Nasze gimnazjalistki - Wiktoria Bierut i Anna Dudek, osiągnęły dziś wspaniały sukces, zwyciężając w IV Powiatowym Konkursie Wiedzy o Armii Krajowej organizowanym przez Społeczną Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Stalowej Woli. 

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło dziewięć drużyn z terenu całego powiatu stalowowolskiego. Uczestnicy rywalizowali w dwóch etapach, z których pierwszy obejmował rozpoznawanie fotografii osób i miejsc związanych z historią II wojny światowej w naszym regionie. Druga część obejmowała rozległy test (zadania otwarte i zamknięte) bazujący na literaturze na temat rotmistrza Witolda Pileckiego, Żołnierzy Wyklętych, historii AK w Polsce i w regionie oraz historii działań partyzanckich w naszej okolicy.

Po zakończonej rywalizacji, młodzież i jej opiekunowie mieli okazje wysłuchać prelekcji zaproszonych gości. O działalności stalowowolskiego Kedywu opowiadali przedstawiciele Fundacji Kedyw i tworzonego Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej w Stalowej Woli - panowie Marek Wróblewski i Mariusz Szeferski. Uzupełnieniem ich wykładu były przyniesione dokumenty, które zostały znalezione przez pasjonatów w wykupionym budynku dawnej siedziby Kedywu. Historią Sybiraków inspirował pan Zbigniew Paszkiewicz - Przewodniczący Koła Związku Sybiraków w Stalowej Woli. Głos zabierał również pan Zbigniew Markut - Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Obwodu Nisko - Stalowa Wola, który wyraził podziw dla uczniów za włożoną w przygotowania pracę oraz opowiedział o postaciach z regionalnej historii, których nazwiska nie mogą zostać zapomniane. 

Jesteśmy dumni z sukcesu naszych uczennic oraz poziomu ich wiedzy historycznej, która znacznie wykracza poza podstawę programową nauczania historii w gimnazjum. 

Klasa III gimnazjum zakończyła niedawno omawianie tematów związanych z funkcjonowaniem samorządów terenowych w Polsce, co stało się pretekstem do zorganizowania wizyty w Urzędzie Gminy Radomyśl nad Sanem. Uczniowie mogli, dzięki uprzejmości władz i pracowników urzędu, przyglądnąć się pracy najniższego szczebla systemu samorządowego w Polsce.

Gimnazjaliści odwiedzili Urząd Stanu Cywilnego, gdzie Pani Kierownik Agata Wydra w ciekawy i szczegółowy sposób opowiedziała o pracy urzędu oraz zakresie obowiązków i sprawach, w jakich w najbliższym czasie młodzi ludzie mogą się pojawić w USC. Pani Kierownik zaprezentowała również archiwalne księgi urodzeń i zgonów z roku 1846 oraz opowiedziała o trudnościach związanych ze znajdującymi się w nich zapisami łacińskimi. Uczniowie dowiedzieli się, jak prawidłowo wypełnić wniosek o dowód i poznali statystyki dotyczące mieszkańców naszej gminy. 

Kolejnym odwiedzonym przez uczniów referatem był Referat podatków i opłat, w którym pani Danuta Chamera zaznajomiła uczniów ze swoją pracą, mówiąc o tym, jakiego rodzaju opłaty i podatki zasilają budżet gminy. Wyjaśniła również, jakie są największe zawiłości związane z codzienną pracą urzędników podatkowych. 

W Referacie Infrastruktury, Gospodarki i Ochrony Środowiska, pani Izabela Szałaj zapoznała uczniów z projektami prowadzonymi przez kierowany przez nią zespół na terenie gminy, opowiedziała o sposobach zdobywania funduszy na prowadzenie działań poprawiających infrastrukturę gminy, wyjaśniła również, na czym polega współpraca jej zespołu z wyższymi szczeblami samorządu terytorialnego. 

Ostatnim punktem wizyty było spotkanie z p. Joanną Dudzińską, która w Urzędzie Gminy zajmuje się sprawami najbliższymi uczniom. Jako Inspektor do spraw oświaty opowiedziała o swojej pracy, współpracy z dyrektorami oraz wprowadzaniu zmian wywołanych nową reformą edukacji. 

Uczniowie klasy III podsumowali wizytą w Urzędzie Gminy kilka tygodni teoretycznego poznawania działania systemu samorządowego w Polsce. Niewątpliwie taka żywa lekcja wiedzy o społeczeństwie pozwoli na utrwalenie treści i przyczyni się do zwiększenia świadomości uczniów. 

Uczniowie klasy IV w ramach omawiania lektury "Mikołajek" J.J. Sempe i R. Goscinnego przygotowywali streszczenia wylosowanych przygód głównego bohatera. Uzupełnienie do nich stanowiły własnoręcznie przygotowane przez czwartoklasistów ilustracje. Opowiadania zostały przedstawione w teatrzyku kamishibai i stanowiły urozmaicenie zajęć dla kolegów z zerówki, którzy z zainteresowaniem poznawali historię Mikołajka. 

6 lutego, jeszcze podczas trwania ferii zimowych, obchodziliśmy Dzień bezpiecznego internetu. Z tego powodu pani pedagog Anna Burda zainicjowała w szkole działania profilaktyczne i wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa dzieci w internecie. Przygotowano gazetkę ścienną propagującą właściwe zachowania w sieci, a na godzinach z wychowawcą przeprowadzone zostały zajęcia dotyczące niebezpiecznych treści, na które natknąć mogą się uczniowie podczas swobodnego przebywania w przestrzeni internetowej. Klasy gimnazjalne rozmawiały o pornografii i jej szkodliwym wpływie na postrzeganie uczuć, emocji i otaczającego świata. Przeprowadzone lekcje oparte zostały na materiałach przygotowanych przez Fundację "Dajemy dzieciom siłę", która wspiera działania związane z bezpieczeństwem dzieci w internecie. 

Podsumowaniem działań prowadzonych w klasach były przygotowane plakaty. Klasa II gimnazjum stworzyła dwa, których tematyka dotyczyła zagadnień poruszanych w dyskusji podczas zajęć, czyli kwestia miłości, jako uczucia wielowymiarowego, które nie może być sprowadzane jedynie do sfery cielesnej oraz kwestia unikania w internecie treści nieprzeznaczonych dla młodego odbiorcy, w tym treści pornograficznych. 

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Chwałowicach ogłasza nabór na rok szkolny 2018/2019 dzieci w wieku 2,5 do 5 lat do Punktu Przedszkolnego "Jasia i Małgosi" w Chwałowicach.Nabór jest prowadzony od06.03.2018 r. do 21.03.2018 r. Wniosek o przyjęcie można odebrać w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach. Wszelkich informacje można uzyskać osobiście w sekretariacie szkoły lub pod numerem tel. 158453353.