Zajcia pozalekcyjne
Perfect Facebook Like Box Sidebar
Logowanie
gru
13
2016

Jubileuszowa akcja wolontariatu

Wpisany przez Agnieszka Martowicz Poprawiony (13 grudnia 2016)
PDFDrukujEmail

Uczniowie naszej szkoy od trzech lat prowadz regularn dziaalno wolontariack, wsppracujc z Tarnobrzeskim Bankiem ywnoci. Gimnazjalici dwa lub trzy razy w cigu roku bior udzia w organizowanych przez Bank ywnoci zbirkach. Ostatnia taka akcja miaa miejsce 25 listopada i bya to jubileuszowa, dwudziesta zbirka organizowana przez tarnobrzesk instytucj.

Pitnacioro naszych gimnazjalistw wraz z czworgiem opiekunw zbierao ywno w najwikszych stalowowolskich supermarketach. Podczas kilkugodzinnej zbirki modzie rozdawaa ulotki, promowaa akcj, zbieraa i segregowaa ywno, a nastpnie dokonaa jej dokadnego spisu i waenia. Zebrano ponad 288 kg ywnoci, ktra zostanie przekazana osobom najuboszym w najbliszej okolicy. W siedmiu akcjach, ktre wspomagali nasi wolontariusze przez ich rce przeszo ponad dwie tony ywnoci. Stanowia ona wielk pomoc dla potrzebujcych.

Za ogromny sukces oprcz duej iloci zebranych darw, naley rwnie uzna fakt, e do udziau w kadej zbirce zgasza si od 20 do nawet 32 gimnazjalistw. Liczby te zyskuj na znaczeniu, gdy dodamy, e w caym gimnazjum uczy si cznie zaledwie 53 osoby. Szkolni organizatorzy akcji dokadaj wszelkich stara, by jak najwiksza liczba uczniw moga wzi udzia w wyjazdach wolontariackich. Bez wsparcia nauczycieli i rodzicw nie byoby to moliwe.

Organizowanie dziaalnoci wolontariackiej i inspirowanie do dobroczynnoci to ju tradycja naszej szkoy. Od wielu lat bierzemy udzia w akcjach charytatywnych, w okresie witecznym zbieramy ywno i rodki czystoci w ramach "Szkolnej witecznej Paczki", w cigu roku szkolnego zbieramy nakrtki na potrzeby osb niepenosprawnych. Kadego roku chtnych do pracy w ramach wolontariatu przybywa, co niezwykle cieszy wszystkich nauczycieli i wychowawcw naszej szkoy.