12 października uczniowie naszej szkoły wraz z panią dyrektor, wychowawcami, nauczycielami, w towarzystwie Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem - pana Jana Pyrkosza i p. Ilony Pietruszki - pracownika Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomyślu nad Sanem, brali udział w sadzeniu 100 drzewek na stulecie niepodległości. Akcja miała charakter ekologiczny - posadzenie klonów i lip sprzyjać ma bioróżnorodności, a ponadto pomaga zagospodarować tereny wokół Orlika. 
Mamy nadzieję, że wszystkie drzewa się przyjmą i za kilkadziesiąt lat wokół Orlika wyrośnie wspaniały las.