https://sway.office.com/aN6TnVxbj2Ffao5Q?ref=Link

 

Prezentacja na temat stanu wojennego w Polsce

https://view.genial.ly/5e8a3473d5aa510e32cab5df/presentation-wprowadzenie-stanu-wojennego

 

Poniżej zamieszczam linki do dwóch prezentacji na temat władzy ustawodawczej i wykonawczej w Polsce. 

Нижче наведено посилання на дві презентації про законодавчу та виконавчу владу в Польщі.
Władza ustawodawcza/ Законодавча влада:

Władza ustawodawcza UKR.pptx

Władza wykonawcza/Виконавча влада: 

https://sway.office.com/pYjIb3DLKnHVvVlE

 

W oparciu o obie prezentacje, wykonajcie kartę pracy otrzymaną od nauczyciela.

На основі обох презентацій складіть робочий аркуш, отриманий від вчителя.

https://wakelet.com/wake/zh8rvwvEuV1z0iD9Mp1hohttps://wakelet.com/wake/zh8rvwvEuV1z0iD9Mp1ho

Instrukcja korzystania z dziennika w języku ukraińskim. 

https://www.vulcan.edu.pl/strona/uonet-ukr-907