Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym "Trzymaj Formę!".

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin przez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, opierając się na odpowiedzialności indywidualnej i wolnym wyborze jednostki.

W ramach programu uczniowie klas 6 i 8 biorą udział w projektach edukacyjnych z promocji zdrowia.

 Broszura dla uczniów

Ulotka dla rodziców