Zajcia pozalekcyjne
Perfect Facebook Like Box Sidebar
Logowanie
lis
15
2016

Wpisany przez Agnieszka Martowicz Poprawiony (15 listopada 2016)
PDFDrukujEmail

"Wspczesne czasy nie sprzyjaj refleksji nad przeszoci. Zagubieni w szarej rzeczywistoci rzadko spogldamy za siebie i nie dostrzegamy potrzeby roztrzsania minionych wydarze. Dotyczy to gwnie modego pokolenia, ktre do lokalnych, czy nawet rodzinnych tradycji podchodzi coraz czciej z obojtnoci" - tak pisali w swojej ksice "Gmina Radomyl" ich autorzy - Stanisaw Myszka i Adam Pankowski. Dzi okazuje si, e istnieje spora grupa modziey, do ktrej nale rwnie uczennice naszej szkoy, zajmujcej si ywo histori naszego regionu.
W ramach przygotowania do Gminnego Konkursu Historycznego uczennice klasy VI Publicznej Szkoy Podstawowej oraz I i II klasy Publicznego Gimnazjum wnikliwie przestudioway histori Radomyla oraz pozostaych wsi wchodzcych w skad gminy. Poznay wiele faktw dotyczcych wanych wydarze historycznych, w ktrych udzia brali mieszkacy naszej gminy. Wiedz, ktr zdobyy miay okazj pochwali si podczas wypeniania zada konkursowych w ramach szkolnego etapu historycznych zmaga.

W piciu szkoach naszej gminy z tym samym testem i o tej samej porze mierzyli si modzi historycy, ktrzy w ramach treci ponadprogramowych zapoznali si wnikliwie z publikacj dotyczc historii gminy Radomyl. Wyniki pierwszego etapu bd wkrtce znane i wwczas dowiemy si, kto spord uczniw gminnych szk wemie udzia w finaowym starciu.
Prosimy o trzymanie kciukw za nasze uczennice: Gabriel Sajd, Juli Smolarek, Emili Rybak, Aleksandr Adamczyk, Wiktori Bierut i Ann Dudek.

lis
11
2016

Wpisany przez Agnieszka Martowicz Poprawiony (12 listopada 2016)
PDFDrukujEmail

"Z trudu i znoju Polska powstanie"

11 listopada poczet sztandarowy naszej szkoy pod opiek p. dyrektor Wioletty Malach, p. Anny Ziobrowskiej i p.Agnieszki Martowicz bra udzia w gminnych uroczystociach z okazji Narodowego wita Niepodlegoci.

Gminne obchody rocznicy odzyskania niepodlegoci rozpoczy si na placu Zespou Szk w Radomylu nad Sanem, gdzie zoono kwiaty i zapalono znicze pod tablic upamitniajc wymarsz radomyskiego oddziau Zwizku Strzeleckiego do walki o honor i wolno. Nastpnie poczty sztandarowe szk, harcerzy, k owieckich i stray poarnej, a take wszyscy zgromadzeni na placu wyruszyli przy dwikach werbli w pochd do kocioa parafialnego w Radomylu, gdzie odbya si msza wita w intencji ojczyzny. Opraw muzyczn mszy zapewnia radomyska orkiestra dta a cz artystyczn przygotowali uczniowie Zespou Szk w Radomylu nad Sanem.

Gminne uroczystoci zakoczyy si na Maym Rynku, gdzie odpiewano hymn narodowy, a delegacje zoyy kwiaty i zapaliy znicze pod pomnikiem "Polegym i zaginionym w czasie wojny wiatowej 1914-1920".

Wicej zdj w GALERII

lis
11
2016

Wpisany przez Agnieszka Martowicz Poprawiony (12 listopada 2016)
PDFDrukujEmail

Historia naszego kraju to rzadko dni szczliwe i spokojne tak jak teraz. W pamici mamy burzliwe losy naszej ojczyzny, ktrej obywatele musieli dugo walczy o jej wolno i suwerenno. W kalendarzu wit nie ma lepszej okazji dla ukazania radoci z wolnoci, ktr moemy si cieszy ni Narodowe wito Niepodlegoci. Akademi dla jego uczczenia przygotowali uczniowie kl. IV, VI oraz I i II gimnazjum pod opiek p. Janiny Sarwy, Ewy Kozowskiej i Agnieszki Martowicz.

Akademi rozpoczo wsplne odpiewanie hymny narodowego. W dalszej czci znalaz si monta sowno - muzyczny opowiadajcy o trudnej drodze do wolnoci, ktr musiaa przej nasza Ojczyzna, by sta si niepodleg. Przedstawione teksty, wiersze oraz pieni pokazyway, jak wielki dar zoyli nam Ci, ktrzy wasn krwi wywalczyli nasz wolno.

Uczniowie uczestniczcy w apelu otrzymali specjalnie na t okazj przygotowane ulotki przedstawiajce histori ustanowienia listopadowego wita oraz przybliajc sylwetk marszaka Jzefa Pisudskiego. W otrzymanych materiaach znalazo si rwnie kalendarium polskiej drogi do wolnoci.

Wicej zdj w GALERII

Treci z ulotki zamieszczamy poniej.DLACZEGO11 LISTOPADA?

Narodowe wito Niepodlegoci jest najwaniejszym spord polskich wit pastwowych. Czy to jednak 11 listopada Polska odzyskaa niepodlego po 123 latach niewoli?

Odpowied na to pytanie brzmi: Nie.

11 listopada jest dat wybran arbitralnie iustanowion jako wito Niepodlegoci decyzj Sejmu RP. Ustawa z 23 kwietnia 1937r. gosia:

"Dzie 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Nard Polski niepodlegego bytu pastwowego i jako dzie po wsze czasy zwizany z wielkim imieniem Jzefa Pisudskiego, zwyciskiego Wodza Narodu wwalkach o wolno Ojczyzny - jest uroczystym witem Niepodlegoci".

Wybrano ten wanie dzie ze wzgldw symbolicznych, poniewa to wanie wtedy Rada Regencyjna przekazaa na rce Jzefa Pisudskiego wadz wojskow oraz naczelne dowdztwo nad podlegajcymi jej wojskami polskimi.

Oficjalne, pastwowe obchody wita Niepodlegoci miay miejsce zaledwie dwa razy ? w roku 1937 i 1938. Kolejny rok przynis bowiem wojn i okupacj niemieck. Oficjalne lub chociaby jawne obchodzenie wita Niepodlegoci byo niemoliwe pomidzy rokiem 1939 a 1944, a po zakoczeniu II wojny wiatowej, wadze komunistyczne witem pastwowym ustanowiy 22 lipca ? dat podpisania manifestu PKWN. Nowe wito zyskao nazw Narodowego wita Odrodzenia Polski.

11 listopada pozosta wic nadal witem zakazanym, a za jego kultywowanie w czasach PRL groziy surowe kary.

Listopadowe wito zostao przywrcone dopiero w roku 1989. Sejm przyj wwczas ustaw wprowadzajc na nowo 11 listopada, jako wito pastwowe pod nazw znan nam do dzi ? Narodowe wito Niepodlegoci.

Od tego czasu 11 listopada jest dniem wolnym od pracy, w ktrym w caym kraju odbywaj si oficjalne uroczystoci upamitniajce kolejne rocznice odzyskania przez Polsk niepodlegoci.
JZEF PISUDSKI

Posta Marszaka Jzefa Pisudskiego jest niezwykle wana wkontekcie odzyskania przez Polsk niepodlegoci. Pisudski sta si bowiem symbolem walki o wolno a take odrodzenia polskiej pastwowoci.

Na kartach historii Jzef Pisudski zapisa si jako czowiek ogromnego hartu ducha, posta silna i bezkompromisowa o bardzo mocnych pogldach, ktrych nie zwyk ukrywa. Te cechy pozwoliy mu na sprawne rzdzenie pastwem w okresie bezporednio nastpujcym po zakoczeniu I wojny wiatowej. Obj bowiem Pisudski wwczas wadz dyktatorsk w Polsce i funkcj Naczelnika Pastwa, ktre po 123 latach niewoli, powstaniach i wojnie leao wgruzach, ale byo wolne.

KALENDARIUM

DROGA DO WOLNOCIv 28 lipca 1914r.

Austro-Wgry wypowiadaj wojn Serbii. Wcigu kilku kolejnych dni dziaa tzw. efekt domina. Na mocy porozumie sojuszniczych Rosja ogasza mobilizacj wojsk przeciw Austro-Wgrom. W odpowiedzi Niemcy wypowiadaj wojn Rosji, a nastpnie Francji. Zaborcy staj po dwch stronach frontu. Rozpoczyna si Iwojna wiatowa.

v 5-6 sierpnia 1914r.

Pierwsza kompania kadrowa pod dowdztwem Jzefa Pisudskiego wyrusza spod Krakowa iprzekracza granic midzy Galicj a Krlestwem Polskim. Celem jej akcji jest wywoanie powstania antyrosyjskiego na terenie Kongreswki.

v 16 sierpnia 1914r.

W Krakowie powstaje Naczelny Komitet Narodowy, ktry w jednej z pierwszych swoich decyzji powouje do ycia Legiony Polskie u boku armii austro-wgierskiej.

v 25 listopada 1914r.

W Warszawie powstaje Komitet Narodowy Polski zRomanem Dmowskim i Zygmuntem Wielopolskim naczele.

v 5 listopada 1915r.

Cesarz niemiecki i austro-wgierski wydaje podczas konferencji w Pszczynie akt gwarantujcy utworzenie z ziem Krlestwa Polskiego samodzielnego pastwa z dziedziczn monarchi ikonstytucyjnym ustrojem.

v 14 stycznia 1917r.

W Warszawie powstaje Tymczasowa Rada Stanu majca przygotowa administracj na terenie Krlestwa Polskiego do utworzenia samodzielnego pastwa.

v 22 stycznia 1917

Amerykaski prezydent Woodrow Willson stwierdza, e jednym z warunkw pokoju nawiecie jest stworzenie Polski ?zjednoczonej, suwerennej i samoistnej?.

v 27 marca 1917r.

Piotrogrodzka Rada Delegatw Robotniczych i onierskich przyznaje Polsce prawo doniepodlegoci.

v 15 sierpnia 1917r.

W Lozannie powstaje Komitet Narodowy Polski zRomanem Dmowskim na czele, ktry jednoczy wszystkie organizacje polonijne na Zachodzie. Przez pastwa Ententy uznawany jest jako oficjalne przedstawicielstwo Pastwa Polskiego.

v 12 wrzenia 1917r.

Niemcy powouj na terenie Krlestwa Polskiego Rad Regencyjn, ktra miaa formalnie sprawowa tymczasow wadz w kraju.

v 7 padziernika 1918r.

Wobec sabncej pozycji Niemiec w wojnie z Entent, Rada Regencyjna wydaa manifest proklamujcy odbudow Pastwa Polskiego.

v 28 padziernika 1918r.

W Krakowie powstaje Polska Komisja Likwidacyjna na czele z Wincentym Witosem. Rozpoczyna si rozbrajanie zag austriackich i przejmowanie wadzy przez administracj polsk na terenie Galicji.

v 7 listopada 1918r.

W Lublinie lewica niepodlegociowa i ludowcy powouj Tymczasowy Rzd Ludowy Republiki Polskiej z Ignacym Daszyskim na czele.

v 10 listopada 1918r.

Jzef Pisudski powraca z Magdeburga.

v 11 listopada

Rada Regencyjna przekazuje Jzefowi Pisudskiemu peni wadzy cywilnej.

lis
11
2016

Wpisany przez Agnieszka Martowicz Poprawiony (12 listopada 2016)
PDFDrukujEmail

Akademie "Nigdy wicej wojny!" odbywaj si w naszej szkole od trzech lat, zawsze jesieni. Tegoroczna uroczysto zostaa zorganizowana w tygodniu zadusznym dla upamitnienia walczcych i oddajcych ycie w obronie ojczyzny uczestnikw powstania warszawskiego.

Apel polegych pod hasem "Polegym chwaa, wolno ywym" pod opiek p. Ewy Kozowskiej i p. Agnieszki Martowicz przygotowali uczniowie klasy IV oraz I i II gimnazjum.

Uczniowie klasy IV w ubraniach stylizowanych na stroje z czasw II wojny wiatowej i powstania warszawskiego piewali pieni powstacze, podczas gdy ich starci koledzy prezentowali fragmenty wspomnie cudem ocalaych warszawskich powstacw. Zapisy wspomnie Barbary Bobrownickiej - Fricze, Henryki Zarzyckiej - Dziakowskiej, Witolda Koneckiego, Stanisawa Likiernika i Andrzeja Rumianka poruszyy i wprawiy w zadum zgromadzon publiczno. Apel zakoczy si minut ciszy dla uczczenia pamici wszystkich tych, ktrzy nie wahali si przela swojej krwi za wolno, z ktrej wszyscy dzi korzystamy.
CZE I CHWAA BOHATEROM!

Wicej zdj w GALERII

Poniej zamieszczamy fragmenty cytowanych wspomnie:

Barbara Bobrownicka-Fricze

Pseudonim WILIA

Od pewnego czasu fale eteru przynosiy wieci o przegranej Niemcw pod Stalingradem. No i zobaczylimy ich w Warszawie. Wracali. Cztery lata przedtem wjechali na te same ulice na warczcych motorach. Wieli swoj but, pogard, przemoc i wiadomo wasnej siy. Po czterech latach wracali obdarci, obandaowani, ciej ranni na chopskich furmankach. Z trudem poruszali nogami. Nie podnosili gw, moe nie chcieli zobaczy naszej radoci. W tym czasie, gdy wszystko zaczynao im si wali, komendant stolicy zarzdzi od nas dostarczenia 100 tysicy modych mczyzn do kopania okopw. Tym jednym rozporzdzeniem udaoby si im unicestwi stoeczn AK, gdyby Warszawiacy posuchali rozkazw. Szkolona przez cztery lata w podziemiu modzie czekaa na decyzje swoich dowdcw.

pa
26
2016

Wpisany przez Agnieszka Martowicz Poprawiony (12 listopada 2016)
PDFDrukujEmail

"Mdro musisz sam z siebie wasn prac zdoby"

Pod takim hasem odbyway si w tym roku poczone uroczystoci pasowania na ucznia i gimnazjalist oraz Dnia Edukacji Narodowej.

W padziernikowym wicie szkoy udzia wzili przedstawiciele wadz gminy: pan Jan Pyrkosz - wjt gminy oraz inspektor do spraw owiaty - pani Joanna Dudziska. Wrd zaproszonych goci znaleli si rwnie emerytowani pracownicy szkoy oraz rodzice pasowanych uczniw.

W pierwszej czci uroczystoci zaprezentowane zostao przedstawienie przygotowane przez uczniw klasy II gimnazjum pod opiek p. Joanny Mynarskiej. Gimnazjalici w artobliwy sposb ukazali prac nauczyciela, wrczyli kwiaty wszystkim pedagogom oraz zapiewali przy wsparciu uczennic z klasy VI pikn piosenk.

Pani dyrektor Wioletta Malach w wygoszonym przemwieniu podkrelia, e w naszej niewielkiej szkole kady powinien czu si wany. Mwia, e wsppraca midzy pracownikami i przyjazna atmosfera napawaj j dum.

Jak kadego roku w Dzie Edukacji Narodowej, tak i podczas tej uroczystosci wrczone zostay nagrody dyrektora szkoy. Otrzymay je w tym roku: p. Alicja Rybak, p. Jolanta Fietko, p. Renata Majewska - Saek, p. Marzena Oskroba, p. Agnieszka Kuzdraliska - Dyl oraz panie Urszula Oskroba i Elbieta Jarosz.

Pani dyrektor pogratulowaa rwnie emerytowanej nauczycielce naszej szkoy - pani Annie Przywarowej, ktra zostaa na wniosek szkoy odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W kolejnej czci uroczystoci przyszed czas na akt pasowania. Gimnazjalici i uczniowie lubowali na sztandar szkoy, po czym zostali oficjalnie pasowani przez p. dyrektor i wjta Jana Pyrkosza. Gimnazjalici otrzymali pamitkowe dyplomy, a pierwszoklasici z Publicznej Szkoy Podstawowej z rk pana wjta odebrali pikne medale "Ucze pierwszej klasy".

Na zakoczenie zaprezentowana zostaa cz artystyczna w wykonaniu "wieych" uczniw i gimnazjalistw. Pierwszali odpieway pikn piosenk o szkole, a starci zaprezentowali skecz pod tytuem "Lekcja przetrwania - czyli czego nauczylimy si do tej pory".

Wicej zdj w GALERII

Więcej artykułów…