Tekst do zadania 1.


Nie, to niemożliwe! Spośród wszystkich uczniów naszej szkoły komisja wybrała właśnie mnie. Moja radość  jest nie do opisania. Cieszę się jak dziecko i skaczę z radości. Hurra! Reprezentowanie szkoły w olimpiadzie! Zawsze o tym marzyłem i w końcu się doczekałem. Jestem szczęściarzem. Przede mną jednak wielka odpowiedzialność. Przecież wszyscy na mnie liczą. Nie mogę ich zawieść. Treningi od dziś! Niczego nie będę odkładał na jutro. Zrobię wszystko, by moi koledzy byli ze mnie dumni!


Zadanie 1.

Z podanego tekstu wypisz po jednym przykładzie:

zdania pojedynczego
…………………………………………………………………………………………………………..

zdania złożonego
…………………………………………………………………………………………………………..

równoważnika zdania
…………………………………………………………………………………………………………..


Zadanie 2.

Rozwiń zdania, dodając po dwa określenia do podmiotu i orzeczenia.


Mama ugotowała.
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..

Film skończył się.
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..


Zadanie 3.

Przekształć podane zdania w równoważniki zdań, a równoważniki zdań w zdania.


Która godzina?
…………………………………………………………………………………………………………..

Dziewczynki wykonały gazetkę klasową.
…………………………………………………………………………………………………………..

Jutro jedziemy na wycieczkę.
…………………………………………………………………………………………………………..

Kiedy obiad?
…………………………………………………………………………………………………………..


Zadanie 4.

Napisz, czym są główne części zdania i za pomocą jakiej części mowy są wyrażone.


ORZECZENIE - mówi nam o …………………………………………………………, najczęściej wyrażone jest za pomocą …………………………………………………………………………….

 

PODMIOT - mówi nam o ………………………………………………………….., najczęściej wyrażony jest za pomocą ……………………………….w …………………….. lub dopełniaczu.


Zadanie 5.

W podanych zdaniach podkreśl podmiot i orzeczenie (orzeczenia).


Dzisiejsze lekcje z panią Karoliną bardzo nam się podobały.

Jeszcze dziś mój tato zamówi dla mnie nową konsolę.

Biblioteka czeka na dzieci i oferuje wiele ciekawych aktywności.

Kartkówki i sprawdziany nie są lubiane przez uczniów.

Zadanie 6.

Z podanych zdań wypisz wszystkie związki wyrazowe, podkreśl wyrazy nadrzędne i zapisz pytania.


Moja ulubiona klasa piąta doskonale zna gramatykę.

 

 

 

 

 


Jutro najmłodsi uczniowie ochoczo wyruszą na wycieczkę.

 

 

 

 

 

 

Zadanie 7.

W podanym zdaniu zaznacz podmiot i orzeczenie, następnie za pomocą strzałek dopasuj wyrazy należące do grupy podmiotu i grupy orzeczenia. Zapisz na strzałkach odpowiednie pytania.

 

Zła i okrutna macocha obarczyła dziś Kopciuszka najgorszymi zajęciami.