Miniony rok szkolny był dla nas wszystkich bardzo ciężki. Długotrwała izolacja wpłynęła niekorzystnie na relacje międzyludzkie. Zatem, odbudujmy nasze więzi! 

Czym jest szacunek??? Najprościej rzecz ujmując to grzeczność połączona z troską o uczucia i dobro drugiej osoby.

Przeżyjmy miesiąc wrzesień pod hasłem "Wrzesień Miesiącem Szacunku".