Zajęcia pozalekcyjne
Perfect Facebook Like Box Sidebar
Logowanie
lis
11
2016

Wpisany przez Agnieszka Martowicz Poprawiony (12 listopada 2016)
PDFDrukujEmail

Historia naszego kraju to rzadko dni szczęśliwe i spokojne tak jak teraz. W pamięci mamy burzliwe losy naszej ojczyzny, której obywatele musieli długo walczyć o jej wolność i suwerenność. W kalendarzu świąt nie ma lepszej okazji dla ukazania radości z wolności, którą możemy się cieszyć niż Narodowe Święto Niepodległości. Akademię dla jego uczczenia przygotowali uczniowie kl. IV, VI oraz I i II gimnazjum pod opieką p. Janiny Sarwy, Ewy Kozłowskiej i Agnieszki Martowicz.

Akademię rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymny narodowego. W dalszej części znalazł się montaż słowno - muzyczny opowiadający o trudnej drodze do wolności, którą musiała przejść nasza Ojczyzna, by stać się niepodległą. Przedstawione teksty, wiersze oraz pieśni pokazywały, jak wielki dar złożyli nam Ci, którzy własną krwią wywalczyli naszą wolność.

Uczniowie uczestniczący w apelu otrzymali specjalnie na tę okazję przygotowane ulotki przedstawiające historię ustanowienia listopadowego święta oraz przybliżającą sylwetkę marszałka Józefa Piłsudskiego. W otrzymanych materiałach znalazło się również kalendarium polskiej drogi do wolności.

 

Więcej zdjęć w GALERII

Treści z ulotki zamieszczamy poniżej.

  

DLACZEGO11 LISTOPADA?

Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym spośród polskich świąt państwowych. Czy to jednak 11 listopada Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: Nie.

11 listopada jest datą wybraną arbitralnie i ustanowioną jako Święto Niepodległości decyzją Sejmu RP. Ustawa z 23 kwietnia 1937r. głosiła:

"Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny - jest uroczystym Świętem Niepodległości".

Wybrano ten właśnie dzień ze względów symbolicznych, ponieważ to właśnie wtedy Rada Regencyjna przekazała na ręce Józefa Piłsudskiego władzę wojskową oraz naczelne dowództwo nad podlegającymi jej wojskami polskimi.

Oficjalne, państwowe obchody Święta Niepodległości miały miejsce zaledwie dwa razy ? w roku 1937 i 1938. Kolejny rok przyniósł bowiem wojnę i okupację niemiecką. Oficjalne lub chociażby jawne obchodzenie Święta Niepodległości było niemożliwe pomiędzy rokiem 1939 a 1944, a po zakończeniu II wojny światowej, władze komunistyczne świętem państwowym ustanowiły 22 lipca ? datę podpisania manifestu PKWN. Nowe święto zyskało nazwę Narodowego Święta Odrodzenia Polski.

11 listopada pozostał więc nadal świętem zakazanym, a za jego kultywowanie w czasach PRL groziły surowe kary.

Listopadowe święto zostało przywrócone dopiero w roku 1989. Sejm przyjął wówczas ustawę wprowadzającą na nowo 11 listopada, jako święto państwowe pod nazwą znaną nam do dziś ? Narodowe Święto Niepodległości.

Od tego czasu 11 listopada jest dniem wolnym od pracy, w którym w całym kraju odbywają się oficjalne uroczystości upamiętniające kolejne rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości.
JÓZEF PIŁSUDSKI

 

 

 

Postać Marszałka Józefa Piłsudskiego jest niezwykle ważna w kontekście odzyskania przez Polskę niepodległości. Piłsudski stał się bowiem symbolem walki o wolność a także odrodzenia polskiej państwowości.

Na kartach historii Józef Piłsudski zapisał się jako człowiek ogromnego hartu ducha, postać silna i bezkompromisowa o bardzo mocnych poglądach, których nie zwykł ukrywać. Te cechy pozwoliły mu na sprawne rządzenie państwem w okresie bezpośrednio następującym po zakończeniu I wojny światowej. Objął bowiem Piłsudski wówczas władzę dyktatorską w Polsce i funkcję Naczelnika Państwa, które po 123 latach niewoli, powstaniach i wojnie leżało w gruzach, ale było wolne.

 

 

KALENDARIUM

DROGA DO WOLNOŚCI28 lipca 1914r.

Austro-Węgry wypowiadają wojnę Serbii. W ciągu kilku kolejnych dni działa tzw. efekt domina. Na mocy porozumień sojuszniczych Rosja ogłasza mobilizację wojsk przeciw Austro-Węgrom. W odpowiedzi Niemcy wypowiadają wojnę Rosji, a następnie Francji. Zaborcy stają po dwóch stronach frontu. Rozpoczyna się I wojna światowa.

5-6 sierpnia 1914r.

Pierwsza kompania kadrowa pod dowództwem Józefa Piłsudskiego wyrusza spod Krakowa i przekracza granicę między Galicją a Królestwem Polskim. Celem jej akcji jest wywołanie powstania antyrosyjskiego na terenie Kongresówki.

16 sierpnia 1914r.

W Krakowie powstaje Naczelny Komitet Narodowy, który w jednej z pierwszych swoich decyzji powołuje do życia Legiony Polskie u boku armii austro-węgierskiej.

25 listopada 1914r.

W Warszawie powstaje Komitet Narodowy Polski z Romanem Dmowskim i Zygmuntem Wielopolskim na czele.

5 listopada 1915r.

Cesarz niemiecki i austro-węgierski wydaje podczas konferencji w Pszczynie akt gwarantujący utworzenie z ziem Królestwa Polskiego samodzielnego państwa z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym ustrojem.

14 stycznia 1917r.

W Warszawie powstaje Tymczasowa Rada Stanu mająca przygotować administrację na terenie Królestwa Polskiego do utworzenia samodzielnego państwa.

 

22 stycznia 1917

Amerykański prezydent Woodrow Willson stwierdza, że jednym z warunków pokoju na świecie jest stworzenie Polski ?zjednoczonej, suwerennej i samoistnej?.

27 marca 1917r.

Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich przyznaje Polsce prawo do niepodległości.

15 sierpnia 1917r.

W Lozannie powstaje Komitet Narodowy Polski z Romanem Dmowskim na czele, który jednoczy wszystkie organizacje polonijne na Zachodzie. Przez państwa Ententy uznawany jest jako oficjalne przedstawicielstwo Państwa Polskiego.

12 września 1917r.

Niemcy powołują na terenie Królestwa Polskiego Radę Regencyjną, która miała formalnie sprawować tymczasową władzę w kraju.

7 października 1918r.

Wobec słabnącej pozycji Niemiec w wojnie z Ententą, Rada Regencyjna wydała manifest proklamujący odbudowę Państwa Polskiego.

28 października 1918r.

W Krakowie powstaje Polska Komisja Likwidacyjna na czele z Wincentym Witosem. Rozpoczyna się rozbrajanie załóg austriackich i przejmowanie władzy przez administrację polską na terenie Galicji.

7 listopada 1918r.

W Lublinie lewica niepodległościowa i ludowcy powołują Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele.

10 listopada 1918r.

Józef Piłsudski powraca z Magdeburga.

11 listopada

Rada Regencyjna przekazuje Józefowi Piłsudskiemu pełnię władzy cywilnej.