Szanowni Państwo,


w związku ze skierowanymi do mnie pytaniami, wyjaśniam, że w dniach 8,9,10 kwietnia 2019r., mimo przeprowadzanej akcji strajkowej, szkoła będzie otwarta dla uczniów, ale zajęcia lekcyjne mogą odbywać się według zmienionego planu lekcji.

Godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć dla dzieci nie ulega zmianie. Zajęcia świetlicowe będą również prowadzone wg. planu.

Jednocześnie informuję, że przebieg egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty nie jest zagrożony.


Na bieżąco będę Państwa informowała o wszelkich dalszych zmianach za pośrednictwem wiadomości w e-dzienniku oraz strony internetowej szkoły.


                                                                                                   Z poważaniem
                                                                                                   Wioletta Maślach

Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym "Trzymaj Formę!".

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin przez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, opierając się na odpowiedzialności indywidualnej i wolnym wyborze jednostki.

W ramach programu uczniowie klas 6 i 8 biorą udział w projektach edukacyjnych z promocji zdrowia.

 Broszura dla uczniów

Ulotka dla rodziców

21 marca w naszej szkole przebiegał pod znakiem nowoczesności. Szkoła uczestniczyła bowiem w akcji Dzień Nowych Technologii w Edukacji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

W ramach działań zaplanowanych na ten dzień uczniowie uczestniczyli w zajęciach z programowania komputerowego z grą ScottieGo! oraz Ozobotami, wielkim interaktywnym teście wiedzy dla klas I - III i IV-VIII, zabawach z tablicą multimedialną oraz grze terenowej z Qr kodami i wycieczce do pobliskich zakładów produkcyjnych w poszukiwaniu nowoczesnych technologii w służbie przemysłu. Nauczyciele natomiast szkolili się w ramach wykorzystania TIK na swoich zajęciach. 

W szerokiej gamie aktywności z okazji Dnia Nowych Technologii w Edukacji udział wzięło łącznie około 100 uczniów, którzy z tej wyjątkowej okazji mogli w szkole swobodnie korzystać z telefonów i tabletów. 

Ten rodzaj spędzania pierwszego dnia wiosny zdecydowanie przypadł dzieciom do gustu, łącząc naukę i zabawę oraz nowe technologie. Z pewnością będziemy chcieli to kiedyś powtórzyć.

Nasz pomysł na program Dnia Nowych Technologii w Edukacji bierze teraz udział w ministerialnym konkursie. Wszyscy trzymamy kciuki za sukces.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w Konkursach Kulinarnych organizowanych w naszej szkole. Podziękowania kierujemy również do rodziców, którzy wspólnie ze swoimi pociechami przygotowali przepyszne przekąski i desery. 

Zwycięzscy II Szkolnego Konkursu Kulinarnego "Zielone cuda na talerzu":

 

I miejsce Eryk Głowacz

II miejsce ex aequo Kinga Tys i Aleksandra Grzywacz

III miejsce Hubert Wolak

 

Gratulujemy!smile

Cieszymy sie bardzo, że uczniowie chętnie biorą udział w konkursach i zachęcami innych uczniów do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Regulamin Szkolnego Konkursu

na Logo Szkoły Promującej Zdrowie

 

  1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwałowicach.
  2. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu są szkolni koordynatorzy promocji zdrowia pani Anna Burda i pani Joanna Młynarska we współpracy z członkami zespołu ds. promocji zdrowia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach.
  3. Cele konkursu:

- zapoznanie się przez społeczność szkolną (uczniów, rodziców, pracowników szkoły) z ideą Programu Szkoła Promująca Zdrowie,

- zdobycie wiedzy na temat koncepcji, strategii i definicji Szkoły Promującej Zdrowie,

- poznanie standardów Szkoły Promującej Zdrowie,

- rozwijanie u uczniów umiejętności plastycznych, informatycznych,

- promowanie wśród społeczności szkolnej postaw prozdrowotnych i proekologicznych.

  1. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie własnej wizji logo Szkoły Promującej Zdrowie w formie płaskiej pracy plastycznej. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwałowicach stara się o otrzymanie Rejonowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Zwycięskie logo będzie specjalnym logiem naszej szkoły w ramach Programu Szkoła Promująca Zdrowie.

Praca plastyczna przedstawiająca logo Szkoły Promującej Zdrowie ma spełniać następujące wymogi:

- uczestnicy przygotowują autorskie prace plastyczne w postaci logo, które musi zawierać nazwę: „Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwałowicach” oraz „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz elementy kojarzące się z działaniami na rzecz zdrowia,

- format pracy A3 lub A4,

- technika wykonania pracy dowolna,

- praca płaska (dopuszcza się wykonanie pracy w wybranym graficznym programie komputerowym – wykonana praca w programie komputerowym musi być wydrukowana i zapisana na płycie CD)

- praca powinna być podpisana czytelnie z tyłu imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą, do której uczęszcza uczeń.

Konkurs rozstrzygany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

- I kategoria: klasy 1-3 szkoły podstawowej,

- II kategoria: klasy 4-8 szkoły podstawowej oraz III gimnazjum.

W każdej kategorii komisja konkursowa przydzieli pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

Prace uczniowie oddają pani Annie Burdzie lub pani Joannie Młynarskiej.

Prace można składać do 30 kwietnia 2019r.

Przy ocenianiu prac konkursowych brana będzie pod uwagę przede wszystkim pomysłowość, technika wykonanej pracy, estetyka wykonania pracy, czytelność projektu, a także spójność wykonanego logo z założeniami Szkoły Promującej Zdrowie.

Spośród nagrodzonych prac w dwóch kategoriach wiekowych zostanie wyłonione jedno logo, które będzie naszym szkolnym logiem Szkoły Promującej Zdrowie.

  1. W skład komisji konkursowej oceniającej prace plastyczne uczniów wchodzić będą szkolni koordynatorzy promocji zdrowia, pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach, a także 3 członków zespołu ds. promocji zdrowia, jak również nauczyciel plastyki.
  2. Przewidziana nagroda za I miejsce.
  3. Udział ucznia w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z konkursem, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
  4. Dodatkowa informacja, którą można przekazać młodszym uczniom podczas ogłaszania konkursu:

Co to jest „logo”?

LOGO to znak graficzny spełniający rolę informacyjną poprzez skrótowe, ale łatwo zauważalne i łatwo zapamiętywane przedstawienie symbolu instytucji lub organizacji. LOGO musi być przede wszystkim czytelne, dlatego powinno mieć niezbyt skomplikowane kształty oraz niewielką liczbę kolorów. Według różnych źródeł logo może składać się z samego symbolu graficznego (godła), symbolu i nazwy lub samej nazwy.

Organizatorzy konkursu – p. Anna Burda i p. Joanna Młynarska