejsze wydarzenia pontyfikatu Jana Pawa II.

Na zakoczenie uczestnicy spotkania odpiewali wsplnie ulubion pie papiea - "Bark".

Wicej zdj w GALERII

pa
20
2016

Wpisany przez Agnieszka Martowicz Poprawiony (12 listopada 2016)
PDFDrukujEmail

Tradycj naszej szkoy od czasu powoania w niej do ycia gimnazjum staa si ceremonia symbolicznego przyjcia uczniw klasy I do grona gimnazjalistw. Przygotowaniem, by moe ostatniej takiej uroczystoci otrzsin zajli si uczniowie klasy II gimnazjum, ktrzy w pocie czoa pracowali nad atrakcyjnym przebiegiem caego przedsiwzicia.

Trudne zadanie postawiono przed najmodszymi gimnazjalistami. W szeregu konkurencji musieli oni wykaza si nie lada umiejtnociami, by zasuy na czonkostwo w gimnazjalnej braci.

Cao ceremonii przebiegaa w miej i wesoej atmosferze. Pierwszoklasici nosili kocie ogonki i pili mleko wprost z miseczki bez uycia rk, odpowiadali na trudne pytania dotyczce szkoy, taczyli i piewali, kosztowali rnych przysmakw i pili eliksir wasnorcznie przygotowany przez starszych kolegw. Wszystkie zadania wykonali perfekcyjnie i ostatecznie zostali przyjci do spoecznoci szkolnej. teraz mog si spokojnie przygotowywa do pasowania.

Wicej zdj w GALERII

pa
12
2016

Wpisany przez Joanna Mynarska Poprawiony (12 października 2016)
PDFDrukujEmail

Nasza Szkoa przyczya si do akcji "Wylosuj Anioa".

Udao nam si wysa 13-sto kilogramow paczk z kartkami i artykuami papierniczymi.

Klasa IV i III gimazjum w sposb szczeglny wczyy si do akcji. Uczniowie tych dwch klas przynieli najwicej kartek oraz artykuw papierniczych.

pa
12
2016

UROCZYSTA AKADEMIA

Wpisany przez Dorota Rostek Poprawiony (17 października 2016)
PDFDrukujEmail

26.10.2016 (roda) o godz. 1000

UROCZYSTA AKADEMIA

Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

ORAZ

PASOWANIE NA UCZNIA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

W CHWAOWICACH
pa
12
2016

Wpisany przez Agnieszka Martowicz Poprawiony (12 listopada 2016)
PDFDrukujEmail

12 padziernika 2016r. delegacja uczniw z naszej szkoy wraz z pocztem sztandarowym uczestniczya w spotkaniu inaugurujcym dziaalno Sandomierskiej Rodziny Szk im. Jana Pawa II w roku szkolnym 2016/2017. Spotkanie odbywao si pod hasem "Jan Pawe II - bdcie wiadkami miosierdzia".

We mszy witej odprawionej w sandomierskiej katedrze, a rozpoczynajcej uroczystoci wzili udzia nauczyciele i uczniowie z 24 szk z terenu diecezji sandomierskiej noszcych dumnie imi witego Jana Pawa II. Po zakoczeniu mszy uczestnicy udali si do Sali Papieskiej, gdzie wysuchali wykdu pt. "Jan Pawe II - bdcie wiadkami miosierdzia". Pani Teresa Pracownik - prezes Rodziny Szk im. Jana Pawa II przedstawia natomiast kalendarz dziaa na rok 2016/2017.

Na zakoczenie spotkania przewidziano cz artystyczn, ktr wsptworzyli uczniowie klasy I gimnazjum. Jako laureaci XI Diecezjalnych Spotka Teatralnych "Modzi aktorzy swojemu patronowi" z Woli Rzeczyckiej, prezentowali sztuk "Kopciuch", za ktr w maju otrzymali nagrod Grand Prix. Wystp naszych aktorw zosta bardzo dobrze przyjty.

Pikne pieni zaprezentoway zwyciczynie VI Diecezjalnego Konkursu Pieni Patriotyczno-Religijnej w Potoczku.

Spotkanie oficjalnie zakoczya p. Teresa Pracownik, dzikujc wszystkim za przybycie.

Więcej artykułów…