Nasza szkoła bierze w tym roku po raz pierwszy udział w Ogólnopolskim Konkursie "Wielka Liga Czytelników". Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach wiekowych i ma wieloetapowy charakter.

Zgłoszenie do konkursu

Aby wziąć udział w konkursie, każdy uczeń musi mieć założone konto na platformie Wielkiej Ligi Czytelników. Konta zakładają szkolni koordynatorzy konkursu - pani Agnieszka Martowicz i pan Łukasz Martowicz. Uczeń, który zgłasza się do konkursu musi przynieść wypełniony przez rodzica formularz zgłoszeniowy z podanym indywidualnym adresem email, niezbędnym do założenia konta. Uczniowie mogą skorzystać z kont emailowych założonych im przez szkołę na platformie Office 365. 

I etap konkursu (do 22 grudnia 2022 r.)

W pierwszym etapie konkursu uczniowie zdobywają sprawności czytelnicze za przeczytanie książek z listy 20 tytułów wybranych przez szkołę. Jedna książka = jedna sprawność. Warunkiem uzyskania sprawności, jest rozwiązanie testu czytelniczego do przeczytanej książki i osiągnięcie z niego wyniku minimum 80% możliwych do zdobycia punktów. Uczniowie rozwiązują testy w domu i mogą przy ich rozwiązaniu korzystać z pomocy książki oraz rodziców, którzy, szczególnie w najmłodszej kategorii, powinni towarzyszyć dzieciom w czytaniu. Rozwiązany test uczniowie przekazują nauczycielom, a oni wprowadzają wyniki na platformę. 

Aby przejść do II etapu konkursu uczeń do 22 grudnia musi uzyskać 5 sprawności czytelniczych. 

II etap konkursu - rywalizacja szkolna  (do 13 stycznia)

W drugim etapie konkursu uczniowie z każdej kategorii wiekowej czytają jedną, wyznaczoną przez Organizatora, książkę i rozwiązują do niej test online w szkole (nie mogą korzystać z książki ani niczyjej pomocy). Troje dzieci, które osiągną najwyższe wyniki z testu (minimum 80%) będzie reprezentować naszą szkołę w drużynowym konkursie - Ogólnopolskich Zawodach Powiatowych Wielkiej Ligi Czytelników. 

III etap konkursu - zawody powiatowe

Do 28 lutego 2023 r. drużyny reprezentantów naszej szkoły czytają jedną, wyznaczoną przez Organizatora, książkę i rozwiązują do niej wspólnie test online w szkole (bez możliwości korzystania z książki). Wszystkie zespoły, które na tym etapie zdobędą przynajmniej 90% punktów z testu, przechodzą do etapu wojewódzkiego i otrzymują dyplomy uznania.

IV etap - wojewódzki

Do 28 marca reprezentanci szkoły czytają jedną, wyznaczoną przez Organizatora, książkę i rozwiązują do niej wspólnie test online w szkole (bez możliwości korzystania z książki). Wszystkie zespoły, które na tym etapie zdobędą przynajmniej 90% punktów z testu, przechodzą do etapu ogólnopolskiego i otrzymują dyplomy uznania.

V etap - rywalizacja ogólnopolska

Uczniowie reprezentujący szkołę, podobnie jak na poprzednich etapach, czytają wyznaczoną przez Organizatora książkę i wspólnie rozwiązują test ogólnopolski w maju 2023 r. Każda drużyna, która uzyska minimum 90% punktów z testu otrzyma tytuł Ogólnopolskiego Mistrza. 

Wybrane do konkursu książki to utwory literatury dla dzieci i młodzieży, polskich i zagranicznych autorów, które były wielokrotnie nagradzane w różnorodnych konkursach literackich - książki wartościowe, mądre i ciekawe. Takie, które mogą zachęcić uczniów do rozwijania pasji czytelniczej i rozwinąć horyzonty myślowe młodych czytelników. 
Na listę 20 książek wybranych przez szkołę trafiły wyłącznie pozycje dostępne w naszej szkolnej bibliotece, a część z nich to lektury, które uczniowie już mieli okazję przeczytać w tym roku szkolnym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Koordynatorzy szkolni